Locuțiuni prepoziționale

Locuțiunile prepoziționale constituie expresii complexe, având o utilizare și o structură distinctă în cadrul enunțurilor.

Ele sunt formate din grupuri de cuvinte cu înțeles unitar și dețin valoarea unei prepoziții (exemplu: de-a lungul, față de, în loc de etc.).

Exemple de locuțiuni prepoziționale în funcție de alcătuire

Locuțiunile prepoziționale se categorisesc în funcție de alcătuirea lor, devenind elemente esențiale pentru crearea unor expresii corecte și fluent în discurs.

Substantiv + Prepoziție

  • Articulat precedat de o prepoziție (e.g., în fața, în spatele)
  • Nearticulat urmat de o prepoziție (e.g., față de)
  • Nearticulat precedat și urmat de prepoziții (e.g., în loc de, din cauză de)

Adverb + Prepoziție

  • Cu forma articulată precedat de prepoziție (e.g., pe dinaintea)
  • Nearticulat urmat de o prepoziție (e.g., înainte de, împreună cu)
  • Nearticulat precedat și urmat de o prepoziție (e.g., în afară de)

Pronume + Prepoziție

  • Pronumele nehotărât însoțit de prepoziție (e.g., cu tot, cu toți)

Adjectiv + Prepoziție

  • Cu formă articulată precedat de prepoziție (e.g., de-a lungul)
  • Cu forma nearticulată precedat de prepoziție (e.g., conform cu)

Locuțiuni Provenite

  • Locuțiuni rezultate din articularea locuțiunilor adverbiale sau prin propoziție (e.g., în loc > în locul)

Categorii de Locuțiuni în Funcție de Cazul Cerut

De asemenea, locuțiunile prepoziționale pot fi grupate și în funcție de cazul pe care îl cer în construcțiile gramaticale.

Locuțiuni ce cer cazul acuzativ

alături de, în caz de, în loc de, înainte de, de față cu, cu tot cu, în afară de, în scop de, din cauză de; în jur de, față de, odată cu, la un loc cu, împreună cu tot, împreună cu toată, împreună cu toți, împreună cu toate, în raport cu, în legătură cu, privitor la, referitor la, relativ la

Locuțiuni ce cer cazul genitiv

în urma, din urma, în fața, prin fața, în susul, în afara, în ciuda, în pofida, de-a lungul, de-a latul; din fața, din cauza, din pricina, în spatele, în josul, în dosul, pe dinăuntrul

Diferențierea față de Prepozițiile Compuse

Este esențial de menționat că locuțiunile prepoziționale nu trebuie confundate cu prepozițiile compuse.

Diferența majoră constă în faptul că prepozițiile compuse sunt alcătuite exclusiv din prepoziții, în timp ce locuțiunile prepoziționale includ și alte părți de vorbire alăturate prepozițiilor.

Concluzie

Înțelegerea și utilizarea adecvată a locuțiunilor prepoziționale îmbogățesc exprimarea în limba română, oferind complexitate și precizie comunicării.

Aceste construcții lingvistice îmbină diverse părți de vorbire pentru a crea expresii unitare, esențiale în structurarea enunțurilor corect și fluent din punct de vedere gramatical.


Categorii:
error: