Galeria cu viță sălbatică – rezumat

Romanul „Galeria cu viță sălbatică” scris de Constantin Țoiu este o lucrare care analizează perioada anilor ’50 din România, cunoscută sub denumirea de „deceniul obsedant”, dintr-o perspectivă critică asupra ideologiei aplicate în mod eronat. Cartea a fost publicată pentru prima dată în 1976, reeditată în 1996 și apoi în 1999 la Editura Fundației Culturale Române din București.

Acțiunea romanului se desfășoară în România anilor ’50 și îl are ca protagonist pe Chiril Merişor, un tânăr angajat într-o editură de stat, cu un statut social modest. Avansarea sa în ierarhia socială este imposibilă din cauza excluderii din partid în timpul proceselor de verificare a membrilor. Într-o cabina de probă a unui magazin de confecții, Chiril uită un caiet de însemnări zilnice, care ajunge ulterior în mâinile Securității și este folosit împotriva sa într-un proces politic.

Autorul transmite mesajul responsabilității colective și a vinei resimțite de personajele romanului pentru participarea la construirea unei lumi noi, pe care o resping și pe care nu doresc să o lase moștenire urmașilor. Chiril luptă pentru afirmarea sinelui și a propriei identități până în ultima clipă, făcând numeroase „excursii” către casa veche de pe Dristorului pentru a-și reaminti cine este cu adevărat.

Moartea prietenului său din copilărie o poartă Isac, numele personajului sugerând îndeplinirea unui sacrificiu. Chiril își pune capăt zilelor în închisoare, iar în final, visul propriei morți într-o noapte a anului 1957 prevestește decesul personajului principal.

„Galeria cu viță sălbatică” se concentrează pe reconstrucția identității protagonistului prin intermediul rememorării și diferă de alte romane cu tematică similară prin accentul pus pe experiența individuală. Criticul literar Nicolae Manolescu a descris romanul ca fiind „admirabil scris, într-o limbă curată, de modă veche, deloc în linia romanului realist interbelic care antipatiza calofilia”, dar, în același timp, „spiritual, plin de vervă, de o voioșie incomparabilă a observației și ideilor, ludic și aproape frivol, în raport cu subiectul, însă în fond serios”.


Categorii:
error: