Pronumele reflexiv

Pronumele reflexiv este o categorie de pronume care se referă înapoi la subiectul unei propoziții. Acesta indică faptul că acțiunea este realizată de subiect asupra sa însuși.

Pronumele reflexiv ocupă poziția unui substantiv (obiect) care este direct sau indirect afectat de acțiunea unui verb și are forme specifice numai pentru cazurile dativ și acuzativ.

Când acțiunea se reflectă direct asupra pronumelui, acesta se află în cazul acuzativ, în timp ce atunci când reflectarea se face indirect, pronumele se găsește în cazul dativ.

Formele pronumelui reflexiv

În limba română, pronumele reflexiv are forme specifice pentru persoana a III-a, dar pentru celelalte persoane se folosesc formele neaccentuate de acuzativ și dativ ale pronumelui personal.

CAZPERSOANĂFORMĂSINGULARPLURAL
acuzativIneaccentuatămă, m-. -m-ne
a II-aneaccentuatăte
a III-aneaccentuatăse, s-se, s-
accentuată(pe) sine(pe) sine
dativIneaccentuatăîmi, mine
a II-aneaccentuatăîți, țivă, v-
a III-aneaccentuatăîșiși-îșiși-
accentuatăsiesieșisiesieși

Pronumele reflexiv are aceleași persoană și număr ca și subiectul verbului pe care îl determină.

Această caracteristică specifică îl ajută pe vorbitor să identifice pronumele reflexiv în context și să-l deosebească de pronumele personal, în special pentru persoanele I și a II-a. Iată câteva exemple care ilustrează această regulă:

 1. Eu m–amuz de situația creată.
  • „Eu” este un pronume personal, persoana I, singular.
  • „Mă” este un pronume reflexiv, persoana I, singular.
  • „Amuz” este un verb, persoana I, singular.
 2. Filmul m–amuză nespus de mult.
  • „El” este un pronume personal, persoana a III-a, singular.
  • „Mă” este un pronume personal, persoana I, singular.
  • „Amuză” este un verb, persoana a III-a, singular.

Aceste exemple evidențiază faptul că pronumele reflexiv trebuie să fie de aceeași persoană și același număr cu verbul care îl însoțește. Această concordanță între pronume și verb este un indiciu important pentru identificarea pronumelui reflexiv în propoziții.

Variante Alternative:

Uneori, în locul formelor standard ale pronumelor reflexive, cum ar fi „pe sine,” „sie,” și „sieși,” se pot folosi variante accentuate ale pronumelor personali, cum ar fi „pe el,” „pe ea,” „pe ei,” și „pe ele,” în funcție de context. De exemplu:

 • „Se apără pe sine.” (Se apără pe el / pe ea / pe ei (ele).)
 • „Își pregătește sieși.” (Își pregătește lui (ei) / lor.)

Aceste variante accentuate pot oferi flexibilitate în exprimarea pronumelui reflexiv, dar păstrează esența concordanței dintre pronume și verb.

Funcțiile sintactice ale pronumelui reflexiv

Funcțiile sintactice ale pronumelui reflexiv la cazul acuzativ

 1. Complement Direct:
  • „Eu mă apăr de soare.” (Pe cine apăr? Mă.)
  • „Eu mă apăr pe mine de soare.” (Pe cine apăr? Pe mine mă.)
  • „El se apară pe sine.” (Pe cine se apară? Pe sine se.)
  • „El se apară pe el.” (Pe cine se apară? Pe el, forma accentuată a pronumelui personal.)
 2. Complement Indirect:
  • „El povestește despre sine.” (Despre cine povestește? Despre sine.)
 3. Nume Predicativ:
  • „Totul este pentru sine.” (Pentru cine este? Pentru sine.)
 4. Atribut Pronominal Prepozițional:
  • „Încrederea în sine este bună.” (Care încredere? În sine.)
 5. Complement Circumstanțial de Loc:
  • „Profesoara l-a așezat lângă sine.” (Unde l-a așezat? Lângă sine.)
 6. Complement Circumstanțial de Mod:
  • „Și-a spus în sine.” (Cum a spus? În sine.)
 7. Complement Circumstanțial Instrumental:
  • „A reușit prin sine.” (Prin cine a reușit? Prin sine.)
 8. Complement Circumstanțial de Relație:
  • „Cât despre tine, mai vorbim.” (În ce privință vorbim? Despre tine.)

Funcțiile Sintactice Ale Pronumelui Reflexiv în Cazul Dativ

 1. Atribut Pronominal:
  • „Mircea și-a depus banii la bancă.” (Și arată că Mircea este posesorul banilor săi: banii săi.)
 2. Complement Indirect:
  • „Își făcea loc cu coatele.” (Cui își făcea loc? Lui își.)

Pronumele reflexiv forma neaccentuată și funcția sintactică

Pronumele reflexiv, în forma sa neaccentuată, desfășoară funcții sintactice variate în funcție de verbul cu care este folosit.

Această formă poate păstra sau să-și schimbe funcția sintactică în cadrul propoziției, iar această secțiune explorează modul în care aceasta se întâmplă în diverse contexte verbale.

Funcții Sintactice Păstrate de Pronumele Reflexiv în Forma Neaccentuată:

 1. Reflexiv Obiective: Aici, pronumele reflexiv se comportă ca un obiect direct sau indirect al verbului, iar acțiunea se întoarce asupra subiectului.
  • Ea se spală. (Acțiunea de a se spăla se aplică subiectului „ea”.)
 2. Reflexiv Reciproc: În acest caz, două sau mai multe persoane întreprind o acțiune reciprocă unul față de celălalt.
  • Ei se sărută. (Fiecare sărută pe celălalt.)
 3. Reflexiv Participativ: Subiectul îndeplinește acțiunea cu un interes personal sau pentru propria sa beneficiere.
  • El își cumpără un cadou. (Cumpărarea este în interesul său personal.)
 4. Reflexiv Posesiv: Pronumele reflectă posesia asupra unui obiect.
  • Ea își ia geanta. (Geanta aparține ei.)

Funcții Sintactice Pierdute de Pronumele Reflexiv în Forma Neaccentuată:

 1. Reflexiv Impersonal: Aici, acțiunea este impersonală și nu implică un subiect specific.
  • Se întâmplă lucruri neobișnuite. (Lucruri neobișnuite se întâmplă.)
 2. Reflexiv Eventiv: Pronumele reflexiv în această situație indică o transformare sau schimbare.
  • Pielea se înroșește. (Pielea devine roșie.)
 3. Reflexiv Pasiv: În loc să fie reflexiv, pronumele este înlocuit cu diateza pasivă.
  • Casele se construiesc. (Casele sunt construite.)
 4. Reflexiv Dinamic: Acest context exprimă o participare intensă în acțiune, dar pronumele reflexiv nu se mai aplică aici.
  • El își amintește. (El își aduce aminte de ceva.)

În concluzie, forma neaccentuată a pronumelui reflexiv poate păstra sau pierde funcții sintactice în funcție de natura și contextul acțiunii verbale.

Înțelegerea acestor variante este esențială pentru o comunicare corectă și eficientă în limba română.

Utilizări ale pronumelui reflexiv

Pronumele reflexiv poate fi folosit în diferite situații pentru a exprima acțiuni care se întorc asupra subiectului. Iată câteva exemple:

 • Mă spăl pe mâini.
 • Te pregătești pentru examen.
 • Se uită în oglindă.
 • Ne ajutăm reciproc.

Reguli de utilizare

Pentru a utiliza corect pronumele reflexiv, trebuie să ținem cont de următoarele reguli:

 1. Pronumele reflexiv trebuie să fie în acord cu subiectul în persoană și număr.
 2. Pronumele reflexiv se plasează înaintea verbului sau după verbul la imperativ.
 3. Pronumele reflexiv poate fi întărit cu sufixul „-însuși” pentru a sublinia acțiunea realizată de subiect asupra sa însuși.

Excepții

Există câteva excepții în utilizarea pronumelui reflexiv:

 • În cazul verbelor reflexive, pronumele reflexiv nu este necesar deoarece acțiunea se întoarce automat asupra subiectului.
 • Unele verbe pot fi folosite atât ca reflexive, cât și ca nereflexive, în funcție de context.

Concluzie

Pronumele reflexiv este o componentă importantă a limbii române, utilizată pentru a exprima acțiuni realizate de subiect asupra sa însuși.

Cunoașterea regulilor de utilizare a acestuia este esențială pentru a folosi corect limba română.

Etichete: pronume reflexiv, utilizare pronume reflexiv, forme pronume reflexiv, reguli pronume reflexiv, verbe reflexive.

error: