Parantezele sunt semne de punctuație utilizate pentru a delimita o parte a unei propoziții sau a unui text. Ele sunt folosite pentru a introduce informații adiționale, pentru a indica citate sau pentru a clarifica sensul unui cuvânt sau al unei fraze. În limba română, există două tipuri de paranteze: parantezele rotunde (), parantezele pătrate [] și parantezele unghiulare <>.

Parantezele rotunde () sunt cele mai frecvent utilizate și sunt folosite pentru a introduce informații adiționale sau pentru a separa o propoziție sau o frază de restul textului. De exemplu, în propoziția „Maria (care este sora mea) merge la teatru”, parantezele rotunde sunt folosite pentru a introduce informația că Maria este sora vorbitorului.

Parantezele pătrate [] sunt utilizate în principal pentru a indica citate sau pentru a introduce comentarii din partea autorului într-un text citat. Ele sunt folosite adesea în texte academice sau științifice pentru a indica adăugiri sau modificări făcute într-un citat. De exemplu, într-un citat dintr-o carte, putem avea: „John a spus: ‘Am fost impresionat de [frumusețea] peisajului’”.

Parantezele unghiulare <> sunt utilizate în principal în limbajul informatic pentru a indica cod sau pentru a înconjura adrese de email sau adrese web. Ele sunt folosite pentru a indica că textul dintre ele are o funcție specială sau este un element de formatare specific.

În concluzie, parantezele sunt semne de punctuație importante în limba română, care ajută la clarificarea și organizarea textului. Ele pot fi utilizate în diferite contexte și au rolul de a adăuga informații suplimentare sau de a marca anumite elemente speciale într-un text.


error: