Propoziția circumstanțială de cauză

Definiția Propoziției Circumstanțiale de Cauză (CZ)

Propoziția circumstanțială de cauză este o propoziție subordonată care, într-o frază, funcționează ca un complement circumstanțial de cauză.

În alte cuvinte, ea explică motivul sau cauza pentru care se petrece acțiunea sau se manifestă însușirea menționată în propoziția principală (regentă).

Exemple Explicative

 • Am mâncat un măr de foame. („de foame” evidențiază cauza pentru care am mâncat)
 • Am mâncat un măr pentru că mi-era foame. („pentru că mi-era foame” este o propoziție CZ care explică de ce am mâncat mărul)

Ordinea Acțiunilor

Este vital să notăm că acțiunea verbului din subordonata de cauză se întâmplă înaintea acțiunii exprimate de verbul din regentă.

Întrebări de Identificare

 • Din ce cauză?
 • Din ce pricină?

Tipuri de Propoziții Cauzale

Cauzalele pot fi împărțite în:

 1. Cauzale Propriu-Zise:
  • Expresă cauza directă și este adesea introdusă de conjuncții cum ar fi „deoarece”, „fiindcă”, „pentru că”, și altele.
  • Exemplu: „Te-am ajutat pentru că m-ai rugat.”
 2. Cauzale Argumentative:
  • Arată motivul și sunt utilizate mai ales în contexte interogative sau exclamative.
  • Exemplu: „De vreme ce te-am rugat, de ce nu ești aici?”

Termeni Regenți

CZ poate determina diferite părți de vorbire sau grupuri verbale precum:

Modul de Introducere în Fraze

CZ poate fi introdusă prin diferite mijloace, inclusiv:

 • Conjuncții: deoarece, fiindcă etc.
 • Locuțiuni conjuncționale: pentru că, din cauză că etc.
 • Adverbe: unde, când etc.
 • Pronume relative cu prepoziții: de, din etc.

Topica Propoziției

CZ poate fi plasată:

 • Înaintea regentei
 • După regentă
 • Intercalată în regentă

Exemplu:

 • „Fiindcă a adormit, nu a mers la școală.”

Punctuația

În general, propozițiile circumstanțiale de cauză se separă prin virgulă de propoziția regentă, indiferent de poziția lor.

Este obligatorie utilizarea virgulei când cauzala este introdusă prin „cum” sau când este intercalată.


error: