Atributul adjectival

Atributul adjectival este unul dintre pilonii fundamentali ai structurii gramaticale în limba română, exprimându-se prin adjective și oferind calități sau caracteristici substantivelor, pronumelor sau numeralelor pe care le determină.

În acest articol, vom diseca structura și utilizarea atributului adjectival, punând accent pe diferitele sale forme și modurile de exprimare.

Definiția și Caracteristicile Atributului Adjectival

Atributul adjectival se exprimă prin adjective de diverse categorii, acordându-se în gen, număr și caz cu termenul determinat.

Exemplificare:

 • Păsări vesele zboară peste câmpia înverzită.
 • Noi toți suntem vinovați.
 • Doi leneși nu fac cât un om harnic.

Formele Atributului Adjectival

Atributul adjectival poate fi exprimat prin diverse forme, fiecare având propriile caracteristici și moduri de utilizare.

a) Atributul Adjectival exprimat prin Adjective Propriu-Zise:

 • Adjectivele propriu-zise pot exprima atributul adjectival în diferite grade de comparație.
 • Exemple: film amuzant, piesă foarte amuzantă.

b) Atributul Adjectival exprimat prin Adjective Pronominale:

 • Adjectivele pronominale pot exprima posesiune, întărire, interogare, negație, etc.
 • Exemple: Ea însăși a văzut-o, mașina mea, ce film, mulți oameni.

c) Atributul Adjectival exprimat prin Numerale:

 • Numeralele pot fi utilizate pentru a indica numărul, ordinea sau colectivitatea.
 • Exemple: doi colegi, ambii părinți, consum dublu, al treilea elev.

d) Atributul Adjectival exprimat prin Adjective Provenite din Verbe:

 • Adjectivele formate din verbe pot fi folosite pentru a exprima acțiuni sau stări.
 • Exemple: tulpini atârnânde, râul amenajat.

Mijloace de Exprimare

Diversitatea mijloacelor de exprimare a atributului adjectival reflectă bogăția și flexibilitatea limbii române, permițând o descriere precisă și colorată a realității.

Exemplificare:

 • La televizor rulează un film amuzant.
 • Ambii părinți sunt medici.
 • Plante cu tulpini atârnânde împrejmuiesc grădina.

Topica și Punctuația Atributului Adjectival

Punctuația și poziționarea atributului adjectival în propoziție sunt esențiale pentru a oferi claritate și a evita ambiguitățile.

În general, atributul adjectival precede substantivul, dar există situații în care poate fi plasat și după acesta, în funcție de context și de intenția comunicativă.


Atributul adjectival este un instrument gramatical versatil care îmbogățește expresivitatea limbii române.

Prin înțelegerea și utilizarea corectă a acestuia, putem construi discursuri mai clare și mai evocatoare, care să comunice cu precizie gândurile și sentimentele noastre.

error: