Predicatul nominal este ca o punte care leagă subiectul de o serie de însușiri, identități sau calități.

Este compus dintr-un verb copulativ și un nume predicativ, fiecare având rolul său distinct în structura propoziției.

Vom explora în detaliu această structură gramaticală, urmărind cum se manifestă ea în diferite exemple.

Structura Predicatului Nominal

Predicatul nominal este format din două componente esențiale:

 • Verb Copulativ: Un verb care nu are înțeles de sine stătător și care servește ca legătură între subiect și numele predicativ.
 • Nume Predicativ: Este partea predicatului nominal care atribuie subiectului o calitate, identitate sau însușire.

Întrebările Predicatului Nominal

Predicatul nominal poate răspunde la trei întrebări principale:

 • Cum este?
 • Ce este?
 • Cine este?

Exemple:

 • Cartea este frumoasă. (cum este? – este frumoasă)
 • Meseria este brățară de aur. (ce este? – este brățară)
 • El este profesorul nostru. (cine este? – este profesorul)

Verb Copulativ în Acțiune

Cel mai des folosit verb copulativ în construcția unui predicat nominal este verbul „a fi”.

 • Exemple:
  • Mașina este roșie. (este roșie – predicat nominal; este – verb copulativ)
  • Mașinile acestea sunt de pompieri. (sunt de pompieri – predicat nominal; sunt – verb copulativ)

Importanța Numelui Predicativ

Fără numele predicativ, propoziția nu ar putea avea un înțeles deplin, deoarece verbul copulativ nu are un înțeles de sine stătător.

Numele predicativ aduce valoarea semantică necesară pentru a completa sensul propoziției.

 • Exemple:
  • Incomplet: Mașina este. sau Mașinile sunt.
  • Complet: Mașina roșie. sau Mașinile de pompieri.

Distincția dintre Numele Predicativ și Atribut

Fără verbul copulativ, partea de vorbire prin care este exprimat numele predicativ ar deveni un atribut.

Este crucial să înțelegem această distincție pentru a forma corect predicatul nominal.

 • Exemplu:
  • Predicat Nominal: Mașina este roșie.
  • Atribut: Mașina roșie.

Recunoașterea predicatelor nominale

Recunoașterea unui predicat nominal depinde de recunoașterea părților lui componente: verbul copulativ și numele predicativ.

Identificarea Verbului Copulativ

Funcția Principală

Verbul copulativ funcționează ca un instrument gramatical, legând subiectul de numele predicativ, fără a avea un înțeles de sine stătător.

Exemplificare:

 • Câștigătorul concursului este Ionescu. (este – verb copulativ)
 • Mă găseam elev în București. (mă găseam – verb copulativ)

Varietatea Verbelor Copulative:

Deși verbul „a fi” este cel mai des utilizat verb copulativ, există și alte verbe care pot servi acestui scop, cum ar fi:

 • a se afla,
 • a se găsi,
 • a însemna,
 • a constitui,
 • și multe altele.

Avertizare:

Unele dintre aceste verbe pot funcționa și ca predicate verbale, când sunt la un mod personal și au un înțeles de sine stătător.

 • Floarea-de-colț se găsește în Munții Carpați. (se găsește – predicat verbal)

Identificarea numelui predicativ

Numele predicativ este partea care califică sau identifică subiectul în cadrul predicatului nominal.

Exemplificare:

 • Eu sunt profesor. (profesor – identifică subiectul)
 • Eu sunt harnic. (harnic – califică subiectul)

Distingerea Subiectului de Numele Predicativ:

Un pas crucial este distingerea subiectului de numele predicativ, în special atunci când este exprimat prin substantive, numerale, sau alte părți de vorbire.

 • Defectul ei este viteza. (defectul – subiect; viteza – nume predicativ)

Etapele de recunoaștere a predicatului nominal

Găsirea predicatului nominal poate fi o provocare, în special când verbul „a fi” poate avea mai multe funcții.

Pas cu Pas:

Exemplificăm printr-o propoziție: Ușile dulapurilor sunt de lemn.

 • Subliniem verbul „sunt” și notăm cu P.
 • Punem întrebarea pentru a afla subiectul: Cine sunt? Răspuns: ușile și-l notăm cu S.
 • Punem întrebarea: ce se spune despre ușile? Răspuns: „sunt de lemn”.
 • Verificare suplimentară: prin eliminarea verbului obținem „ușile de lemn”, confirmând că avem un predicat nominal.

Acordul Predicatului Nominal cu Subiectul

Acordul dintre predicatul nominal și subiect este esențial pentru coerența gramaticală.

Acest acord se bazează pe componentele predicatului nominal: verbul copulativ și numele predicativ.

Există și situații când acordul nu respectă regulile gramaticale standard. [pentru mai multe detalii vezi acordul predicatului cu subiectul]


error: