Propoziția completivă directă

Definire și Exemplificare

O propoziție completivă directă (CD) este un tip de propoziție subordonată care funcționează ca un complement direct în cadrul unei fraze, adăugând informații adiționale referitoare la obiectul verbului sau entitatea pe care o determină din propoziția regentă.

 • Exemplu:
  • „Citește-mi o poveste.” vs. „Citește-mi orice dorești.” (CD: „o poveste”/”orice dorești”)

Întrebări pentru Identificare

Interogativele precum „pe cine?” și „ce?” sunt instrumentale în identificarea CD.

Determinanții Propoziției Completive Directe

Termeni pe Care îi Pot Modifica:

Elemente Relaționale

 • Pronume și adjective pronominale relative/nehotărâte („care”, „cine”, „ce”, „oricare”)
 • Adverbe relative („unde”, „cum”)
 • Conjuncții și locuțiuni conjuncționale subordonatoare („că”, „să”, „cum că”)

Confuzii Posibile

Există posibilitatea de confuzie între CD și alte subordonate, cum ar fi propoziția subiectivă, datorită similarității lor în structură.

 • Exemplu de Diferențiere:
  • CD: „Știu că mâine va plouă.” (ce știu?)
  • Subordonată Subiectivă: „Se știe că mâine va plouă.” (ce se știe?)

Topica

De obicei, CD este poziționată după propoziția regentă, dar poate fi plasată înaintea acesteia dacă se dorește o accentuare a informației.

Exemplu de Inversare: „Ce ai aflat acum, eu am aflat de ieri.”

CD poate fi intercalată, mai ales când determină un verb la mod nepersonal.

Exemplu: „Văzând că mașina a plecat, o apucă pe jos.”

Punctuația

Când CD este poziționată după regentă, nu este separată de aceasta prin virgulă.

Când este intercalată, se utilizează virgula după CD.

În cazul în care se află în fața regentei, de obicei, se utilizează virgula pentru separare.

Concluzie

Propoziția completivă directă servește pentru a oferi informații suplimentare referitoare la obiectul unei acțiuni sau al unei stări descrise în propoziția regentă, reprezentând astfel un instrument esențial în construcția unor fraze coerente și detaliate în comunicarea eficientă în limba română.

Având la bază reguli specifice de formare, poziționare și punctuație, CD permite dezvoltarea unor exprimări complexe și diversificate în discursul cotidian și literar.


error: