Articolul posesiv (genitival) însoțește de regulă un substantiv sau un pronume exprimând apartenența sau posesia.

Formele lui sunt: al, ai, a, ale.

Acesta poate indica și posesorul unui obiect, de unde și denumirea de posesiv.

Caracteristicile Articolului Posesiv

 1. Articolul posesiv poate fi folosit pentru a însoți un substantiv în cazul genitiv (ex. „al fratelui”).
 2. Se poate regăsi în construcția pronumelor posesive (ex. „al nostru”).
 3. Este folosit și în construcția numeralelor ordinale (ex. „al treilea”).

Aspecte importante privind acordul: Articolul posesiv se acordă nu cu substantivul la genitiv (posesorul), ci cu substantivul determinat (obiectul posedat).

Exemple:

 • „Am pierdut o carte a colegilor mei.” (Corect: „carte a colegilor”; Incorect: „carte ale colegilor”)
 • „Am pierdut niște cărți ale colegilor mei.” (Corect: „cărți ale colegilor”)

Formele Articolului Posesiv (Genitival):

 • Masculin singular: al
 • Feminin singular: a
 • Masculin plural: ai
 • Feminin plural: ale

Observații privind utilizarea sa: Pot exista situații în care se intercalează alte cuvinte între substantivul la genitiv și cel determinat. Exemple:

 • „Am ascultat până târziu ciripitul neîncetat al păsărilor.” (Corect: „ciripit al păsărilor”)
 • „Aceasta este pisica siameză a vecinului meu.” (Corect: „pisica a vecinului”)
 • „Mașina aceasta a vecinului îmi place.”
 • „Băiatul acesta al femeii este colegul meu.”

În contexte literare, în special în poezii, este posibil ca substantivul la genitiv și articolul posesiv să se situeze înaintea substantivului determinat, de exemplu: „pe ale țării plaiuri“.

Ortografia articolului posesiv

În ceea ce privește scrierea, este esențial să ținem cont de forma corectă a articolului în funcție de gen și număr pentru a păstra coerența și acuratețea limbii.

error: