Definiția Complementului Direct

Complementul direct constituie o funcție sintactică esențială în structura propoziției, având rolul de a indica obiectul asupra căruia acțiunea exprimată de cuvântul determinat se exercită direct.

Acesta poate determina un verb, o interjecție sau o locuțiune verbală, identificându-se printr-o serie de întrebări specifice.

Întrebările Complementului Direct

Complementul direct se identifică prin răspunsurile la întrebările:

 • Pe cine?
 • Ce?
Exemple Practice:
 1. „L-am cunoscut pe fratele lui Vasile.” (Întrebare: Pe cine am cunoscut? Răspuns: pe el, -l)
 2. „Citesc cartea cumpărată online.” (Întrebare: Ce citesc? Răspuns: cartea)
 3. „Uite-l pe Mihai!” (Întrebare: Pe cine? Răspuns: pe Mihai, -l)

Mijloace de Exprimare ale Complementului Direct

Complementul direct poate fi exprimat prin diverse părți de vorbire, cum ar fi substantive, pronume, numerale sau verbe la moduri nepersonale.

Tipuri de Complement Direct în Funcție de Mijloacele de Exprimare:

 • Complementul direct exprimat prin substantive
 • Complementul direct exprimat prin pronume
 • Complementul direct exprimat prin numerale
 • Complementul direct exprimat prin verbe

Locul Complementului Direct în Propoziție

Ordinea elementelor în propoziție este, de regulă, flexibilă.

Deși complementul direct este adesea plasat după verbul determinat, există cazuri în care acesta poate preceda verbul.

Exemple Ilustrative:

 1. „Exercițiul acesta nu o să-l rezolv.” (Întrebare: Ce nu o să rezolv? Răspuns: exercițiul)
 2. „Am adus cartea cu mine.” (Întrebare: Ce am adus? Răspuns: cartea)

Observații Specifice

Când verbul determinat este la modul infinitiv sau la conjunctiv, complementul direct, dacă este exprimat prin pronume personal neaccentuat, se plasează între prepoziția infinitivului sau conjuncția „să” și verb.

Exemple:
 1. „Să veniți la mine pentru a vă sfătui.” (Întrebare: Pe cine a sfătui? Răspuns: pe voi vă)
 2. „Încearcă să–l sfătuiești cât mai bine.” (Întrebare: Pe cine să sfătuiești? Răspuns: pe el -l)

Reguli de Punctuație aplicabile Complementului Direct

Complementul direct nu este, în mod obișnuit, separat de cuvântul pe care îl determină prin virgulă.

Exemple:

 1. „Am văzut filmul.”
 2. „Filmul l-am văzut cu tine.”

Notă despre Coordonare

Atunci când avem de-a face cu complementele directe în raport de coordonare, separarea acestora prin virgulă urmează regulile generale de punctuație asociate conjuncțiilor.

Concluzie

În încheiere, este esențial să menționăm că înțelegerea și utilizarea corectă a complementului direct nu doar îmbogățește exprimarea în limba română, ci și facilitează un mod de comunicare precis și clar, esențial în orice formă de discurs.

Studiul acestui element de bază al sintaxei, prin multiple exerciții și analize, contribuie la formarea și perfecționarea abilităților de utilizare a limbii române, fie în context formal sau în comunicarea de zi cu zi.


error: