Pronumele negativ și adjectivul pronominal negativ

Pronumele negativ – definiție

Pronumele negativ în limba română este o categorie gramaticală care indică negarea unei persoane, unor lucruri sau idei într-o propoziție.

Aceste pronume sunt folosite pentru a exprima negația într-un mod concis și eficient.

Exemple de pronume negativ

 • nimeni
 • nimic
 • niciunul/nicio
 • niciunul dintre/ei
CAZSINGULARPLURAL
MASCULINFEMININMASCULINFEMININ
Nominativ Acuzativniciunulniciunaniciuniiniciunele
GenitivDativniciunuianiciuneianiciunoraniciunora

Există anumite caracteristici distinctive ale pronumelor negative:

 • „Nimic” este un pronume negativ invariabil și se referă exclusiv la lucruri sau obiecte. Acesta nu poate fi utilizat ca adjectiv pronominal negativ.
 • „Nimeni” este un alt pronume negativ care prezintă particularități. Acesta se declină și se referă exclusiv la persoane. Similar cu „nimic,” „nimeni” nu poate deveni un adjectiv pronominal negativ.

Aceste diferențe subliniază utilizarea specifică a acestor pronume negative în limbă, fie pentru a nega prezența persoanelor („nimeni”), fie pentru a nega prezența lucrurilor („nimic”).

Funcțiile sintactice ale pronumelui negativ

Nominativ:

 • Subiect: „Niciuna n-a vrut să plece.” (Pronumele „niciuna” servește ca subiect în această propoziție.)
 • „Nimeni nu știe răspunsul.” (Pronumele „nimeni” este subiectul aici.)

Genitiv:

 • Complement indirect: „Nu s-a repezit asupra niciunuia.” (Pronumele „niciunuia” este în genitiv și servește ca complement indirect.)
 • Nume predicativ: „Caietul este al niciunuia.” (Pronumele „niciunuia” funcționează ca nume predicativ, indicând posesia.)

Dativ:

 • Complement indirect: „Nimănui nu i-a plăcut piesa.” (Pronumele „nimănui” este în dativ și servește ca complement indirect.)

Acuzativ:

 • Complement prepozițional:
  • „Nu mai vorbim despre nimeni.” (Pronumele „nimeni” este în acuzativ și este parte a unui complement prepozițional.)
 • Complement direct:
  • „Nu vedea nimic pe întuneric.” (Pronumele „nimic” este în acuzativ și este complementul direct al verbului.)
  • „Nu o aștepta pe niciuna.” (Pronumele „niciuna” este în acuzativ și indică direct obiectul dorit.)
 • Complement circumstanțial de loc:
  • „Nu mergeam la niciunul.” (Pronumele „niciunul” este parte a unui complement circumstanțial de loc, indicând locul sau direcția.)

Aceste exemple ilustrează modul în care pronumele negative pot îndeplini diferite funcții sintactice în propoziții, în funcție de cazul lor gramatical și de contextul în care sunt folosite.

Adjectivul pronominal negativ

Adjectivul pronominal negativ în limba română este o formă de adjectiv care indică negarea unui substantiv sau a unei idei într-o propoziție. Aceste adjective sunt folosite pentru a exprima negația într-un mod mai descriptiv și detaliat.

Adjectivul pronominal negativ este obținut prin transformarea unui pronume negativ și este plasat în fața unui substantiv nearticulat.

Acesta se acordă în gen, număr și caz cu substantivul pe care îl determină. Iată câteva exemple de forme ale adjectivelor pronominale negative în diferite cazuri:

CAZSINGULARPLURAL
MASCULINFEMININMASCULINFEMININ
Nominativ – Acuzativniciunnicioniciuniiniciunele
Genitiv – Dativniciunuiniciuneiniciunorniciunor

Niciun individ nu renunță la speranța sa.

Adjectivele pronominale negative au întotdeauna funcția sintactică de atribut adjectival.

Concluzie

Pronumele negativ și adjectivul pronominal negativ sunt elemente importante în gramatica limbii române, utilizate pentru a exprima negația într-un mod concis sau descriptiv.

Acestea sunt folosite în diferite contexte și construcții gramaticale și contribuie la claritatea și precizia comunicării în limba română.

Etichete: pronume negativ, adjectiv pronominal negativ, gramatica limbii române, negație în limba română, construcții gramaticale, limba română, comunicare în limba română, gramatică română, limba română.

error: