Atributul substantival

Vom explora în detaliu structura și clasificarea atributului substantival, prin prisma exemplificărilor și a modurilor diferite de exprimare.

Definiția Atributului Substantival

Atributul substantival este un element gramatical esențial care determină un substantiv, pronume sau numeral, oferind informații suplimentare despre acestea.

Atributul substantival poate fi exprimat printr-un substantiv (sau locuțiune substantivală) în diferite cazuri sau printr-un numeral cu valoare substantivală.

Exemplificare:

  • Mașina fratelui meu este roșie. (atributul fratelui determină substantivul mașina)
  • Unele dintre colegele mele au absentat. (atributul dintre colegele determină pronumele nehotărât unele)
  • Două dintre colegele mele au absentat. (atributul dintre colegele determină numeralul cardinal două)

Clasificarea Atributului Substantival

Atributul substantival poate fi clasificat în patru categorii, în funcție de cazurile în care se manifestă:

  1. Atributul Substantival Genitival: Este exprimat printr-un substantiv sau numeral în cazul genitiv, fiind precedat sau nu de articolul posesiv sau hotărât (ex: un caiet al prietenului meu).
  2. Atributul Substantival Prepozițional: Este precedat de o prepoziție sau o locuțiune prepozițională, cu regim de genitiv, dativ sau acuzativ (ex: lupta împotriva corupției).
  3. Atributul Substantival în Dativ fără Prepoziție: Apare mai rar, în limba română veche sau în stilul publicistic (ex: Ioan este nepot mătușii Maria).
  4. Atributul Substantival Apozițional (Apoziția): Are rolul de a explica, identifica sau califica un antecedent, putând determina și pronume sau numerale (ex: Ștefan cel Mare, domnul Moldovei).

Punctuația Atributului Substantival

Punctuația atributului substantival variază în funcție de poziția și natura acestuia în propoziție.

În cazul apoziției, aceasta poate fi izolată prin virgule, linii de pauză sau paranteze pătrate, în funcție de context și de poziția în propoziție.

Exemplificare:

  • A sosit Mihai, prietenul lui.
  • Maria, vecina mea de bloc, este studentă.
  • L-am văzut pe Vasile, pe fratele meu.

Valoarea Stilistică și Semnificația Atributului Substantival

Atributul substantival contribuie la crearea unei imagini mai clare și la exprimarea precisă a ideilor.

Este un instrument gramatical care adaugă complexitate și profunzime discursului, facilitând înțelegerea și aprecierea subtilităților limbajului.


Prin explorarea și analiza atributului substantival, putem dezvolta o înțelegere mai aprofundată a structurii și funcționării limbii române.

Acest studiu oferă o perspectivă asupra modului în care diferitele tipuri de atribut substantival contribuie la bogăția și expresivitatea comunicării.

error: