semnele-de-punctuatie

Semnele de punctuație și de ortografie

Semnele de punctuație și ortografie

Semnele de punctuație și de ortografie reprezintă simboluri grafice utilizate pentru a indica anumite pauze, relații și situații în structura unui text scris.

Clasificarea semnelor de punctuație după locul ocupat în text

 1. Semne de punctuație finală:
  • Punctul
  • Semnul exclamării
  • Semnul întrebării
  • Punctele de suspensie
 2. Semne de punctuație interioară:
  • Virgula
  • Punctul și virgula
  • Linia de pauză
  • Ghilimele
  • Cratima
  • Bara oblică
  • Și altele

Clasificarea semnelor de punctuație după modul de folosire

 1. Semne de punctuație simple:
  • Punctul
  • Semnul întrebării
  • Semnul exclamării
  • Cratima
  • Virgula
  • Bara oblică
  • Punctele de suspensie
  • Două puncte
  • Și altele
 2. Semne de punctuație duble (folosite în perechi):
  • Ghilimelele
  • Parantezele

Lista semnelor de punctuație

 1. Punctul
 2. Virgula
 3. Punctul și virgula
 4. Două puncte
 5. Linia de dialog
 6. Linia de pauză
 7. Semnul întrebării
 8. Semnul exclamării
 9. Cratima
 10. Ghilimelele
 11. Parantezele
 12. Punctele de suspensie

1. Punctul (.)

Definiție: Punctul marchează încheierea unui enunț sau a unei propoziții.

Utilizare:

 • Încheierea propozițiilor declarative. Exemplu: Maria a mers la școală.
 • După abrevieri. Exemplu: Dr. Popescu este în cabinet.

Observații: Punctul ne ajută să separăm ideile și să oferim pauză, indicând cititorului că a ajuns la sfârșitul unui gând sau idee.


2. Virgula (,)

Definiție: Virgula este un semn de punctuație folosit pentru a indica o scurtă pauză într-o propoziție sau pentru a separa părți ale acesteia.

Utilizare:

 • Separarea elementelor dintr-o listă. Exemplu: Am cumpărat mere, pere și banane.
 • Izolarea propozițiilor secundare sau incidente. Exemplu: Ion, care a ajuns întârziat, a ratat primul curs.
 • Separarea vocativelor. Exemplu: Buna ziua, doamna Popescu!
 • Înaintea sau după anumite conjuncții. Exemplu: Am vrut să merg, dar a plouat.

Observații: Utilizarea incorectă a virgulei poate schimba înțelesul unei propoziții, de aceea este esențial să o folosim corespunzător.


3. Punctul și virgula (;)

Definiție: Punctul și virgula reprezintă un semn de punctuație intermediar între punct și virgulă în ceea ce privește puterea de separare.

Utilizare:

 • Separarea propozițiilor strâns legate între ele. Exemplu: Ana preferă matematica; Maria adoră literatura.
 • În enumerații complicate, unde virgula este deja folosită. Exemplu: La conferință vor participa Dr. Ion Popescu, profesor de fizică; Dr. Elena Ionescu, specialistă în chimie; și Dr. Mihai Vasile, expert în biologie.

Observații: Punctul și virgula oferă o pauză mai mare decât virgula, dar mai mică decât punctul. Este util pentru a separa idei strâns legate sau pentru a adăuga claritate în propoziții complexe.


4. Două Puncte (:)

Definiție: Două puncte sunt folosite pentru a introduce o listă, o explicație sau un exemplu.

Utilizare:

 • Introducerea unei liste. Exemplu: Fructele pe care le-am cumpărat sunt: mere, banane și pere.
 • Precedă o explicație sau precizare. Exemplu: Este un singur lucru de făcut: trebuie să te concentrezi.

Observații: Două puncte sunt utile pentru a separa și clarifica informații, oferind cititorului o așteptare pentru informații suplimentare.


5. Linia de Dialog (-)

Definiție: Linia de dialog este utilizată în discursul direct pentru a indica cine vorbește.

Utilizare:

 • Introducerea replicilor într-o conversație sau într-un dialog. Exemplu:
  • Cum te simți astăzi?
  • Mă simt bine, mulțumesc!

Observații: Linia de dialog este esențială în literatură, dramaturgie și scenarii, ajutând la distingerea vorbitorilor și la crearea unui flux natural al conversației.


6. Linia de Pauză (–)

Definiție: Linia de pauză, sau liniuța lungă, este folosită pentru a indica o pauză sau pentru a introduce informații suplimentare.

Utilizare:

 • Separarea sau evidențierea informațiilor suplimentare. Exemplu: Cartea – pe care am cumpărat-o săptămâna trecută – este fascinantă.

Observații: Linia de pauză poate funcționa similar cu virgula sau parantezele, dar oferă o pauză vizuală mai evidentă și poate ajuta la structurarea și clarificarea propozițiilor.


7. Semnul Întrebării (?)

Definiție: Semnul întrebării este folosit la sfârșitul unei întrebări directe.

Utilizare:

 • Introducerea unei întrebări. Exemplu: Unde ai fost ieri?

Observații: Utilizarea corectă a semnului întrebării ajută la diferențierea între o afirmație și o întrebare, și indică cititorului să aștepte un răspuns sau o continuare.


8. Semnul Exclamării (!)

Definiție: Semnul exclamării este utilizat pentru a exprima emoție, entuziasm sau surpriză.

Utilizare:

 • Încheierea unei propoziții exclamative sau imperative. Exemplu: Ce frumoasă ești astăzi!
  • Uita-te aici!

Observații: Semnul exclamării adaugă forță sau intensitate unei propoziții și trebuie folosit cu moderație în scrierea formală.


9. Cratima (-)

Definiție: Cratima este un semn de punctuație folosit pentru a lega cuvinte sau silabe.

Utilizare:

 • Legarea cuvintelor în compuși. Exemplu: bine-cunoscut, sâmbătă-seara.
 • Indicarea silabelor unui cuvânt divizat la sfârșitul unui rând. Exemplu: „Exemplele sunt pre- zentate mai jos.”

Observații: Cratima ajută la evitarea ambiguităților și la clarificarea modului în care ar trebui citite anumite cuvinte sau fraze.


10. Ghilimelele (“ ” sau « »)

Definiție: Ghilimelele sunt folosite pentru a marca începutul și sfârșitul unui citat direct sau a unei expresii.

Utilizare:

 • Încadrarea discursului direct. Exemplu: El a spus: „Voi veni mâine.”
 • Evidențierea unui termen sau expresie. Exemplu: Așa-numitul „Efectul fluture” se referă la sensibilitatea condițiilor inițiale în teoria haosului.

Observații: Ghilimelele oferă context și claritate, indicând cititorului că textul încadrat reprezintă cuvintele exacte ale unei persoane sau o expresie specială.


11. Parantezele ( )

Definiție: Parantezele sunt utilizate pentru a include informații suplimentare sau secundare într-o propoziție.

Utilizare:

 • Adăugarea de informații suplimentare sau clarificări. Exemplu: Am vizitat Parisul (pentru a treia oară) anul trecut.
 • Includerea abrevierilor sau definițiilor. Exemplu: Organizația Națiunilor Unite (ONU) este o organizație internațională.

Observații: Deși informația din paranteze este considerată adițională, aceasta poate oferi clarificări esențiale sau context pentru cititor.


12. Punctele de Suspensie (…)

Definiție: Punctele de suspensie sunt un set de trei puncte folosite pentru a indica o pauză, o omisiune sau o neterminare.

Utilizare:

 • Indicarea unei pauze sau neterminări în gândire. Exemplu: M-am gândit dacă ar trebui … oh, uită-te la asta!
 • Semnalarea omisiunilor din citate. Exemplu: „To be or … that is the question.”

Observații: Punctele de suspensie pot adăuga mister, tensiune sau emoție într-o propoziție, dar trebuie folosite cu moderație pentru a evita ambiguitățile.

Semnele de ortografie

Ortografia, ca parte fundamentală a limbii scrise, se bazează pe utilizarea corectă și eficientă a semnelor de ortografie.

Aceste simboluri ne ajută să structurăm, clarificăm și evidențiem aspecte ale discursului scris.

În acest articol, vom examina cele cinci semne de ortografie esențiale:


1. Punctul (.)

Definiție: Punctul este un semn de punctuație care marchează sfârșitul unei propoziții declarative sau imperativă.

Utilizare:

 • Finalizarea propozițiilor declarative. Exemplu: „Ea a citit cartea.”
 • În abrevieri. Exemplu: „Dr.” pentru „Doctor”.

Observații: Punctul ajută la clarificarea și delimitarea ideilor în text.


2. Cratima (-)

Definiție: Cratima este un semn de punctuație folosit pentru a lega cuvinte sau silabe.

Utilizare:

 • Formarea cuvintelor compuse. Exemplu: „nepotrivit”, „sâmbătă-seara”.
 • Divizarea unui cuvânt la sfârșitul unui rând. Exemplu: „Despre aceasta s-a vorbit de-a lun- gul timpului.”

Observații: Cratima facilitează coerența și claritatea discursului scris.


3. Blancul ( )

Definiție: Blancul reprezintă spațiul dintre cuvinte și fraze.

Utilizare:

 • Separarea cuvintelor dintr-o propoziție. Exemplu: „Aceasta este o propoziție.”
 • Crearea unui spațiu vizual și o mai bună lizibilitate.

Observații: Utilizarea corectă a blancurilor poate influența ritmul și înțelegerea textului.


4. Apostroful (‘)

Definiție: Apostroful este un semn de ortografie folosit pentru a indica omisiunea unor litere sau posesiunea în limba engleză.

Utilizare:

 • Indicarea omisiunii literelor. *Exemplu (în engleză): „I’m” pentru „I am”.
 • Indicarea posesiunii în limba engleză. *Exemplu (în engleză): „John’s book” pentru „the book of John”.

Observații: Apostroful are roluri diferite în funcție de limbă, dar este esențial pentru claritate și precizie.


5. Bara Oblică (/)

Definiție: Bara oblică, cunoscută și sub numele de „slash”, este un semn de ortografie utilizat pentru a separa elemente.

Utilizare:

 • Separarea elementelor alternative. Exemplu: „și/sau”.
 • Indicarea unei fracțiuni. Exemplu: „1/2”.
 • Utilizată în adrese URL. Exemplu: „https://romanabac.com”.

Observații: Bara oblică este versatilă și utilă în diferite contexte, de la matematică la informatică.


În concluzie, aceste semne de ortografie sunt cruciale pentru a oferi structură și claritate discursului scris. Utilizarea corectă a acestora nu numai că facilitează înțelegerea, dar contribuie și la estetica și ritmul textului.


error: