Pronumele posesiv și adjectivul pronominal posesiv

Pronumele posesiv și adjectivul pronominal posesiv sunt două categorii gramaticale importante în limba română.

Acestea sunt folosite pentru a exprima posesia sau apartenența unei persoane sau lucruri la o altă persoană.

Pronumele posesiv

Pronumele posesiv este o formă de pronume care indică posesia sau apartenența unei persoane sau lucruri la o altă persoană.

Pronumele posesiv se formează în funcție de persoana gramaticală și numărul posesorului și se acordă în gen și număr cu substantivul posesor.

Formele pronumelui posesiv

GENUN SINGUR OBIECT POSEDATMAI MULTE OBIECTE POSEDATE
MASCULINFEMININMASCULINFEMININ
un singur posesor
singular
pers. Ial meua meaai meiale mele
pers. a II-aal tăua taai tăiale tale
pers. a III-aal săua saai săiale sale
mai mulți posesori
plural
pers. Ial nostrua noastrăai noștriale noastre
pers. a II-aal vostrua voastrăai voștriale voastre
pers. a III-anu are forme proprii; se folosește pronumele personal la genitiv
al (a, ai, ale) lor

Mama a spălat hainele și le-a împăturit pe cele ale sale. (cele ale sale – pronume posesiv, numărul singular, sale indică posesorul – numărul singular, persoana a III-a; cele – indică obiectul posedat – genul feminin, plural)

Tata a spălat hainele și le-a împăturit pe cele ale sale. (cele ale sale – pronume posesiv, numărul singular, sale indică posesorul – numărul singular, persoana a III-a; cele – indică obiectul posedat – genul feminin, plural)

Ai noștri erau mai frumoși. (ai noștri – pronume posesiv, numărul plural, noștri indică posesorii – numărul plural, persoana I, ai – indică obiectul posedat – genul masculin, plural)

După cum se poate observa din exemplele anterioare, elementul pronominal (cele ale sale, ai noștri) indică numărul pronumelui posesiv, nu articolul posesiv (ale, ai).

A lor este mai veche. (a lor – pronume personal, nu pronume posesiv)

Pronumele posesiv este întotdeauna însoțit de un articol posesiv și poate fi însoțit de prepoziții sau locuțiuni prepoziționale.

Funcția sintactică a pronumelui posesiv

Pronumele posesiv poate îndeplini diverse funcții sintactice într-o propoziție, printre care se numără subiectul, numele predicativ, complementul, și atributul prepozițional.

Subiect:

 • Ai săi au venit. (Cine a venit? Ai săi.)

Nume predicativ:

 • Caietul este al meu. (A cui este caietul? Al meu.)

Atribut pronominal prepozițional:

 • I-a plăcut cartea de la ai mei. (A cărei carte? De la ai mei.)

Complement direct:

 • I-am cunoscut pe ai tăi. (Cine i-am cunoscut? Pe ai tăi.)

Complement indirect:

 • Cu ai tăi m-am întâlnit în centru. (Cu cine m-am întâlnit? Cu ai tăi.)

Complement de agent:

 • Ai fost ajutat de ai mei. (De cine ai fost ajutat? De ai mei.)

Complement circumstanțial de mod:

 • Prietenii mei joacă fotbal ca și ai tăi. (Cum joacă? Ca și ai tăi.)

Complement circumstanțial de timp:

 • Ei au venit înaintea alor mei. (Când au venit? Înaintea alor mei.)

Complement circumstanțial de loc:

 • Mașina a oprit lângă ai voștri. (Unde a oprit? Lângă ai voștri.)

Complement circumstanțial de cauză:

 • Am ieșit pe ultimul loc din cauza alor voștri. (Din ce cauză am ieșit? Din cauza alor voștri.)

Complement circumstanțial de scop:

 • Am fost și eu pentru ai mei. (Pentru cine am fost? Pentru ai mei.)

Complement circumstanțial condițional:

 • În locul alor tăi, nu ți-aș mai da bani. (Cu ce condiție nu aș mai da? În locul alor tăi.)

Complement circumstanțial concesiv:

 • În pofida alor mei, m-am înscris la facultate. (În pofida cui? În pofida alor mei.)

Complement circumstanțial instrumental:

 • A reușit datorită alor săi. (Datorită cui a reușit? Datorită alor săi.)

Complement circumstanțial sociativ:

 • A fost la mare împreună cu ai săi. (Împreună cu cine a fost? Împreună cu ai săi.)

Complement circumstanțial de relație:

 • În privința alor mei, stau liniștit. (În ce privință? În privința alor mei.)

Complement circumstanțial opozițional:

 • În locul alor noștri, s-au prezentat alții. (În locul cui? În locul alor noștri.)

Complement circumstanțial de excepție:

 • În afara alor mei, nu a mai venit nimeni. (Cu ce excepție? În afara alor mei.)

Complement circumstanțial cumulativ:

 • Pe lângă ai noștri, să-i luăm și pe ai voștri. (În afară de cine?)

Adjectiv pronominal posesiv

Adjectivul pronominal posesiv are un rol esențial în limba română, deoarece acesta înlocuiește posesorul și determină obiectul sau obiectele posedate.

Acest tip de adjectiv se supune regulilor de acord în gen, număr și caz cu substantivul pe care-l determină.

Exemple:

 • Tatăl meu este medic. (meu – adjectiv pronominal posesiv, determină substantivul tatăl)
 • Al meu tată este medic. (al meu – adjectiv pronominal posesiv, determină substantivul tată)

Cu toate acestea, există excepții importante de la această regulă, care trebuie luate în considerare:

 1. Când pronumele posesiv este însoțit de o prepoziție. În astfel de cazuri, pronumele posesiv rămâne în forma sa de pronume, iar prepoziția își îndeplinește rolul său normal în propoziție.Exemplu: „Cu mașina lui, am ajuns rapid la destinație.” (lui este pronume posesiv, nu adjectiv pronominal posesiv)
 2. Când pronumele posesiv este însoțit de articolul posesiv de forma „alor” (ex. alor mei, alor săi). În aceste situații, adjectivul posesiv păstrează forma de pronume, iar articolul posesiv indică posesia într-un mod mai explicit.Exemplu: „Am întâlnit pe unul dintre alor mei prieteni.” (alor mei este pronume posesiv, nu adjectiv pronominal posesiv)

În majoritatea cazurilor, adjectivul pronominal posesiv este plasat după substantivul pe care-l determină, dar există și situații în care el poate preceda substantivul.

Atât înaintea, cât și după substantiv, adjectivul posesiv poate fi sau nu însoțit de articolul posesiv.

Exemple:

 • „prietena ta” (adjectiv pronominal posesiv înaintea substantivului, fără articol posesiv)
 • „o prietena a ta” (adjectiv pronominal posesiv înaintea substantivului, cu articol posesiv)
 • „numeroasele tale prietene” (adjectiv pronominal posesiv după substantiv, cu articol posesiv)
 • „ale tale prietene” (adjectiv pronominal posesiv după substantiv, fără articol posesiv)

În concluzie, adjectivul pronominal posesiv are în general funcția sintactică de atribut adjectival și joacă un rol esențial în determinarea posesorului și a obiectelor posedate în propoziții.

Cu toate acestea, este important să se țină cont de excepțiile menționate mai sus pentru o folosire corectă a acestui tip de adjectiv în limba română.

Exemple de adjective pronominale posesive:

 • al meu
 • a ta
 • al său
 • a noastră
 • al vostru
 • a lor

Diferențe între pronumele posesiv și adjectivul pronominal posesiv

Deși pronumele posesiv și adjectivul pronominal posesiv au același rol de a exprima posesia sau apartenența, există câteva diferențe între ele:

 1. Pronumele posesiv poate fi folosit independent, în timp ce adjectivul pronominal posesiv este întotdeauna însoțit de un substantiv.
 2. Pronumele posesiv poate fi folosit pentru a înlocui un substantiv, în timp ce adjectivul pronominal posesiv îl determină pe substantiv.
 3. Pronumele posesiv se acordă în gen și număr cu substantivul posesor, în timp ce adjectivul pronominal posesiv se acordă în gen și număr cu substantivul determinat.

Concluzie

Pronumele posesiv și adjectivul pronominal posesiv sunt importante în exprimarea posesiei sau apartenenței în limba română.

Este important să înțelegem diferențele dintre aceste două categorii gramaticale pentru a le folosi corect în propoziții.

Etichete: pronume posesiv, adjectiv pronominal posesiv, posesie în limba română, gramatică română, categorii gramaticale, pronume în limba română, adjectiv în limba română, posesia în propoziții.

error: