„Plumb”, publicată pentru prima dată în 1916, este considerată una dintre cele mai remarcabile lucrări ale lui George Bacovia și un punct culminant al simbolismului în literatura română.

George Bacovia – poză alb negru

Poezia este structurată în două catrene, fiecare reflectând două planuri diferite ale realității: exterior și interior.

Poezia Plumb
Poezia Plumb

Planul Extern: Prima parte a poeziei ne introduce într-un decor sumbru, dominat de imagini ale morții și descompunerii.

Aici, elementele precum sicriele, florile și coroanele de plumb, cavoul și vântul rece simbolizează un mediu ostil și rece.

Poetul se simte izolat în această lume, unde singurătatea și disperarea sunt omniprezente. Acest peisaj exterior reflectă nu doar un cimitir fizic, ci și un peisaj sufletesc steril și lipsit de speranță.

Planul Intern: În a doua parte, poezia se concentrează asupra lumii interioare a poetului.

Aici, Bacovia abordează tema iubirii, dar o face într-un mod neconvențional. Iubirea este descrisă ca fiind inertă, reprezentată prin imaginea unui „amor de plumb” care doarme.

Poetul strigă disperat după această iubire, dar răspunsul este doar tăcerea și frigul.

Aripile de plumb ale amorului simbolizează incapacitatea de a evada din această stare de deznădejde, sugerând că orice încercare de salvare sau eliberare este zadarnică.

Simbolismul Plumbului: Cuvântul „plumb” este un simbol central în poezie, fiind asociat cu greutatea, inerția și opresiunea.

Plumbul este un metal greu, rece și toxic, și aici simbolizează greutatea sufletească, starea de imobilizare emoțională și toxicitatea mediului înconjurător.

Prin repetarea acestui cuvânt, Bacovia subliniază sentimentul de apăsare și inevitabilitatea morții.

Limbajul și Stilul: Poezia se remarcă prin utilizarea unui limbaj dens și imagistic, cu un stil marcat de repetiții și o muzicalitate sumbră.

Verbele la timpul imperfect și folosirea frecventă a conjuncției „și” contribuie la crearea unei atmosfere apăsătoare.

Epitetele „adânc”, „întors”, „funerar”, „singur” și altele, alături de sonoritățile specifice ale consoanelor și diftongilor, amplifică sentimentul de tristețe și suferință.

Simbolism și Muzicalitate: Poezia este în esență o lucrare simbolistă, nu doar prin corespondențele sale cu lumea minerală, dar și prin muzicalitatea versurilor.

Structura poeziei este echilibrată și armonioasă, cu o repetiție care aduce aminte de bocetele populare.

Prin aceste mijloace, Bacovia reușește să creeze o atmosferă în care sentimentul de oboseală și inevitabilitatea morții sunt omniprezente.

În concluzie, „Plumb” de George Bacovia este o expresie profundă a singurătății și deznădejdii umane.

Poezia îmbină cu măiestrie teme ale singurătății, morții și iubirii neîmplinite, într-un peisaj poetic sumbru și apăsător.

Este o operă emblematică pentru simbolismul românesc, remarcabilă prin simbolismul său dens și atmosfera sa unică.

Citește și: Plumb – comentariu bac

error: