Din complexitatea gramaticii limbii române, numele predicativ se remarcă ca o componentă esențială în structurarea frazelor.

Acesta joacă roluri cruciale în calificarea, clasificarea și identificarea subiectului.

În cadrul acestui articol, vom decortica diferitele aspecte ale numelui predicativ, ilustrându-le prin exemple concludente.

Definiția numelui predicativ

Numele predicativ este componenta care îi atribuie subiectului o calificare, o clasificare sau o identificare, fiind o parte integrală a predicatului nominal.

Exemplificare:

 • Eu sunt elev la Liceul Industrial. (califică subiectul)
 • Copilul era un băiat de liceu. (clasifică subiectul)
 • Acela este profesorul nostru. (identifică subiectul)

Clasificarea numelui predicativ

Numele predicative pot fi clasificate în funcție de structura și conținutul lor.

După Structură:

 • Nume predicative simple: se exprimă printr-o singură parte de vorbire.
  • Ex: Copacul este înalt. (înalt – nume predicativ simplu)
 • Nume predicative multiple: sunt formate din mai multe părți de vorbire.
  • Ex: Copacul este înalt și uscat. (înalt uscat – nume predicativ multiplu)

După Conținut:

 • Nume predicative de calificare: califică subiectul.
  • Ex: Zăpada era ca cristalul. (ca cristalul ‒ califică subiectul)
 • Nume predicative de identificare a subiectului: identifică subiectul.
  • Ex: Copilul de colo e Codrin. (Codrin ‒ identifică subiectul)

Mijloace de exprimare

Numele predicativ poate fi exprimat prin diverse părți de vorbire, fiecare conferind o nuanță unică propoziției.

Exemplificare:

4. Locul Numele Predicativ în Propoziție

Numele predicativ poate fi plasat fie înaintea, fie după verbul copulativ, iar poziționarea sa poate fi influențată de tipul propoziției și de elementele intercalate.

Exemplificare:

 • Bicicleta este un vehicul nepoluant. (standard)
 • Vehicul este și bicicleta. (inversat)

Punctuația Numelui Predicativ

Punctuația poate influența structura și claritatea propoziției, iar numele predicativ nu se desparte niciodată prin virgulă de verbul copulativ.

Exemplificare:

 • Mașina este, firește, frumoasă. (adverbe incidente între virgule)
 • Mașina este mare, frumoasă, scumpă. (mai multe nume predicative despărțite prin virgulă)

Prin înțelegerea și aplicarea corectă a numelui predicativ, putem naviga mai eficient prin complexitatea gramaticii limbii române.

Această analiză detaliată ne oferă instrumentele necesare pentru a identifica și utiliza numele predicativ într-o manieră corectă și eficace, îmbogățind astfel exprimarea noastră lingvistică.


error: