Propoziția subiectivă

În analiza sintactică, propoziția subiectivă (SB) este o formă specifică a propoziției subordonate, ce îndeplinește funcția sintactică de subiect al propoziției regente.

Această secțiune se focalizează pe identificarea și înțelegerea propozițiilor subiective în contextul frazelor complexe.

Definirea și Identificarea Propoziției Subiective

Definiție: Propoziția subiectivă este acea propoziție subordonată care funcționează ca subiect pentru verbul propoziției regente.

Exemplu 1: Harnicul ajunge departe. (Subiect: harnicul)

Exemplu 2: Cine este harnic/ ajunge departe. (SB: Cine este harnic?)

Aplicabilitate:

Exemplu: Fapta nu contează. vs Ce ai văzut/ nu contează. (SB: Ce ai văzut?)

Întrebări și Strategii de Recunoaștere a Propoziției Subiective

Întrebări:

 • „Cine?”, când subiectul reprezintă o ființă și este autorul acțiunii.
 • „Ce?”, când subiectul este reprezentat de un obiect și nu este autorul acțiunii.
 • „Care?”, ca întrebare alternativă.

Exemplu 1: Cine se trezește de dimineață/ ajunge departe. (Cine ajunge departe?)

Exemplu 2: E greu/ să faci asta. (Ce este greu?)

Indicii de Identificare:

Lipsa subiectului din propoziția regentă, rolul acestuia fiind îndeplinit de subordonata subiectivă.

Termenii regenți

Termenii regenți sunt elementele sintactice care guvernează și determină apariția propoziției subiective (SB) în cadrul structurilor frazale complexe.

Acest document vizează identificarea și descrierea unor categorii principale de termeni regenți, ilustrate prin exemple relevante.

Verb Personal

 • Caracteristici: SB care este determinată de un verb personal în propoziția regentă.

  Exemplu: Primește notă mare/ cine răspunde bine.

Verb Predicativ Impersonal

 • Termeni Regenți Specifici: este, trebuie, înseamnă, urmează, caută, merită etc.

  Exemple:
  • Trebuie/ să mergem la școală.
  • Merită/ să încerci.

Verb sau Locuțiuni Verbale Impersonale cu Pronume Personal în Dativ

 • Termeni Regenți Specifici: îmi place, îmi displace, îmi vine, îmi convine, îmi arde etc.
  Exemplu: Îmi place/ să desenez.

Verb Impersonal cu Pronume Personal în Acuzativ

 • Termeni Regenți Specifici: mă doare, mă privește, mă bucură, mă întristează etc.
  Exemplu: Mă doare/ ce mi-ai zis.

Verb Reflexiv Impersonal și Locuțiune Verbală

 • Termeni Regenți Specifici: se zice, se spune, se știe, se poate, se pare etc.
  Exemplu: Se zice/ că mâine va ploua.

Verbe la Diateza Pasivă cu Valoare Impersonală

 • Termeni Regenți Specifici: e știut, e dat, e lăsat, e permis etc.
  Exemplu: Este apreciat de toți/ cel ce arată dragoste față de semeni.

Expresie Verbală Impersonală

 • Termeni Regenți Specifici: e bine, e rău, e adevărat, cert, e frumos, e urât etc.
  Exemple:
  • E de neînțeles/ ce-mi spui.
  • Bine/ că am învățat aseară.

Adverb sau Locuțiune Adverbială Predicativă

 • Termeni Regenți Specifici: poate, pesemne, probabil, firește, desigur etc.
  Exemple:
  • Probabil/ că va ploua.
  • Fără îndoială/ că au ajuns mai repede.

Verb la Mod Nepersonal: Infinitiv sau Gerunziu

 • Caracteristici: Utilizarea modurilor nepersonale, infinitiv sau gerunziu, ca termeni regenți.
  Exemple:
  • A te preocupa/ ce se întâmplă în societate/ este o atitudine civică.
  • Trebuind/ să citești,/ ai ratat meciul de fotbal.

Concluzie despre termenii regenți

Termenii regenți, prin variabilitatea și specificitatea lor, guvernează și contextualizează apariția propoziției subiective în discurs.

Identificarea corectă și utilizarea adecvată a acestora sunt cruciale pentru construcția unei exprimări clare și coerente în comunicarea în limba română.

Practica și analiza unor exemple suplimentare pot solidifica înțelegerea și aplicabilitatea acestor concepte în contexte variate.

Modurile

Propozițiile subiective reprezintă un aspect crucial al limbii române, contribuind la construirea unor enunțuri complexe și oferind flexibilitate în exprimare.

În analiza de față, vom aborda modurile și mecanismele de introducere a propozițiilor subiective în fraze, potențialele confuzii cu alte tipuri de propoziții subordonate, precum și alte aspecte relevante legate de topica și punctuație.

Mecanisme de Introducere a Propozițiilor Subiective

 • Conjuncții subordonatoare: Exemplu: „E foarte rău că ai lipsit de la ore.”
 • Locuțiuni conjuncționale subordonatoare: Exemplu: „Se discută la televizor cum că ar începe războiul.”
 • Pronume și adjective pronominale relative sau nehotărâte: Exemple: „Cine este cuminte primește cadouri.” sau „Oricine ascultă la ore învață mai ușor acasă.”
 • Adverbe relative: Exemplu: „Nu se știe când a venit.”

Modurile Verbale Utilizate în Propozițiile Subiective

 • Modul indicativ: Exemplu: „Se știe că au eșuat lamentabil.”
 • Modul conjunctiv: Exemplu: „Trebuie să facem zilnic exerciții fizice.”
 • Modul condițional-optativ: Exemplu: „Se vede că ar veni iarna mai repede.”
 • Modul prezumtiv: Exemplu: „Pesemne că vor fi dormind încă.”

Confuzii Potențiale cu Alte Tipuri de Subordonate

 • Predicativa: Exemplu: „Rămâne să stabilim detaliile.”
 • Atributiva: Exemplu: „Nu e om cine nu-și ține cuvântul.”
 • Completiva directă: Exemplu: „Îmi displace cum te uiți la mine.”
 • Condițională: Exemplu: „Dacă știe înseamnă că a învățat.”
 • Circumstanțială: Exemplu: „E important unde vom dormi.”

Topica Propozițiilor Subiective

Considerații privind plasarea propozițiilor subiective în fraze, cu exemple specifice referitoare la utilizarea acestora în funcție de întrebările „cine?” și „ce?”.

Exemple: „Cine citește mult are vocabularul bogat.” și „Important e ce înțelegi în clasă.”

Punctuația în Contextul Propozițiilor Subiective

Punctuația în cadrul propozițiilor subiective adesea nu necesită utilizarea virgulei, însă există situații în care aceasta se utilizează pentru clarificare sau când subiectiva este reluată în regentă prin pronume demonstrativ.

Exemplu: „Cine va învăța, acela va ști.”


error: