Propoziția completivă de agent

Definirea și Identificarea Propoziției Completive de Agent

Definire: Propoziția completivă de agent (CAG) se definește ca fiind propoziția subordonată care adaugă informații privind entitatea care realizează acțiunea într-o propoziție regentă, funcționând astfel ca un complement de agent.

Exemplu: „A fost sfătuit de părinți.” (Unde „de părinți” funcționează ca complement de agent, răspunzând la întrebarea: „de cine a fost sfătuit?”)

Metodologia de Identificare și Întrebări Corelative

 • Instrument de Identificare: Întrebările specifice („de către cine?”, „de cine?”, etc.) sunt esențiale pentru identificarea CAG în structurile frazei.

Caracteristici ale Termenilor Regenți

Determinări: CAG are capacitatea de a determina diverse elemente în cadrul propoziției regente, precum:

Verbe la diateza pasivă în diverse moduri și timpuri.

Verbe la diateza pasivă cu forme nepersonale, precum participiu sau supin.

Adjective derivate cu sufixul „-bil” și altele.

Exemplu: „A fost văzut de cine era acolo.” (Determină verbul „a fost văzut” prin specificarea agentului acțiunii)

Introducerea și Relațiile Elementelor în CAG

 • Elemente Relaționale: Introducerea CAG în frază se realizează prin diferite mijloace, incluzând:
  • Pronume relative și nehotărâte, însoțite adesea de prepozițiile „de” sau „de către”.
  • Exemplu: „El a fost apreciat de cine l-a cunoscut.”

Confruntarea cu Alte Tipuri de Subordonate

 • Diferențieri: Este crucial să diferențiem CAG de alte tipuri de subordonate, având posibilitatea chiar de a transforma, de exemplu, o propoziție subiectivă într-o CAG, cu ajustări corespunzătoare.
  • Exemplu și Contrast: Transformarea propoziției „Cine fură astăzi un ou mâine va fura un bou.” în „Mâine va fi furat un bou de către cine fură astăzi un ou.”, ilustrează schimbarea din subordonată subiectivă în CAG, cu reorganizarea structurii sintactice.

Ordinea Elementelor în Propoziție (Topica)

 • Dispoziția CAG în Propoziție: Deși adesea CAG urmează elementul regent, prin rearanjare, poți sublinia informația conținută de aceasta prin plasarea ei la începutul propoziției.
  • Exemplu: „De cel ce face curat au fost certați elevii.”

Norme de Punctuație

 • Reguli Generale: CAG nu este, în mod tipic, separată de propoziția regentă prin virgulă, menținând o coeziune structurală în construcția frazei.

error: