1. Definiție

Conjuncția este o parte de vorbire variabilă care leagă cuvinte, grupuri de cuvinte sau propoziții între ele, exprimând diverse relații logice sau de coordonare. Este folosită pentru a stabili conexiuni între elementele unei fraze sau text.

2. Tipuri de conjuncții

Există mai multe categorii de conjuncții, fiecare cu rolul său specific în construcția frazelor:

a) Conjuncții coordonatoare

Aceste conjuncții sunt folosite pentru a lega cuvinte sau grupuri de cuvinte de același fel:

 • și – exprimă adăugarea sau continuarea
 • sau – exprimă alternativa
 • dar – exprimă o opoziție sau contrast
 • iar – exprimă o adăugare sau o opoziție moderată
 • ci – exprimă o opoziție sau o rectificare
 • deci – exprimă o consecință
 • apoi – exprimă ordinea în timp
 • bă – exprimă o întărire sau o asigurare

b) Conjuncții subordonatoare

Aceste conjuncții sunt folosite pentru a introduce propoziții subordonate, care depind de o propoziție principală:

 • ca – exprimă o cauză
 • întrucât – exprimă o justificare sau o motivație
 • deoarece – exprimă o cauză
 • pentru că – exprimă o cauză
 • înainte ca – exprimă o condiție temporală
 • înainte să – exprimă o condiție temporală
 • după ce – exprimă o condiție temporală
 • chiar dacă – exprimă o condiție ipotetică

c) Conjuncții correlative

Aceste conjuncții sunt formate din două părți care se completează reciproc și sunt folosite în propoziții coordonate:

 • fie…fie – exprimă alternativa
 • atât…cât și – exprimă adăugarea sau continuarea
 • ori…ori – exprimă alternativa
 • fie…fie… – exprimă alternativa
 • nici…nici – exprimă negația
 • fiecare…fiecare – exprimă distribuția

d) Conjuncții explicative

Aceste conjuncții sunt folosite pentru a explica sau a detalia o informație:

 • adică – exprimă o explicație sau o precizare
 • de exemplu – exprimă un exemplu
 • în special – exprimă o particularizare
 • mai precis – exprimă o precizare

e) Conjuncții disjunctive

Aceste conjuncții sunt folosite pentru a exprima o separare sau o excluziune:

 • sau…sau – exprimă alternativa
 • ori…ori – exprimă alternativa
 • fie…fie – exprimă alternativa

f) Conjuncții cauzale

Aceste conjuncții sunt folosite pentru a exprima o cauză:

 • pentru că – exprimă o cauză
 • datorită faptului că – exprimă o cauză
error: