Propoziția circumstanțială de mod

Înțelegerea Propoziției Circumstanțiale de Mod (CM)

Definiție și Funcționalitate:CM este o propoziție subordonată care explică modul în care se desfășoară o acțiune sau este prezentată o însușire în propoziția principală (regentă).

Rol: oferă detalii despre cum se produce o acțiune.

Exemple:Un copil citește greu în clasa I.

Cum citește un copil în clasa I? Cum poate.

Analiză prin Întrebări și Recunoaștere:

Identificarea CM se face prin întrebări precum: cum?, în ce fel?, cât?, cât de?, etc.

Clasificare detaliată a Propozițiilor Circumstanțiale de Mod:

A. Propoziția Circumstanțială de Mod Propriu-Zisă:

 • Conformitate Calitativă:
  • Evidențiază modul acțiunii printr-un adverb sau locuțiune conjuncțională.
  • Exemple:
   1. Învață așa cum poate.
   2. A acționat după cum i-a dictat inima.
 • Explică și Subliniază Calificările:
  • Se referă la o calificare specifică a autorului.
  • Exemple:
   1. Sărac cum este, nu a cumpărat nimic.
   2. De deștept ce este, a obținut un rezultat mediocru.
 • Conformitate Cantitativă:
  • Implică cuantificarea acțiunii.
  • Exemple:
   1. A fost punctat după cât a scris.
 • Propoziția Statică:
  • Accentuează un cadru static unde se desfășoară acțiunea.
  • Exemplu: Învață cu atât mai mult, cu cât dorește rezultate mai bune.
 • Prezența sau Absența unei Acțiuni Secundare:
  • Marcată prin folosirea locuțiunilor conjuncționale precum „fără să”.
  • Exemple:
   1. Citește fără să se gândească la text.

B. Propoziția Circumstanțială de Mod Comparativă:

 • Comparative de Egalitate:
  • Exprimă o relație de egalitate între două acțiuni.
  • Exemple:
   1. Câinele meu a crescut într-o lună, cât cresc alți câini în șase.
 • Comparative de Inegalitate:
  • Evidențiază o diferență calitativă sau cantitativă.
  • Exemple:
   1. Citește mai bine decât știam.
   2. Pe cât de greu a fost la urcare, pe atât de ușor a fost la coborâre.

C. Propoziția Circumstanțială de Mod Comparativă Condițională:

 • Se referă la o comparație cu o acțiune presupusă sau nereală.
 • Exemplu: Cântă ca și cum ar urla.

D. Propoziția Circumstanțială de Mod de Măsură Progresivă:

 • Evidențiază progresia unei acțiuni în legătură cu o altă acțiune.
 • Exemplu: Cu cât citea mai mult, cu atât găsea cititul mai util.

Aplicare în Structură și Punctuație:

 • Termeni Regenți:
 • Elemente Relaționale:
  • CM se conectează la frază prin diferite adverbe, conjuncții și locuțiuni conjuncționale.
 • Topica și Punctuația:
  • CM poate fi poziționată înainte, după sau între elementele regentei.
  • Utilizarea virgulei este dictată de poziția CM în raport cu regenta și de necesitatea accentuării acesteia în cadrul enunțului.

error: