Definiția complementul circumstanțial de scop

Complementul circumstanțial de scop este partea secundară de propoziție complement circumstanțial care arată scopul realizării unei acțiuni.

Întrebările complementului circumstanțial de scop

Întrebările „în ce scop?” sau „cu ce scop?” facilitează identificarea și înțelegerea complementului circumstanțial de scop în cadrul propozițiilor.

Complementul circumstanțial de scop – exemple

Următoarele exemple evidențiază aplicarea complementului circumstanțial de scop în contextul propozițiilor:

 • Exemplu: „Pentru a prinde pește ai nevoie de unelte.”
 • Exemplu: „M-am pregătit de luptă și sper să reușesc.”

Relația cu Regentul

Regentul este cuvântul sau expresia care este determinată de complementul circumstanțial de scop.

Această relație poate fi observată în următoarele situații:

 1. Verb la Mod Personal:
  • Exemplu: „A plecat după cumpărături.”
 2. Verb la Mod Nepersonal:
  • Exemplu: „L-am găsit învățând pentru examen.”

Modalități de Exprimare

Complementul circumstanțial de scop poate fi exprimat prin diverse structuri gramaticale, astfel:

a) Substantiv sau Substitut al acestuia în Cazul Genitiv:

 • Exemplu: „În scopul construirii monumentului s-a strâns o sumă importantă de bani.”
 • Exemplu: „Ne pregătim în vederea examenelor.”

b) Substantiv în Cazul Acuzativ:

 • Exemplu: „Totul a decurs normal spre satisfacția noastră.”
 • Exemplu: „Pregăteau uneltele de pescuit.”

c) Verbe la Infinitiv:

 • Exemplu: „A venit pentru a-mi aduce cartea.”

d) Verbe la Supin:

 • Exemplu: „Au plecat la arat.”

Topica și Punctuația

Ordinea și poziționarea corectă a complementului circumstanțial de scop, precum și utilizarea adecvată a semnelor de punctuație contribuie la coerența și claritatea expresiei:

 • Poziționarea după Regent: De regulă, complementul circumstanțial de scop este plasat după regent și nu este separata prin virgulă de acesta.

Prin această analiză detaliată, se urmărește oferirea unei înțelegeri aprofundate a modului în care complementul circumstanțial de scop funcționează și se manifestă în cadrul structurilor propoziționale din limba română.


error: