Romanul intitulat „Groapa” a fost scris de Eugen Barbu și a fost publicat în întregime în anul 1957, după ce a fost prezentat în revista „Viața românească” sub forma unor fragmente. Cartea descrie viața în mahalaua Cuţaridei, care este o groapă de gunoi și care simbolizează inegalitatea socială din România anilor ’40.

Acțiunea romanului se desfășoară într-un nou cartier numit Cuțarida, situat la marginea Bucureștiului. Acest cartier a fost creat pentru a izola pătura de jos a societății de restul bucureștenilor. Cuțarida este locuită de oameni definiți drept „paria” ai societății, cum ar fi tâlhari, oameni săraci sau cei dornici de îmbogățire rapidă.

Romanul prezintă două planuri epice. Primul se concentrează pe Stere, un cârciumar mutat în mahalaua Cuţaridei, iar cel de-al doilea se axează pe Bozoncea, un mare tâlhar însoțit de o bandă de hoți. Cele două lumi se întrepătrund într-un mod care face ca romanul să semene mai mult cu o colecție de povestiri decât cu un roman, deoarece acțiunea nu urmează etapele clasice ale unui roman. Poveștile care înconjoară banda de hoți includ pasiuni puternice, cum ar fi cea dintre Paraschiv și ţiganca Didina, precum și lupte pentru putere care afectează întreaga societate a Cuțaridei.

Fiecare capitol al romanului are un alt protagonist, iar legătura dintre capitole se realizează prin intermediul unor detalii subtile. Moș Grigore, un personaj stabil, joacă și rolul unui observator, consemnând evenimentele petrecute în jurul său.

Cartea este caracterizată de un realism brutal, lipsind subtilitățile și iluziile, fapt vizibil pe tot parcursul textului. Scenele tulburătoare și mizeria fizică a oamenilor reflectă și mizeria morală din Cuțarida. Chiar și moartea devine o temă frumoasă în ciuda fricii pe care o inspiră.

„Groapa” trage un semnal de alarmă privind starea societății bucureștene în perioada interbelică, evidențiind inegalitatea și suferința. Este considerată una dintre capodoperele prozei românești, iar autorul a lucrat intens la această operă, refăcând-o de mai multe ori înainte de a o declara gata pentru publicare.


error: