Gramatica Limbii Române

Gramatica este sistemul de reguli care guvernează structura și utilizarea limbii, permițând comunicarea eficientă între vorbitori.

Această structură complexă poate fi explorată prin analizarea componentelor sale esențiale:

Morfologia

Morfologia este ramura gramaticii care studiază structura și formarea cuvintelor într-o limbă, incluzând analiza și clasificarea morfemelor (unitățile minimale de semnificație), precum și modul în care acestea se combină pentru a forma cuvinte.

Părți de vorbire flexibile

Părți de vorbire neflexibile

Sintaxa

Sintaxa este ramura gramaticii care se ocupă de aranjarea cuvintelor în propoziții și fraze, și de relațiile gramaticale dintre acestea, asigurând coerența și corectitudinea structurilor lingvistice în comunicare.

1) Unitățile sintaxei

2) Raporturile dintre unitățile sintactice din cadrul propozițiilor și al frazelor.

3) Construcțiile sintactice cu valoare stilistică (elipsa, repetiția, anacolutul și tautologia).

error: