Substantivul poate fi flexionat în diferite cazuri, printre care se numără și cazul dativ.

Definiție

Cazul dativ este un caz gramatical care indică obiectului indirect al unei acțiuni.

El poate fi folosit pentru a exprima posesia, beneficiul, destinatarul sau scopul unei acțiuni.

Funcții sintactice

Substantivele folosite la cazul dativ pot avea mai multe roluri în cadrul propoziției.

Ele pot determina un verb și, în funcție de context, pot fi:

Aceste substantive pot apărea în formă articulată sau nearticulată.

Întrebare specifică pentru cazul dativ

 • Cui?

Forme articulate la cazul dativ

 • Masculin Singular (m sg): omului, fratelui, codrului, fiului
 • Masculin Plural (pl): oamenilor, fraților, codrilor, fiilor
 • Neutru Singular (n sg): dealului, teatrului, fluviului, numelui
 • Neutru Plural (pl): dealurilor, teatrelor, fluviilor, numelor
 • Feminin Singular (f sg): casei, basmalei, zilei, vulpii
 • Feminin Plural (pl): caselor, basmalelor, zilelor, vulpilor

Forme nearticulate la cazul dativ

 • Masculin Singular (m sg): unui om, frate, codru, fiu
 • Masculin Plural (pl): unor oameni, frați, codri, fii
 • Neutru Singular (n sg): unui deal, teatru, fluviu, pai
 • Neutru Plural (pl): unor dealuri, teatre, fluvii, paie
 • Feminin Singular (f sg): unei case, basmale, zile, vulpi
 • Feminin Plural (pl): unor case, basmale, zile, vulpi

Funcții Sintactice la Cazul Dativ

Pentru o înțelegere mai clară, prezentăm în continuare funcțiile sintactice ale cazului dativ și exemple relevante.


1. Complement Indirect

 • Întrebări de identificare: Cui?
 • Detalii: Nu este însoțit de prepoziții și determină verbe, adjective, interjecții, adverbe sau substantive cu elipsa unui verb.
 • Exemple:
  • I-am cerut Mariei cartea. (Cui i-am cerut?)
  • Fratelui meu i-a fost rău la școală. (Cui i-a fost rău?)

2. Atribut Substantival

 • Întrebări: Cui?
 • Detalii: Determină substantive nearticulate, nume de persoane, grade de rudenie sau atribuții sociale. Nu necesită prepoziții.
 • Exemplu: Glorie eroilor neamului!

3. Atribut Substantival Prepozițional

 • Întrebări: Care? Ce fel de?
 • Detalii: Acompaniat de prepoziții precum: datorită, contrar, mulțumită, gratie etc.
 • Exemplu: Este o manifestare contrară normelor actuale.

4. Atribut Apozițional

 • Întrebări: Care?
 • Detalii: Partea determinată este în cazul dativ. Nu este însoțit de prepoziții.
 • Exemplu: Îi voi fi mereu recunoscător profesorului de matematică, domnului Ionescu.

5. Nume Predicativ

 • Întrebări: Cum este? Cum sunt?
 • Detalii: Poate fi însoțit de prepoziții. Există o relație cu un verb copulativ.
 • Exemplu: Situl este conform cerințelor impuse.

6. Complement Circumstanțial de Loc

 • Întrebări: Unde?
 • Detalii: Nu este însoțit de prepoziții. Substantivul poate forma expresii; se mai numește și dativ locativ.
 • Exemplu: Stai locului! (Unde să stai?)

7. Complement Circumstanțial de Mod

 • Întrebări: Cum? În ce fel? În ce mod?
 • Detalii: Poate fi însoțit de prepoziții; în anumite situații nu necesită prepoziții.
 • Exemplu: Mihai se comportă asemenea fraților săi.

8. Complement Circumstanțial de Cauză

 • Întrebări: Din ce cauză? Din ce pricină?
 • Detalii: Însoțit de prepoziții precum datorită sau din cauza.
 • Exemplu: Din cauza disensiunilor ne-am certat.

9. Complement Circumstanțial Concesiv

 • Întrebări: În ciuda cărui fapt?
 • Detalii: Precedat de prepoziția contrar.

10. Complement Circumstanțial Instrumental

 • Întrebări: Datorită cui? Grație cui? Mulțumită cui?
 • Detalii: Însoțit de prepoziții precum datorită, grație sau mulțumită.

Etichete: substantiv la cazul dativ, cazul dativ, flexiune substantiv, formă gramaticală, limba română, obiect indirect, posesie, beneficiu, destinatar, scop.

error: