Predicatul interjecțional ocupă un loc distinct în gramatica limbii române, având caracteristici și reguli unice de acord.

Să ne aprofundăm în analiza acestui tip de predicat, explorând structura, recunoașterea, acordul și valoarea stilistică a predicatului interjecțional în contexte diferite.

Definiția Predicatului Interjecțional

Predicatul interjecțional este exprimat prin interjecții care sugerează un sens similar verbelor la modul indicativ prezent sau imperativ.

Este important să notăm că, deși sugerează un sens verbal, interjecțiile nu se transformă în verbe.

 • Exemplu:
  • Poftim cartea înapoi. (= „ia”, „ține”)

Recunoașterea Predicatului Interjecțional

Identificarea predicatului interjecțional se bazează pe topica, intonația predicativă și sensul verbal al cuvintelor cu această funcție, și nu prin intermediul întrebărilor, cum este cazul altor tipuri de predicate.

Mijloace de Expresie

Predicatul interjecțional se exprimă prin interjecții care conțin ideea de dorință sau voință, având o valoare asemănătoare cu a unui imperativ.

Aceste interjecții pot exprima:

 • Un îndemn, ordin pentru începerea sau stoparea unei acțiuni: hai, stop, hopa, aho, na, pst!
 • Dirijarea animalelor: cea, hăis, câț, ho, pis
 • O formulă de adresare: ia, iaca, iată, poftim, hei
 • Mișcare: zvârr!, zbrr!, țuști!, buf!, poc, zdup!, bâldâbâc!

Acordul cu Subiectul

Predicatul interjecțional nu se acordă cu subiectul, deoarece interjecția este o parte de vorbire neflexibilă.

Excepție face interjecția „haide” și formele sale particulare (haide, haideți, haidem) care se acordează în persoană și număr.

 • Exemple:
  • Tu haide cu noi.
  • Noi haidem spre pădure.
  • Voi haideți cu mine.

Valorile Stilistice ale Interjecțiilor

În dialoguri, interjecțiile pot substitui verbul predicat, însă enunțurile nu sunt independente și nu sunt analizabile.

Aceste interjecții aduc o nuanță stilistică limbii, sugerând confirmare sau negare.

 • Exemple:
  • – M-ai văzut? – Îhî! (= „te-am văzut”)
  • – Ți-a plăcut cartea? – Oho! (= „mi-a plăcut mult”)

Topica Predicatului Interjecțional

De regulă, predicatul interjecțional se află după subiect, dar se poate situa și înaintea subiectului pentru a scoate în evidență acțiunea sau însușirea subiectului.

 • Exemple:
  • Iepurele țuști! de lângă mine.
  • Țuști! de lângă mine iepurele.

Punctuația

În general, între predicatul interjecțional și subiectul exprimat nu se pune virgulă, menținând astfel fluiditatea enunțului.


Prin explorarea predicatului interjecțional, am avut ocazia de a înțelege mai bine complexitatea și flexibilitatea limbii române în exprimarea ideilor și emoțiilor.

Este fascinant cum un simplu „țuști!” poate transmite atât de multe, demonstrând bogăția și dinamica limbii noastre.


error: