În limba română, adverbele pot fi modificate prin gradele de comparație pentru a indica intensitatea sau modul în care se desfășoară acțiunea sau starea pe care o exprimă.

Există trei grade de comparație ale adverbului: pozitiv, comparativ și superlativ.

Gradul pozitiv

Gradul pozitiv al adverbului este forma de bază, care exprimă o calitate sau o împrejurare fără a o compara cu alte calități sau împrejurări similare.

Adverbele în gradul pozitiv nu sunt modificate și se folosesc pentru a descrie o acțiune sau o stare într-un mod neutru.

Exemple de adverbe în gradul pozitiv:

 • bine – „El cântă bine.”
 • repede – „Aleargă repede!”
 • frumos – „Arată frumos.”
 • ușor – „Învață ușor.”

Gradul comparativ

Există trei grade comparative principale pentru adverbe:

Gradul comparativ de superioritate

Acesta se utilizează atunci când dorim să comparăm două lucruri sau acțiuni, indicând că unul dintre ele este mai intens, mai mult sau mai bun decât celălalt.

Forma pentru gradele comparative de superioritate este „mai + adverb” sau „mai puțin + adverb.”

Exemple:

Echipa noastră rulează mai rapid decât echipa lor.

El cântă mai melodios decât sora lui.

Gradul comparativ de egalitate

Acesta se folosește când dorim să indicăm că două lucruri sau acțiuni sunt la același nivel sau grad de intensitate, cantitate sau calitate.

Forma pentru gradele comparative de egalitate este „la fel de + adverb ca” sau „atât de + adverb ca.”

Exemple:

Ambele mașini merg la fel de repede.

El este atât de talentat ca prietena sa.

Gradul comparativ de inferioritate

Acesta se utilizează atunci când dorim să comparăm două lucruri sau acțiuni, indicând că unul dintre ele este mai puțin intens, mai puțin numeros sau mai puțin bun decât celălalt.

Forma pentru gradele comparative de inferioritate este „mai puțin + adverb” sau „mai + adverb decât.”

Exemple:

El cântă mai puțin armonios decât solista.

Acest loc este mai puțin frecventat decât cafeneaua din apropiere.

Pentru adverbele de o singură silabă și unele adverbe de două silabe, se adaugă sufixe pentru a forma gradele comparative:

 • Adverb de bază: rapid
 • Comparativ de superioritate: mai rapid
 • Comparativ de egalitate: la fel de rapid ca
 • Comparativ de inferioritate: mai puțin rapid decât

Pentru adverbele de două sau mai multe silabe, forma lor rămâne neschimbată și se folosesc expresii „mai + adverb” sau „mai puțin + adverb” pentru a forma gradele comparative.

Este important de menționat că anumite adverbe au forme neregulate în gradele comparative, cum ar fi „bun” (bine) – „mai bine,” „rău” (rau) – „mai rău,” „mult” – „mai mult,” „puțin” – „mai puțin.”

Gradul superlativ

Gradul superlativ al adverbelor este folosit pentru a indica cel mai înalt nivel de intensitate, calitate, sau cantitate într-un context dat.

Acesta este cel mai înalt grad de comparație și este utilizat pentru a evidenția un adverb în comparație cu toate celelalte într-un anumit set sau grup.

În gramatică, gradul superlativ al adverbelor poate fi format în două moduri principale:

Gradul superlativ relativ

Acest grad superlativ compară un adverb cu altele dintr-un grup sau set specific.

Forma sa cea mai comună este „cel mai + adverb,” unde „cel mai” este un element comun, iar „adverb” este adverbul pe care îl comparăm.

Exemple:

El dansează cel mai elegant din toată trupa.

Ea cântă cel mai bine în corul școlii.

Gradul superlativ absolut

Acest grad superlativ nu compară adverbul cu altele, ci indică că este la cel mai înalt nivel în mod absolut.

Superlativ absolut: exprimă o intensitate maximă sau minimă a unei calități, fără a face o comparație directă, și se formează adesea prin derivare, folosind prefixe sau sufixe, sau prin utilizarea adverbului însoțit de cuvinte ca „foarte”, „extrem de” sau „incredibil de”.

Exemple:

 • Ea a răspuns foarte prompt.
 • El a lucrat incredibil de eficient.

Pentru adverbele de o singură silabă și unele adverbe de două silabe, se folosesc sufixe specifice pentru a forma gradul superlativ:

 • Adverb de bază: repede
 • Gradul superlativ relativ: cel mai repede
 • Gradul superlativ absolut: foarte repede

Pentru adverbele de două sau mai multe silabe, forma gradului superlativ este, în general, „cel mai + adverb.” Exemple de adverbe:

 • Adverb de bază: rapid
 • Gradul superlativ relativ: cel mai rapid
 • Gradul superlativ absolut: foarte rapid

Este important să rețineți că nu toate adverbele pot forma grade superlative, iar în unele cazuri, utilizarea lor poate varia în funcție de contextul specific.

Gradul superlativ al adverbelor este folosit pentru a evidenția sau pentru a sublinia aspectele cele mai remarcabile sau importante ale unei acțiuni sau stări.

error: