Aci sosi pe vremuri – Comentariu

Comentariu literar „Aci sosi pe vremuri” de Ion Pillat

Autorul și opera

Poemul „Aci sosi pe vremuri” din volumul „Pe Argeş în sus” (1923) este considerat capodopera lirică a lui Ion Pillat, reprezentând un exemplu grațios și mișcător al tradiționalismului literar.

Ion Pillat, prin opera sa, a avut o contribuție esențială la curentul tradiționalist din literatura română.

El ne conduce în lumea rurală a României, transmițându-ne nostalgia unei epoci apuse, dar și eternitatea momentelor esențiale ale existenței.

Ion Pillat – poză alb negru

Curentul literar

Poezia se încadrează în tradiționalism, reprezentând o adâncire în trecut și o idilizare a acestuia.

Spațiul rural, redat prin imagini pitorești și rememorarea cu nostalgie a timpurilor de odinioară, sunt elemente definitorii ale acestui curent.

Motivul tradiționalismului în poezie

Prin evocarea trecutului și idilizarea acestuia într-un cadru rural și printr-un accent pe fugacitatea timpului, poezia se încadrează perfect în tradiționalism.

Ion Pillat însuși mărturisea că operele sale sunt un omagiu adus timpului și pământului.

Apariție

Poezia este inclusă în volumul „Pe Argeș în sus” care a apărut în anul 1923.

Acest volum, alături de altele, a consolidat poziția lui Ion Pillat în literatura română.

Geneza și surse de inspirație

Inspirația poetului pare să provină din amintirile personale, din copilărie și din observațiile asupra schimbărilor aduse de timp.

Titlul operei

Titlul poeziei fixează cadrul spațio-temporal și sugerează o evocare a trecutului, a unor momente care au avut loc „pe vremuri”, în acel „aci”.

Tema operei

Tema principală a poeziei este trecerea ireversibilă a timpului, împletită cu ideea de repetabilitate a destinului uman.

Motive literare

Motivele predominante sunt:

 • trecerea timpului,
 • amintirea,
 • nostalgia,
 • iubirea,
 • natura.

Acestea se împletesc într-o manieră armonioasă, creând un tablou complex al vieții.

Perspectiva narativă

Comunicarea poetică se realizează printr-o combinație de lirism obiectiv și subiectiv, cu elemente de narativitate simbolică și meditație.

Relație autor – eul liric

Eul liric este, în această poezie, un martor și un narator al trecerii timpului, exprimându-se în prima persoană singular, pentru a reda mai intens sentimentele și trăirile.

Structura poeziei

Poezia este structurată în distihuri, fiind împărțită în secvențe poetice distincte:

 • incipit,
 • evocarea trecutului,
 • meditație,
 • evocarea prezentului,
 • epilog.

Elementele de recurență și simetrie accentuează ideea de ciclicitate a vieții.

Versuri poezie „Aci sosi pe vremuri” de Ion Pillat

Continutul poeziei și elemente stilistice

Imagini artistice și figuri de stil

„Aci sosi pe vremuri” este o poezie plină de simboluri și figuri de stil care accentuează ideile principale.

În poezie, Pillat folosește metafora („casa amintirii”) pentru a evoca sentimentul de nostalgie și trecerea timpului. Simbolul clopotului, care se aude în momente diferite ale vieții, sugerează inevitabilitatea și ciclicitatea vieții.

Repetarea unor cuvinte și expresii („aci”, „pe vremuri”) subliniază sentimentul de revenire în trecut și constanța schimbării.

Comparatiile, precum cea dintre bunicul și nepot sau între diferitele epoci literare menționate în poezie, evidențiază conexiunile dintre trecut și prezent, dar și schimbările care au avut loc în timp.

Motive literare

Un motiv important în poezia lui Ion Pillat este trecerea timpului.

Acesta este prezent nu numai prin evocarea directă a bunicilor și a trecutului, ci și prin simboluri, cum ar fi casa părăsită sau clopotul care sună.

Alt motiv central este iubirea, care, deși se schimbă în forma ei de-a lungul timpului, rămâne la fel în esența ei.

Perspectiva narativă

Poezia este scrisă din perspectiva unui eu liric, care rememorează trecutul și face conexiuni cu prezentul.

Prezența acestui eu liric adaugă o notă personală și intensă emoției din poezie.

Timpul și spațiul

Timpul în poezie se mișcă între trecut și prezent, cu un accent puternic pe ideea de repetabilitate și ciclicitate.

Spațiul se concentrează pe locurile semnificative pentru eul liric:

 • casa părintească,
 • locul unde bunicul și bunica s-au întâlnit,
 • locurile din prezent unde iubirea continuă să înflorească.

Personaje

Personajele principale din poezie sunt bunicul și bunica, dar sunt menționate și alte figuri, precum haiducii sau îndrăgostiții din prezent.

Versificație

Poezia este scrisă în distihuri, cu un ritm constant care reflectă constanța temelor abordate.

Ritmul este liniștit, meditativ, în concordanță cu tonul general al poeziei.

Stilul poetului

Prin folosirea unui amestec de imagini artistice, figuri de stil și motive, Ion Pillat creează o atmosferă nostalgică și melancolică.

Stilul său este caracterizat de o profunzime a gândirii și de o atenție deosebită la detalii.

Viziunea poetică despre lume și viață

Pillat vede lumea ca un ciclu constant de schimbări și repetiții. Pentru el, trecerea timpului este inevitabilă, dar esența umanității rămâne neschimbată.

Iubirea, în special, este văzută ca un sentiment etern, care transcende timpul și spațiul.

Critică

Criticii au lăudat poezia lui Pillat pentru profunzimea ei emoțională și pentru modul în care abordează teme universale într-un stil personal și autentic.

Abilitatea sa de a combina elemente tradiționale cu perspective moderne face din el unul dintre cei mai remarcabili poeți ai epocii sale.

Opinie personală

„Aci sosi pe vremuri” este o poezie care m-a atins profund. Am fost impresionat de modul în care Pillat a reușit să transmită sentimentul trecerii timpului și conexiunea dintre trecut și prezent.

Poezia sa m-a făcut să reflectez asupra propriei mele vieți și să apreciez frumusețea momentelor trecătoare.

Concluzie

În concluzie, poezia „Aci sosi pe vremuri” aparține tradiționalismului pentru că abordează teme precum trecerea timpului, legătura dintre trecut și prezent, și importanța amintirilor.

Stilul poetic al lui Pillat, combinat cu viziunea sa profundă asupra vieții, face din această poezie o operă memorabilă în literatura română.

error: