Pronumele personal de politețe este o categorie de pronume utilizată pentru a exprima respectul și politețea în comunicare.

Acesta este folosit în locul pronumelor personale obișnuite atunci când vorbim cu persoane mai în vârstă, cu autorități sau în situații formale.

Funcții și utilizări

Pronumele personal de politețe are rolul de a indica respectul și distanța față de interlocutor. Acesta poate fi folosit în diferite situații, cum ar fi:

 • În conversații formale cu persoane necunoscute;
 • Când ne adresăm unor autorități sau persoane cu poziții superioare;
 • În interacțiunea cu persoane mai în vârstă sau respectate în comunitate;
 • În contexte profesionale sau de afaceri.

Formele pronumelui personal de politețe

PERSOANĂCAZSINGULARPLURAL
pers. a II-aNominativ, Acuzativ, Vocativdumneata (d-ta)dumneavoastră
(d-voastră, dvs., dv.)
Dativ, Genitivdumitale (d-tale)
pers. a III-aNominativ, Acuzativdumneasa (d-sa)
Dativ, Genitivdumisale (d-sale)
Nominativ, Acuzativ, Dativ, Genitivdumnealui (d-lui)
(masculin)
dumneaei (d-ei)
(feminin)
dumnealor (d-lor)

De asemenea, în unele regiuni sau situații informale, se pot folosi formele „Mata” și „Matale” ca pronume de politețe, și există chiar variante diminutive precum „Mătăluță” sau „Mătălică,” sau „Tăluță” și „Tălică.”

„Dumneavoastră”: se folosește la singular sau la plural?

Este important de menționat că pronumele „Dumneavoastră” poate exprima atât un singular cât și un plural.

Sensul exact depinde de context și de persoana sau persoanele cărora li se adresează vorbitorul.

De multe ori, contextul și substantivul la vocativ ajută la stabilirea sensului exact.

Exemplu: „Concetățenii mei, dumneavoastră sunteți cei care m-ați sprijinit!”

Aici, „dumneavoastră” se referă la mai mulți oameni, exprimând un plural, și arată respectul vorbitorului față de aceștia.

Locuțiunile Pronominale

Locuțiunile pronominale sunt grupuri de cuvinte formate dintr-un pronume și un substantiv sau alt cuvânt care îl completează.

În limba română, un exemplu notabil de locuțiune pronominală este reprezentat de formele de politețe care includ pronume personale

Aceste locuțiuni pronominale sunt utilizate pentru a arăta respectul și politețea față de interlocutor.

Câteva exemple de locuțiuni pronominale de politețe includ:

 • „Domnia ta” sau „Domniei tale”
 • „Domnia sa” sau „Domniei sale”
 • „Măria ta”
 • „Măria sa”
 • „Maria voastră”
 • „Înălțimea ta”
 • „Înălțimea sa”
 • „Înălțimea voastră”
 • „Luminăția ta”
 • „Luminăția sa”
 • „Luminăția voastră”
 • „Excelența sa”
 • „Excelența voastră”

Aceste locuțiuni pronominale pot avea aceleași funcții sintactice ca și oricare alt pronume personal, în funcție de context și de rolul lor în propoziție.

Ele pot acționa ca subiecte, complemente directe, complemente indirecte, sau în alte roluri sintactice.

Exprimarea politeții în limba română

Limba română este bogată în nuanțe și opțiuni pentru a exprima politețea în comunicare.

Această abordare respectuoasă față de interlocutor este importantă în interacțiunile sociale.

În limba română, există trei grade de politețe, fiecare având un rol distinct în comunicare.

Politețe Zero: Acesta este cel mai simplu și direct mod de a comunica și este exprimat prin utilizarea formelor pronumelui personal propriu-zis.

Acest nivel de politețe este potrivit pentru conversațiile cu prietenii sau membrii familiei, unde există un grad înalt de familiaritate.

Politețe Minimă: Politețea minimă este exprimată prin atragerea formelor de plural ale pronumelor personale.

Acest nivel de politețe este potrivit pentru conversațiile informale cu persoane cunoscute sau pentru a menține o distanță moderată între vorbitor și interlocutor.

Politețe Maximă: Politețea maximă este exprimată prin utilizarea pronumelor personale de politețe.

Politețea maximă este potrivită pentru situații formale, conversații cu persoane necunoscute sau mai în vârstă, sau pentru a transmite un nivel înalt de respect.

PERSOANAZERO POLITEȚEMINIM DE POLITEȚEMAXIM DE POLITEȚE
a II-a sg.tudumneata
mata, matale
Dumneavoastră
a III-a sg.el /eadânsul / dânsadumnealui /dumneaei
a II-a pl.voiDumneavoastră
a III-a pl.ei /eleDumnealor

Alegerea nivelului de politețe depinde de contextul comunicării și de relația dintre vorbitor și interlocutor.

Este important să se adapteze corect nivelul de politețe pentru a menține o comunicare eficientă și pentru a evita interpretările greșite.

În concluzie, gradul de politețe în limba română poate varia de la nivelul zero, care este mai informal, la nivelul maxim, care este formal și respectuos, oferind astfel vorbitorilor opțiuni flexibile pentru a se adapta la diverse situații de comunicare.

Funcții sintactice ale pronumelui personal de politețe

Pronumele personal de politețe are diverse funcții sintactice în limba română, și este utilizat pentru a exprima respectul și deferința față de interlocutori în diferite contexte.

Iată funcțiile sintactice ale acestui pronume:

Subiect: Pronumele de politețe poate acționa ca subiect într-o propoziție, indicând persoana sau entitatea care realizează acțiunea.

Exemplu: „Dumneata ești responsabil.” (cine este? dumneata)


Nume Predicativ: Pronumele de politețe poate fi folosit ca nume predicativ, indicând cine sunt sau ce sunt anumite persoane sau entități.

Exemplu: „Părinții mei sunt dumnealor.” (cine sunt părinții? dumnealor)


Atribut Pronominal: Pronumele de politețe poate fi utilizat ca atribut pronominal pentru a arăta posesia sau apartenența.

Exemplu: „Meritul dumnealui a fost recunoscut.” (al cui merit? al dumnealui)


Complement Direct: Pronumele de politețe poate funcționa ca un complement direct într-o propoziție, indicând pe cine sau ce acționează verbul.

Exemplu: „Pe dumneavoastră vă cunosc.” (pe cine cunosc? pe dumneavoastră)


Complement Indirect: Pronumele de politețe poate acționa ca un complement indirect, indicând cui se adresează acțiunea.

Exemplu: „Vă mulțumesc dumneavoastră.” (cui mulțumesc? dumneavoastră)

Complement de Agent: Pronumele de politețe poate funcționa ca un complement de agent, indicând cine realizează o acțiune sau cine este responsabil pentru aceasta.

Exemplu: „Elevul chemat de dumnealui a venit.” (de cine a fost chemat? de dumnealui)


Complement Circumstanțial de Timp: Pronumele de politețe poate acționa ca un complement circumstanțial de timp, indicând momentul sau intervalul de timp în care se desfășoară acțiunea.

Exemplu: „A ajuns acolo înaintea dumneaei.” (când a ajuns? înaintea dumneaei)


Complement Circumstanțial de Mod: Pronumele de politețe poate funcționa ca un complement circumstanțial de mod, indicând modul în care se realizează acțiunea.

Exemplu: „El este înalt cât dumneata.” (cât este? cât dumneata)


Complement Circumstanțial de Cauză: Pronumele de politețe poate acționa ca un complement circumstanțial de cauză, indicând motivul sau cauza acțiunii.

Exemplu: „Accidentul a avut loc datorită dumnealui.” (datorită cui? datorită dumnealui)


Complement Circumstanțial de Loc: Pronumele de politețe poate funcționa ca un complement circumstanțial de loc, indicând locul sau poziția în care se află sau se desfășoară acțiunea.

Exemplu: „Stătea în fața dumnealui.” (unde stătea? în față dumnealui)


Prin urmare, pronumele personal de politețe are o gamă variată de funcții în limba română, contribuind la claritatea și respectul în comunicare în diferite contexte și situații sociale.

Reguli de utilizare

Utilizarea pronumelor de politețe implică respectarea unor reguli specifice:

 1. Pronumele de politețe se folosește în general la persoana a II-a, dar poate fi folosit și la alte persoane în anumite situații;
 2. Se folosește în special în vorbirea directă, și mai puțin în scris;
 3. Este important să se folosească pronumele corect în funcție de context și relația cu interlocutorul;
 4. Este recomandat să se manifeste respect și politețe și prin alte mijloace lingvistice, nu doar prin utilizarea pronumelor de politețe.

Concluzie

Pronumele personal de politețe reprezintă un aspect important al comunicării formale în limba română.

Utilizarea acestor pronume demonstrează respectul și considerația față de interlocutor și contribuie la crearea unei atmosfere de politețe și profesionalism.

Etichete: pronume de politețe, politețe în comunicare, comunicare formală, pronume în limba română, reguli de utilizare, exemple de pronume de politețe, respect în limbă.

error: