Povara bunătății noastre – rezumat

„Povara bunătății noastre” este o dilogie scrisă de Ion Druță și este compusă din două volume: „Balade din cîmpie” și „Povara bunătății noastre”. Prima parte a fost publicată în 1963, la Editura „Cartea Moldovenească” din Chișinău, și a fost scrisă în limba română cu litere chirilice. A doua parte a dilogiei a fost scrisă patru ani mai târziu, în 1967.

Acțiunea dilogiei are loc într-un sat imaginar numit Ciutura, situat în Câmpia Sorocii. Satul este situat între două dealuri și locuitorii săi sunt vechi răzeși care au avut de suferit din cauza vremurilor tulburi care au afectat Basarabia.

Primul volum debutează cu sosirea unei creaturi mitice în sat, pe care sătenii o considerau a fi protectoarea câmpiei, trimisă de Dumnezeu pentru a-i apăra de lupi. Dulăul, numit Molda, se adăpostește în curtea lui Onache Cărăbuș, iar acțiunea se desfășoară în jurul conflictului dintre Onache și fratele său de cruce, Haralampie. Primul volum urmărește povestea lor în timpul Primului Război Mondial și după acesta.

Al doilea volum își îndreaptă atenția asupra vieții din sat după terminarea războiului, concentrându-se pe dificultățile întâmpinate de săteni în perioada postbelică. Este vorba despre foamete, redistribuirea resurselor, lupta cu nelegiuiții și transformările sociale și economice.

În concluzie, „Povara bunătății noastre” este o operă reprezentativă pentru literatura basarabeană, oferind o reprezentare realistă a vieții rurale dintre Nistru și Prut, și evidențiind adevăruri neschimbate despre viața satului românesc.


Categorii:
error: