Ce este predicatul

Predicatul în gramatica limbii române este una dintre cele două părți principale ale propoziției, cealaltă fiind subiectul.

Rolul său este de a exprima ceea ce se spune despre subiect, adică acțiunea, starea sau însușirea subiectului.

Predicatul poate fi verbal, nominal sau un predicat complex format din mai multe elemente.

Aprofundarea acestui concept ne oferă o perspectivă mai clară asupra dinamicii interne a propozițiilor și modul în care interacționează componentele lor.

Întrebările Predicatului

Întrebările predicatului sunt:

 • Ce face?
 • Cine este?
 • Ce este?
 • Cum este?

Exemple:

 • Copilul merge voios spre școală. (Ce face copilul?)
 • Maria este premiantă. (Ce este Maria?)

Mijloace de Exprimare a Predicatului

 • Predicatul Verbal: Este cel mai comun tip de predicat, exprimat prin verbe.
 • Alte Mijloace de Exprimare: Predicatele pot fi exprimate și prin alte părți de propoziție, diversificând astfel modul în care pot fi structurate propozițiile.

Identificarea Predicatelor în Situații Speciale

Predicatul în Propozițiile Fără Subiect: În aceste cazuri, predicatul este identificat prin verbul impersonal sau copulativ corespunzător modului predicativ.

Aspecte Morfologice: Uneori, identificarea predicatelor se poate realiza prin aspecte morfologice specifice, cum ar fi:

Clasificarea Predicatelor

Exemple:

 • Mircea ar merge la film. (Predicat verbal: ce face Mircea?)
 • Cartea este captivantă. (Predicat nominal: cum este cartea?)
 • Imposibil să ajungem. (Predicat adverbial și verbal: ce se spune despre „noi”?)

Mijloace de exprimare

Părțile de vorbire prin care poate fi exprimat un predicat sunt:

Verb

 • Copilul mănâncă un măr.
 • Elevii au fost recompensați pentru efortul depus.

Locuțiune Verbală

 • Și-a dat seama de finalul povești.

Ambele categorii verbale pot apărea în diverse moduri predicative și diateze, accentuând astfel dinamica și flexibilitatea expresiei verbale.

Verb Copulativ și Nume Predicativ

 • Maria este studentă.
 • Copilul rămâne visător.

Combinația dintre verbul copulativ și nume predicativ oferă o paletă colorată de descrieri și identități subiectului.

Adverb

 • Probabil că nu a auzit.

Locuțiune Adverbială

 • De bună seamă că ajung și eu.

Aceste mijloace adverbiale adaugă o nuanță suplimentară de semnificație în structura propozițională.

Interjecția Predicativă

 • Haide acasă!
 • Poftim cartea.

Interjecțiile predicative introduc un element vivace și emoțional în comunicare.

Topica Predicatului

Deși, în general, predicatul urmează imediat după subiect, există situații în care poate fi plasat la începutul sau la sfârșitul propoziției, demonstrând flexibilitatea structurii propoziționale.

 • Elevul învață pentru acest examen.
 • Învață mai mult pentru acest examen.

Punctuația și Acordul Predicatului cu Subiectul


error: