Complementul circumstanțial de timp

Ce este complementul circumstanțial de timp

Complementul circumstanțial de timp în gramatica limbii române este o parte secundară de propoziție care indică momentul sau perioada în care se desfășoară o anumită acțiune exprimată de predicat.

Această componentă sintactică este esențială pentru înțelegerea contextului temporal al evenimentelor descrise într-o propoziție sau text.

Întrebările complementului circumstanțial de timp

Complementul circumstanțial de timp răspunde la întrebări esențiale precum:

 • „când?”,
 • „de când?”,
 • „până când?”,
 • „pe când?”,
 • „cât timp?”.

Determinarea Complementului Circumstanțial de Timp

Complementul circumstanțial de timp poate fi determinat de mai multe tipuri de elemente lingvistice, inclusiv:

Modalități de Expresie a Complementului Circumstanțial de Timp

Complementul circumstanțial de timp poate fi exprimat în diverse moduri, incluzând:

 • Adverbe de timp cu sau fără prepoziție:
  • Exemplu: Vino mâine!
 • Locuțiuni adverbiale de timp:
  • Exemplu: Ne întâlneam din când în când.
 • Substantive:
  • Exemplu: A plecat într-o zi de primăvară.
 • Pronume:
  • Exemplu: A sosit după el.
 • Numeral cu valoare substantivală:
  • Exemplu: A ajuns după cei doi.
 • Adjective:
  • Exemplu: De tânără, picta.
 • Verbe la un mod nepersonal:
  • Exemplu: Am citit până a venit mama.

Cazurile Complementului Circumstanțial de Timp

În funcție de contextul în care este folosit, complementul circumstanțial de timp poate adopta diferite cazuri gramaticale, inclusiv:

 • Cazul nominativ
  • Utilizat în cazuri când accentul cade pe momentul specific al acțiunii.
  • Mâine este ziua mea.
 • Cazul acuzativ
  • Folosit atunci când intervalul de timp indicat este mai puțin relevant sau mai general.
  • L-a așteptat toată ziua.
 • Cazul dativ
  • Se utilizează pentru a sublinia durata sau intervalul extins de timp.
  • I-am scris o săptămână.
 • Cazul genitiv
  • Acest caz indică relația de posesie sau apartenență a timpului.
  • S-a întâmplat în vara anului trecut.

Concluzie

În concluzie, complementul circumstanțial de timp reprezintă o componentă crucială a limbii române, oferind claritate și context temporal în fraze.

Cunoașterea diferitelor modalități de expresie și a cazurilor gramaticale asociate cu acesta este esențială pentru o comunicare precisă și eficientă în limba română.

error: