Pronumele nehotărât și adjectivul pronominal nehotărât

Ce sunt pronumele nehotărât și adjectivul pronominal nehotărât?

Pronumele nehotărât și adjectivul pronominal nehotărât sunt două categorii gramaticale care se referă la persoane, lucruri sau idei nespecificate sau neidentificate în mod precis.

Acestea sunt utilizate pentru a înlocui un substantiv sau pentru a descrie un substantiv într-un mod general.

Pronumele nehotărât

Pronumele nehotărât este o categorie gramaticală ce servește la înlocuirea unui substantiv fără a furniza detalii precise despre obiectul înlocuit.

Aceste pronume se împart în două categorii principale, în funcție de structura lor: simple și compuse.

Pronumele nehotărâte simple includ cuvinte precum:

 • „unul”,
 • „altul”,
 • „tot”,
 • „atâtea”,
 • „cutare”,
 • „mult”,
 • „puțin”.

Acestea sunt folosite pentru a înlocui un substantiv, fără a specifica în mod clar despre ce este vorba.

Pe de altă parte, pronumele nehotărâte compuse includ cuvinte precum:

 • „fiecare”,
 • „oricare”,
 • „oricine”,
 • „vreunul”,
 • „altcineva”,
 • „altceva”,
 • „cineva”,
 • „careva”,
 • „oarecine”,
 • „oarecare”.

Aceste pronume compuse adaugă un grad de generalitate și ambiguitate în ceea ce privește obiectul înlocuit.

Un aspect important de menționat este că pronumele nehotărâte își schimbă forma în funcție de gen, număr și caz, cu excepția unor situații specifice.

De exemplu, pronumele care conțin în structura lor pronumele relativ „ce” rămân invariabile. De asemenea, pronumele nehotărâte „cineva” și „oricine” prezintă forme doar pentru singular.

În cazul pronumelor nehotărâte formate cu ajutorul pronumelui relativ „cine”, acestea au forme doar pentru singular, dar suferă flexiuni după caz.

În plus, pronumele nehotărâte formate cu pronumele care au forme după gen la genitiv și dativ.

CAZSINGULARPLURAL
MASCULINFEMININMASCULINFEMININ
Nominativ Acuzativaltulaltaalțiialtele
cinevacineva
fiecarefiecare
multmultămulțimulte
oarecareoarecare
oricareoricare
oricineoricine
tottoatătoțitoate
unulunauniiunele
GenitivDativaltuiaalteiaaltoraaltora
cuivacuiva
fiecăruiafiecăreia
multoramultora
oarecăruiaoarecăreia
oricăruiaoricăreiaoricăroraoricărora
oricuioricui
tuturortuturor
unuiauneiaunoraunora

Pronumele compuse nehotărâte se schimbă în declinare în același mod ca pronumele simplu din care sunt alcătuite, cu menținerea invariabilității celorlalte componente.

De exemplu, „vreunul”, „vreuna”, „vreunuia”, „vreuneia”, „vreunii”, „vreunele”, și „vreunora” vor suferi modificări similare cu cele ale pronumelor simple, în timp ce „câtva”, „câtăva”, „câțiva”, „câteva”, și „câtorva” rămân neschimbate în formă.

De asemenea, pronumele „care” poate să fie folosit și ca un pronume nehotărât.

Funcțiile sintactice ale pronumelui nehotărât

Adjectivul pronominal nehotărât

Adjectivul pronominal nehotărât este folosit pentru a descrie un substantiv într-un mod general sau nespecificat.

Pronumele nehotărâte pot deveni adjective pronominale nehotărâte, cu excepția unor pronume specifice precum:

 • „careva”,
 • „altcareva”,
 • „altcineva”,
 • „cine”,
 • „cineva”,
 • „altcineva”.

De obicei, adjectivele pronominale se plasează înaintea substantivelor nearticulate, dar pot fi folosite și în urma acestora pentru a crea structuri gramaticale corecte.

De exemplu:

 1. „Fiecare om este responsabil de propriile acțiuni.”
 2. „Câteva case au fost afectate de inundațiile recente.”

Adjectivele pronominale nehotărâte îndeplinesc funcția sintactică de a atribui caracteristici adjectivale unor substantive.

Etichete: pronumele nehotărât, adjectiv pronominal nehotărât, pronume, adjectiv pronominal, gramatică, limba română, înlocuirea substantivelor, descrierea generală

error: