Propoziția circumstanțială de scop

Definirea Conceptului:

Propoziția circumstanțială de scop (sau propoziția finală, în notare abreviată CS) reprezintă o propoziție subordonată care, în structura frazei, acționează în calitate de complement circumstanțial de scop.

Aceasta oferă informații despre scopul sau intenția acțiunii descrise în propoziția principală.

Exemple Practice:

  1. „Maria s-a dus la magazin după fructe.” vs. „Maria s-a dus la magazin ca să cumpere fructe.”
  2. „Au învățat mult în vederea testelor.” vs. „Au învățat mult ca să știe la teste.”

Metodă de Identificare:

  • Întrebările care ne ajută să identificăm această structură sunt: „cu ce scop?” sau „în ce scop?”.

Categorii de Elemente Determinate de CS:

Elemente de Legătură:

  • Conjuncții subordonatoare: „să”, „ca să”, „ca … să”, „de (= ca să, să)”.
  • Locuțiuni conjuncționale subordonatoare: „pentru ca să”, „pentru ca … să”, „că doar”, „că doar de”, „doar de”, „să nu cumva să”, „ca nu cumva să”.
  • Adverb: „doar” sau „doar-doar”.
  • Pronume relativ + prepoziție: „după ce”.

Diferențiere față de Alte Structuri:

Confuzii pot apărea cu propoziția circumstanțială de cauză, deoarece ambele pot prezenta un anumit fundament sau motivare pentru acțiunea din regentă.

O deosebire semnificativă constă în faptul că propoziția de cauză sugerează o acțiune reală și precedentă acțiunii din regentă, în timp ce propoziția de scop indică o acțiune viitoare sau realizabilă.

Sfaturi pentru Evitarea Confuziilor:

Verificați ordinea acțiunilor și modurile verbale folosite.

Asigurați-vă că utilizați corect conjuncțiile specifice fiecărui tip de propoziție subordonată.

Topica în Fraze:

  • Propozițiile de scop se pot situa după, înaintea sau chiar între elementele propoziției regente, în funcție de accentul dorit în comunicare.

Reguli de Punctuație:

  • Atunci când circumstanțialele de scop se plasează după propoziția regentă, acestea nu sunt, de obicei, separate printr-o virgulă. În cazul în care preced propoziția regentă, sunt despartite printr-o virgulă.

error: