Definiție

Pronumele este o parte de vorbire care înlocuiește un substantiv sau o grupă de substantive și care indică la acestea fără a le numi.

Pronumele are rolul de a evita repetiția excesivă a unui substantiv într-un text sau de a face referire la un obiect sau o persoană fără a-l numi în mod explicit.

Tipuri de Pronume

Pronumele se împart în diverse categorii, în funcție de modul în care își schimbă forma conform persoanei.

Vom explora aici pronumele cu forme personale și cele fără forme personale, precum și locuțiunile pronominale.

Pronumele cu Forme Personale

Pronumele cu forme personale sunt acelea care își schimbă forma în funcție de persoana la care se referă. Atunci când sunt analizate, este esențial să se menționeze persoana acestora. Se subîmpart în următoarele tipuri:

 1. Pronumele Personale (propriu-zis):
  • Exemplu: eu, tu, el, noi, vouă, lor etc.
 2. Pronumele de Politețe:
  • Exemplu: dumneata, dumneavoastră, dumneasa etc.
 3. Pronumele Reflexive:
  • Exemplu: îmi, mă, îți, ne, vă etc.
 4. Pronumele de Întărire:
  • Exemplu: însumi, însuți, însuși etc.
 5. Pronumele Posesive:
  • Exemplu: al meu, al tău, al său, al nostru etc.

Pronumele fără Forme Personale

Pronumele fără forme personale nu își schimbă forma conform persoanei și, atunci când sunt analizate, nu se precizează persoana acestora. Se subîmpart în următoarele tipuri:

 1. Pronumele Demonstrative:
  • Exemplu: acesta, aceștia, acela, aceia etc.
 2. Pronumele Nehotărâte:
  • Exemplu: unul, alții, toți, toate, oricare, orice etc.
 3. Pronumele Negative:
  • Exemplu: nimeni, nimic, niciunul, niciuna etc.
 4. Pronumele Interogative:
  • Exemplu: care, cine, ce, cât, câți, câte etc.
 5. Pronumele Relative:
  • Exemplu: care, cine, cât, câți, câtă, câte etc.

Locuțiuni Pronominale

Locuțiunile pronominale reprezintă grupuri de două sau mai multe cuvinte care au valoarea unor pronume.

Multe dintre aceste locuțiuni provin din pronumele de politețe, dar există și locuțiuni ce nu derivă din acestea.

 • Exemplu: Domnia Sa, Domniei Sale, Maiestatea Ta, Înalt Preasfinția Sa, cine știe cine, care mai de care.

Cazuri și Funcții Sintactice ale Pronumelui

Pronumele, asemenea substantivelor, pot avea funcții sintactice variate în funcție de cazul gramatical în care se găsesc. Iată o detaliere a acestora:

Nominativ:

 1. Subiect
 2. Nume predicativ
 3. Atribut apozițional

Acuzativ:

 1. Complement direct
 2. Complement indirect
 3. Complement de agent
 4. Complement circumstanțial de loc
 5. Complement circumstanțial de timp
 6. Complement circumstanțial de mod
 7. Complement circumstanțial de cauză
 8. Nume predicativ
 9. Atribut prepozițional

Genitiv:

 1. Atribut genitival
 2. Atribut prepozițional
 3. Nume predicativ
 4. Complement indirect
 5. Complement circumstanțial de cauză
 6. Complement circumstanțial de timp
 7. Complement circumstanțial de loc

Dativ:

 1. Complement indirect
 2. Nume predicativ
 3. Atribut pronominal
 4. Complement circumstanțial de loc
 5. Complement circumstanțial de timp

Schimbarea Valorii Gramaticale a Pronumelui

Valorile gramaticale ale pronumelui pot suferi schimbări, transformându-se în:

 1. Substantiv:
  • Exemplu: nimic > nimicuri
 2. Adverb:
  • Exemplu: ce > ce repede
 3. Adjectiv pronominal:
  • Exemplu: același > același oraș
 4. Locuțiune adjectivală:
  • Exemplu: nimic > lucruri de nimic

Valorile Stilistice ale Pronumelui

Prin utilizarea pronumelor, pot fi create diferite figuri de stil care adaugă expresivitate discursului:

 1. Repetiție
 2. Antiteză
 3. Enumerație

Pronumele, prin flexibilitatea și diversitatea lor, oferă o gamă largă de opțiuni pentru structurarea și colorarea discursului, făcându-le un instrument esențial în arsenalul lingvistic al vorbitorilor de limba română.

Concluzie

Pronumele și locuțiunile pronominale reprezintă elemente gramaticale de bază în limba română, având un rol esențial în construcția și expresivitatea discursului.

Comprehensiunea acestora este vitală pentru o utilizare corectă și eficientă a limbii, contribuind astfel la comunicarea clară și eficace.

error: