Clasicismul – definiție, trăsături, reprezentanți

Ce este clasicismul

Definiția clasicismului

Clasicismul, un curent literar și artistic proeminent, a luat naștere în Europa în secolul al XVII-lea, influențat profund de ideile Renașterii.

Era caracterizat de o adâncă apreciere pentru arta și literatura antichității clasice greco-romane, pe care le considera modele ideale.

Ce promova clasicismul

Clasicismul a promovat idealurile de ordine, claritate, simetrie și echilibru, standarde ce au definit frumusețea și valoarea artistică pentru generații.

Trăsăturile Clasicismului

Clasicismul, cu rădăcini adânci în cultura greco-romană, a promovat o serie de principii și valori estetice care au modelat literatura și arta. Aceste trăsături distincte reflectă un ideal de perfecțiune și armonie.

Principalele Caracteristici ale Clasicismului

 1. Imitația Naturii: Clasicismul considera natura ca sursă supremă de inspirație și model artistic. Această imitație nu însemna o copiere literală, ci o interpretare armonioasă și echilibrată.
 2. Ordine și Simetrie: Structura riguroasă, simetria și echilibrul în compoziție erau esențiale. Aceasta se reflectă în poezie prin metrică și rime regulate, iar în proză prin claritate și precizie.
 3. Universalitate și Durabilitate: Clasicismul căuta să creeze opere atemporale, care să reziste schimbărilor de gust și să fie valabile pentru toate epocile.
 4. Mimesis (Imitație): Conceptul de mimesis, preluat de la Aristotel, implica reprezentarea artistică fidelă a realității sau a adevărurilor universale.
 5. Idealism: În contrast cu realismul, clasicismul aspira spre idealizare, prezentând realitatea într-o formă îmbunătățită, ordonată și logică.
 6. Moralitate și Didacticism: Multe opere clasice aveau un caracter moralizator, urmărind să educe și să îmbunătățească societatea prin artă.

Aceste trăsături au fost fundamentale în modelarea operei literare și artistice din perioada clasicistă, influențând în mod semnificativ dezvoltarea ulterioară a literaturii și artelor.

Reprezentanți ai Clasicismului

 1. Nicolas Boileau (Franța): A fost un critic literar și poet, cunoscut pentru lucrarea sa „Art poétique” (1674), care a stabilit reguli stricte pentru poezie și dramaturgie, influențând profund literatura franceză.
 2. Jean Racine (Franța): Dramaturg renumit, Racine este celebru pentru tragediile sale, cum ar fi „Phèdre” (1677), care exemplifică idealurile clasiciste prin structură riguroasă și limbaj elevat.
 3. Molière (Franța): Unul dintre cei mai mari dramaturgi, Molière a combinat în mod expert comedia cu critica socială, în lucrări precum „Tartuffe” (1664).
 4. Alexander Pope (Anglia): Poet și satirist, Pope este cunoscut pentru lucrări precum „The Rape of the Lock” (1712), care reflectă rafinamentul și inteligența specifică clasicismului.
 5. Johann Wolfgang von Goethe (Germania): Deși mai târziu a devenit figura centrală a mișcării Sturm und Drang, Goethe a început cariera literară cu lucrări clasice precum „Iphigenia in Tauris” (1787).

Acești autori, printre alții, au contribuit semnificativ la definirea și răspândirea valorilor clasiciste în literatura europeană.

Clasicismul, prin accentul său pe ordine și rațiune, a pregătit terenul pentru Iluminism și a influențat în mod durabil literatura și arta occidentală.

Clasicismul în Literatura Română

Influența clasicismului s-a resimțit și în literatura română, unde a contribuit la evoluția și maturizarea expresiei literare.

Deși influența sa directă a fost mai puțin pronunțată decât în vestul Europei, clasicismul a oferit modele și principii valoroase pentru scriitorii români.

Manifestări ale Clasicismului în Literatura Română

 1. Influența Culturală Europeană: Clasicismul a pătruns în spațiul românesc prin intermediul influențelor culturale franceze și grecești, aducând cu sine valorile și estetica clasiciste.
 2. Dimitrie Cantemir: Unul dintre primii scriitori români influențați de clasicism, Cantemir a combinat în lucrările sale cunoștințele enciclopedice cu un stil literar structurat și coerent.
 3. Școala Ardeleană: Această mișcare culturală și literară din Transilvania, cu figuri precum Samuil Micu și Gheorghe Șincai, a încorporat elemente clasice în demersul său de modernizare culturală și lingvistică.
 4. Ienăchiță Văcărescu: Poet și filolog, Văcărescu a arătat o înclinație spre clasicism prin poezia sa, care se caracterizează prin claritate, echilibru și armonie.

Deși clasicismul în literatura română nu a avut un impact la fel de profund ca în alte culturi europene, a servit ca un important punct de referință în dezvoltarea stilistică și culturală a literaturii românești.

Particularitățile Poeziei Clasice

Poezia clasică se distinge prin câteva trăsături esențiale, care reflectă idealurile estetice și filozofice ale clasicismului.

Caracteristicile Poeziei Clasice

 1. Formă Riguroasă și Structurată: Poezia clasică respectă adesea forme stricte, precum sonetul sau odele, cu scheme riguroase de rime și metri. Acest lucru demonstrează o preocupare pentru echilibru și simetrie.
 2. Limbaj Elevat și Purificat: Poeții clasici utilizau un limbaj rafinat, evitând vulgaritatea și colocvialismul. Ei căutau să atingă o formă de expresie „ideală”, curată și distinsă.
 3. Teme Universale: Poezia clasică adesea abordează teme universale precum dragostea, moartea, natura umană sau căutarea adevărului și frumuseții. Aceste teme sunt tratate într-o manieră care transcend timpul și spațiul cultural.
 4. Moralitate și Didacticism: Multe poezii clasice conțin un element moral sau didactic, intenționând să educe cititorul sau să transmită un mesaj etic.
 5. Inspirată de Antichitate: Poeții clasici se inspirau adesea din miturile și legendele antice, preluând personaje și teme din literatura greco-romană.

Aceste caracteristici ale poeziei clasice demonstrează o aderență strictă la reguli și o căutare a perfecțiunii în artă, reflectând valorile și idealurile estetice ale clasicismului.

Particularitățile Prozei Clasice

Proza clasică, deși poate fi mai puțin discutată decât poezia clasică, are, de asemenea, trăsături distincte care reflectă principiile clasicismului.

Caracteristici Esențiale ale Prozei Clasice

 1. Narativ Structurat și Ordinat: Proza clasică prezintă adesea o structură narativă clară și logică, cu o poveste bine organizată și o progresie lină a evenimentelor.
 2. Stil Clar și Concis: Scriitorii clasici de proză au preferat un stil clar și concis, evitând excesele stilistice sau descrierile prea detaliate. Ei căutau să transmită idei și povești într-un mod direct și eficient.
 3. Personaje Idealizate: Personajele din proza clasică sunt adesea idealizate, reprezentând diverse virtuți sau defecte umane. Ele sunt folosite pentru a ilustra lecții morale sau etice.
 4. Teme Universale și Moralizatoare: Similar cu poezia, proza clasică abordează teme universale, oferind adesea lecții de viață sau comentarii sociale.
 5. Influențe din Literatura Antică: Proza clasică se inspiră și ea din temele și formele literaturii antice, cum ar fi epopeile și scrierile filozofice.

Prin aceste caracteristici, proza clasică demonstrează un angajament față de principiile de ordine, claritate și moralitate, specifice clasicismului.

error: