Raporturile sintactice

Raporturile sintactice, cunoscute și sub denumirea de relații sintactice, reprezintă conexiunile stabilite între unitățile sintactice, care includ fraze, propoziții și părți de propoziție.

În limba română, aceste raporturi sunt clasificate în patru categorii majore:

 • raportul de coordonare,
 • raportul de subordonare,
 • raportul apozițional,
 • raportul predicativ.

Vom aborda fiecare tip de raport în detaliu, pentru a oferi o înțelegere aprofundată a modului în care acestea funcționează.

Raportul de Coordonare

Raportul de coordonare definește o relație de egalitate sintactică între două sau mai multe unități sintactice, care, deși sunt dispuse într-o succesiune, nu depind una de alta și nu oferă clarificări reciproc.

 • Exemplu:
  • Două mașini mari, negre erau în parcare. (C1+C2 – coordonare)

Raportul de coordonare se poate manifesta în două moduri distincte:

 • Coordonare prin Juxtapunere (Parataxă):
  • Unitățile sintactice sunt alăturate și separate prin virgulă.
  • Exemplu: A plecat iute, chiuind de bucurie.
 • Coordonare prin Joncțiune:
  • Unitățile sintactice sunt conectate prin intermediul conjuncțiilor și locuțiunilor conjuncționale coordonatoare (și, dar, ci).
  • Exemplu: Viața lui a fost grea și tristă.

Raportul de Subordonare

Acest tip de raport implică o relație de inegalitate sintactică între unitățile sintactice, unde una este dependentă de cealaltă.

 • Exemplu:
  • În fiecare zi citesc ceva frumos. (fiecare zi și ceva frumos S→R)

Similar raportului de coordonare, și subordonarea poate fi exprimată prin:

 • Subordonare prin Juxtapunere (Parataxă):
  • Alăturarea unităților sintactice diferite, fără a folosi elemente de joncțiune.
  • Exemplu: Au citit o carte bună. (carte și bună R←S)
 • Subordonare prin Joncțiune:

Raportul Apozițional

Raportul apozițional este un raport special, evidențiat prin intonație, pauză în rostire și punctuație, care se naște între doi termeni, unul oferind o explicație celuilalt.

 • Exemplu:
  • Vecinul meu, fotbalistul, vine imediat. (E – vecinul, Ap – fotbalistul)

Raportul Predicativ

Raportul predicativ reprezintă o legătură specială între subiect și predicat, ilustrând interdependența și reciprocitatea dintre aceste părți de propoziție.

 • Semnificație:
  • Subiectul impune verbului-predicat caracteristici de număr și persoană, creând astfel o relație mutuală, notată S↔P.

Prin dezvăluirea și explorarea acestor raporturi sintactice, putem dobândi o înțelegere mai profundă a complexității și frumuseții structurale a propozițiilor în limba română, facilitând astfel o comunicare mai eficientă și expresivă.

error: