Descrierea Moldovei – rezumat

Dimitrie Cantemir, o personalitate complexă din istoria literaturii române, cu o reputație europeană încă din secolul al XIII-lea, s-a născut în data de 26 octombrie 1673, în timpul domniei lui Dumitrașcu (Dumitrașco) Cantacuzino. Tatăl său, Constantin Cantemir, era un boier, mare clucer fără drept de a participa la divan, în timp ce mama sa provenea dintr-o familie de boiernași, cu origini în negustori. Cantemir a fost domnul Moldovei în două rânduri, în 1693 și în 1710 – 1711.

Ca și alți cronicari, Dimitrie Cantemir nu poate fi redus la o singură carte, fiind autorul unor scrieri care acoperă domenii precum istoria, geografia, versuri și proză. El a fost capabil să tragă concluzii politice și sociale din faptele trecutului și ale prezentului, și s-a interesat și de domenii precum muzica, matematica și fizica. În plus, el a fost un poliglot, cunoscând greaca, latina și slavona, dar și câteva limbi orientale precum turca, persana sau araba.

Cantemir a încercat să-și elibereze țara de sub influența turcă și să se apropie de Rusia, dar înfrângerea de la Stănilești din 1711 a dus la încheierea carierei sale politice și la începutul domniilor fanariote în Țara Românească. În 1714, a fost ales membru al Academiei din Berlin pentru recunoașterea calităților sale de specialist în probleme de orientalistică.

Istoria ieroglifică reprezintă una dintre cele mai originale și valoroase scrieri ale lui Cantemir. Acest roman alegoric folosește personaje din lumea animală și ascunde eroii sub nume de animale, încifrând întâmplările în ieroglife. Este considerată prima capodoperă literară a lui Cantemir și prima creație adevărată din literatura română.

„Descrierea Moldovei” este o lucrare semnificativă a lui Cantemir, care cuprinde informații geografice și istorice importante despre Moldova, inclusiv detalii despre viața politică a țării, organizarea armatei și religia moldovenilor. Această operă a fost scrisă în timpul perioadei de exil a lui Cantemir, între 1714 și 1716, și a fost tradusă în mai multe limbi.

Prin aceste scrieri, Cantemir a contribuit masiv la studiile asupra istoriei Moldovei și a fost primul cărturar român care a cuprins etnografia și folclorul în cercetările sale. Astfel, opera sa a devenit o sursă valoroasă de informații pentru istorici și cercetători, atât în vremea în care a fost scrisă, cât și în prezent.


Categorii:
error: