Complementul circumstanțial de cauză

Definirea Complementului Circumstanțial de Cauză

Complementul circumstanțial de cauză este partea secundară de propoziție care arată cauza sau motivul realizării unei acțiuni, a unei stări sau a unei însușiri.

Întrebările Complementului Circumstanțial de Cauză

Complementul circumstanțial de cauză poate fi identificat și analizat prin răspunsul la întrebările: „din ce cauză?” sau „din ce pricină?”.

Exemplificarea Prin Analiză

Examinarea următoarelor exemple va ajuta la o mai bună înțelegere a modului în care complementul circumstanțial de cauză funcționează:

 • Cauza unei Acțiuni:
  • Exemplu: „Cântă de bucurie.”
 • Cauza unei Însușiri:
  • Exemplu: „A rămas încremenit de așa frumusețe.”
 • Cauza unei Stări:
  • Exemplu: „Fata, roșie de emoție, lăsă capul în jos.”

Regentul Complementului Circumstanțial de Cauză

Regentul este cuvântul determinat de complementul circumstanțial de cauză.

Această relație de determinare poate fi evidențiată în următoarele situații:

 1. Determinarea unui Verb:
  • Exemplu: „Unii oameni călătoreau de plăcere.” (verb predicativ)
  • Exemplu: „A plecat țipând de ciudă.” (verb la gerunziu)
  • Exemplu: „Fata se uita încruntată de supărare.” (verb la participiu, cu valoare adjectivală)
 2. Determinarea unei Locuțiuni Verbale:
  • Exemplu: „Nu-și mai încape în piele de fericire.”
 3. Determinarea unui Adjectiv:
  • Exemplu: „Era lihnită de foame.”

Moduri de Exprimare a Complementului Circumstanțial de Cauză

Există diverse moduri prin care poate fi exprimat complementul circumstanțial de cauză, în funcție de natura cuvântului sau a grupului de cuvinte care îl formează:

 1. Substantiv în acuzativ, precedat de prepoziția „de”:
  • Exemplu: „Le plângi de milă când îi vezi.”
 2. Substantiv în genitiv cu locuțiune prepozițională „din cauza”, „din pricina”:
  • Exemplu: „S-au supărat din cauza Mariei.”
 3. Pronume Personal în Genitiv:
  • Exemplu: „Din pricina ei s-au făcut multe jertfe.”
  • Exemplu: „Florile au fost culese de către cineva.”
 4. Pronume Demonstrativ, Relativ, Nehotărât în Genitiv:
  • Exemplu: „Din cauza acesteia nu am mers în excursie.”
  • Exemplu: „Aceasta este fata din pricina căreia am căzut.”
 5. Pronume Posesiv în Acuzativ:
  • Exemplu: „Am căzut din cauza sa.”
 6. Pronume Personal în Dativ, forma neaccentuată (atonă):
  • Exemplu: „N-am cumpărat nimic din pricina–i.”
 7. Numeral Cardinal:
  • Exemplu: „Am luat notă mică din cauza celor trei.”
 8. Adjectiv în Acuzativ cu Prepoziție:
  • Exemplu: „Fata era vestită de frumoasă.”
 9. Verb la Gerunziu:
  • Exemplu: „Văzând că nu sunt, a ieșit afară.”

Topica și Punctuația

Poziția complementului circumstanțial de cauză în propoziție și utilizarea corectă a semnelor de punctuație sunt esențiale pentru claritate și coerența discursului:

 • Poziționare după Regent: Când complementul circumstanțial de cauză este plasat după regent, nu se desparte prin virgulă.
 • Poziționare înaintea Regentului: Când este plasat înaintea regentului, complementul circumstanțial de cauză se desparte prin virgulă.
error: