Din trecutul nostru de Alexandru Vlahuță – rezumat

„Din trecutul nostru” este o carte scrisă de Alexandru Vlahuță și publicată în București în 1908. Volumul conține o serie de relatări istorice care acoperă o perioadă lungă din istoria poporului român. De la geți și daci până la a doua jumătate a secolului al XIX-lea, autorul prezintă fapte reale într-un mod creativ, folosindu-și imaginația.

Opera cuprinde douăzeci de povestiri istorice, fiecare corespunzând unui capitol al cărții. Prima povestire vorbește despre sciți și agatirși, urmată de relatări despre traci și daci, cucerirea romană a Daciei, precum și despărțirea românilor de bulgari sub amenințarea turcilor. Autorul aduce apoi în prim-plan domnitorii Alexandru cel Bun, Mircea cel Mare, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, prezentând eforturile lor pentru unirea principatelor și lupta împotriva epocii fanariote.

Vlahuță a fost profund implicat în redarea istoriei poporului său, iar patriotismul său sincer a fost remarcat de Garabet Ibrăileanu. Apreciind opera ca pe o „operă de artă”, Ibrăileanu a subliniat modul în care autorul zugrăvește personajele și evenimentele istorice într-un mod poetic și plastic.

În concluzie, „Din trecutul nostru” este o operă inedită care aduce istoria într-o lumină nouă și creativă. Prin tratarea poetică a istoriei și prin zugrăvirea personajelor și a evenimentelor într-un mod concret, Vlahuță a reușit să creeze o lucrare plină de viață și impresionantă.


error: