Diatezele verbelor

Diatezele verbale sunt variantele pe care le pot lua verbele pentru a ilustra legătura dintre acțiunea pe care o exprimă și subiectul gramatical.

În limba română, diateza verbală se descompune în trei categorii distincte: diateza activă, diateza reflexivă și diateza pasivă.

Diateza Activă

Diateza activă pune în evidență că subiectul gramatical este entitatea care desfășoară și inițiază acțiunea.

Este important de menționat că subiectul poate fi exprimat sau subînțeles în propoziție.

 1. Copiii merg la școală. (Subiectul „copiii” efectuează acțiunea de „a merge.”)
 2. Ai cumpărat cartea pe care ți-o doreai. (Subiectul, care nu este explicit menționat – „tu,” efectuează acțiunea de „a cumpăra.”)

Diateza Reflexivă

Diateza reflexivă indică faptul că subiectul gramatical nu numai că inițiază acțiunea, dar o și suferă.

Verbul din conjugare este mereu însoțit de pronume reflexive sau de pronume personale neaccentuate folosite ca pronume reflexive.

Aceste pronume nu au o funcție sintactică proprie și servesc ca indicatori gramaticali ai diatezei reflexive.

 1. Te-ai supărat ca măgarul pe sat. (Subiectul „tu” inițiază și suferă acțiunea de a „supăra.”)
 2. Mă gândesc și acum la filmul pe care l-am văzut ieri. (Subiectul „eu” inițiază și experimentează acțiunea de a „gândi.”)

Nu orice verb însoțit de un pronume reflexiv se află în diateza reflexivă.

Pentru a face distincția, verificăm dacă pronumele reflexiv poate fi înlocuit cu un pronume personal sau dacă poate fi repetat cu o formă de pronume personal accentuat.

În acest caz, pronumele nu face parte din structura verbală.

 1. Și-au mâncat mâncarea în pauză. (Aici, „au mâncat” este un verb în diateza activă pronominală, iar „și (lor)” este un complement indirect.)

Diateza Pasivă

Diateza pasivă, o componentă importantă a gramaticii limbii române, evidențiază faptul că subiectul gramatical devine beneficiarul acțiunii, suferind-o din partea unei alte entități.

Această diateză poate avea un subiect gramatical exprimat sau subînțeles și se formează prin utilizarea unui verb auxiliar și a participiului verbului care trebuie conjugat.

Formarea Diatezei Pasive

Diateza pasivă se realizează printr-un proces specific de formare, care presupune utilizarea unui verb auxiliar și a participiului verbului principal.

Exemple:

 1. Vei fi judecat săptămâna viitoare. (În acest caz, diateza pasivă este creată prin combinarea verbului auxiliar „vei fi” din viitor cu participiul verbului „a judeca.”)
 2. Profesorii trebuie să fie respectați. (Aici, subiectul „profesorii” suferă acțiunea de a fi „respectați” de către terți.)

Flexibilitatea Verbului Auxiliar și a Participiului

Verbul auxiliar „a fi” își ajustează forma în funcție de mod, timp, persoană și număr, reflectând astfel complexitatea diatezei pasive.

Participiul verbului, de asemenea, se acordă în număr și gen cu subiectul gramatical.

Exemple:

 • Eu să fiu respectat.
 • Ea să fie respectată.
 • Noi să fim respectați.

Rolul Complementului de Agent

În majoritatea cazurilor, verbele aflate în diateza pasivă sunt însoțite de un complement de agent, care indică cine efectuează acțiunea.

Adăugarea sau existența unui complement de agent, în contextul verbului pasiv, este o metodă de a distinge între un verb la diateza pasivă și un verb copulativ însoțit de un nume predicativ.

Exemple:

 • Copiii sunt plecați la școală. (Aici, se folosește un verb copulativ „sunt” împreună cu un nume predicativ „plecați.”)
 • Copiii sunt văzuți la școală. (În acest caz, se folosește un verb la diateza pasivă, și se poate adăuga complementul de agent „de către părinți” pentru a clarifica cine îi „vezi” pe copii la școală.)

Prin utilizarea diatezei pasive, limba română devine mai expresivă și oferă modalități variate de a descrie acțiuni și evenimente din perspectiva subiectului gramatical, fie că acesta este exprimat sau subînțeles.

Concluzie

Aceste diateze verbale servesc drept instrumente esențiale în construcția și înțelegerea propozițiilor în limba română, evidențiind diversele moduri în care subiectul gramatical interacționează cu acțiunea exprimată de verb.

error: