Verbe tranzitive și intranzitive

Verbele sunt cuvinte care exprimă acțiuni, stări sau procese.

Ele pot fi clasificate în două categorii principale:

 • verbe tranzitive
 • verbe intranzitive

În acest articol, vom explora diferențele dintre aceste două tipuri de verbe și vom discuta despre utilizarea lor în limba română.

Verbe tranzitive

Verbele tranzitive sunt acele verbe care au capacitatea de a primi un complement direct în cadrul unei propoziții.

Esența caracterului tranzitiv al unui verb nu trebuie dedusă doar din prezența unui complement direct în propoziție, ci din abilitatea verbului de a accepta un complement direct într-un context dat.

Exemple de verbe tranzitive

Copiii au mâncat prăjiturile cumpărate de mama lor. (Aici, verbul „au mâncat” este un verb tranzitiv, iar „prăjiturile” este complementul direct exprimat.)

Mai mănâncă, dacă mai dorești. (Verbul „mănâncă” este un verb tranzitiv, chiar dacă complementul direct nu este exprimat, el poate fi adăugat pentru a forma o propoziție completă, cum ar fi „mănâncă o prăjitură.”)

Există, de asemenea, verbe numite „dublu tranzitive,” care pot accepta două complemente directe (un obiect și o ființă).

M-a rugat un lucru imposibil. (Aici, „m-a” și „un lucru” sunt complemente directe ale verbului „a ruga.”)

Verbe intranzitive

Verbele intranzitive sunt opusul verbelor tranzitive, deoarece ele nu pot avea un complement direct. Aceste verbe includ verbele de mișcare (cum ar fi „a merge,” „a pleca,” „a veni”) și verbele care exprimă o stare (cum ar fi „a sta,” „a exista,” „a ședea”), deoarece acțiunea lor nu implică acțiunea exercitată asupra unui obiect. În plus, verbele copulative și cele impersonale sunt, de asemenea, considerate intranzitive.

Prin înțelegerea diferenței dintre verbele tranzitive și cele intranzitive, putem forma propoziții corecte și alege cuvintele potrivite pentru a exprima acțiuni și stări în limba română.

Exemple de verbe intranzitive

 • a merge
 • a dormi
 • a plânge
 • a râde
 • a cânta

Diferențe între verbele tranzitive și intranzitive

Verbele tranzitive și intranzitive sunt două categorii de verbe care se diferențiază în funcție de modul în care acestea interacționează cu complementele în propoziții. Iată principalele diferențe între ele:

Verbele Tranzitive:

 1. Acceptă Complement Direct: Verbele tranzitive pot fi însoțite de un complement direct în propoziție, ceea ce înseamnă că acestea pot avea un obiect care primește acțiunea verbului. De exemplu, în propoziția „Am citit o carte,” „o carte” este complementul direct al verbului „am citit.”
 2. Poate Fi Transformate în Pasiv: Verbele tranzitive pot fi transformate în diateza pasivă pentru a evidenția subiectul care suferă acțiunea. De exemplu, „Am citit o carte” poate deveni „Cartea a fost citită de mine.”
 3. Nu Sunt Neapărat Însoțite de Complement Direct: Chiar dacă verbele tranzitive au capacitatea de a avea un complement direct, acest complement nu trebuie să fie întotdeauna prezent în propoziție. Există situații în care acesta poate lipsi.

Verbele Intranzitive:

 1. Nu Acceptă Complement Direct: Verbele intranzitive nu pot avea un complement direct în propoziție. Acestea exprimă adesea acțiuni sau stări care nu necesită un obiect care să primească acțiunea. De exemplu, în propoziția „El doarme,” verbul „doarme” este intranzitiv, deoarece nu are un complement direct.
 2. Nu Pot Fi Transformate în Pasiv: Deoarece verbele intranzitive nu au un complement direct care să primească acțiunea, ele nu pot fi transformate în diateza pasivă.
 3. Sunt Uneori Însoțite de Complemente Circumstanțiale: Verbele intranzitive pot fi însoțite de complemente circumstanțiale, care oferă informații suplimentare despre acțiunea sau starea exprimată de verb. De exemplu, în propoziția „El merge la școală,” „la școală” este un complement circumstanțial care indică locul acțiunii.

În rezumat, diferența principală între verbele tranzitive și cele intranzitive este legată de capacitatea de a avea sau de a nu avea un complement direct în propoziție.

Verbele tranzitive pot avea un complement direct, în timp ce verbele intranzitive nu pot avea un astfel de complement.

Această distincție este esențială în construirea propozițiilor corecte în limba română.

Concluzie

Diferența dintre verbele tranzitive și intranzitive constă în necesitatea unui obiect direct în cazul verbelor tranzitive. Verbele tranzitive necesită un obiect direct pentru a-și completa sensul, în timp ce verbele intranzitive pot fi folosite singure și nu necesită un obiect direct. Este important să înțelegem aceste diferențe pentru a utiliza corect verbele în limba română.

Etichete: verbe tranzitive, verbe intranzitive, diferențe între verbe tranzitive și intranzitive, exemple verbe tranzitive, exemple verbe intranzitive, utilizare corectă a verbelor tranzitive și intranzitive, gramatică română, structură propoziții cu verbe tranzitive și intranzitive, învățare verbe tranzitive și intranzitive, obiecte directe în propoziții.

error: