Subiectul neexprimat, deși absent în propoziție, poate fi deslușit din context sau din propozițiile învecinate, oferind un strat adițional de complexitate în analiza gramaticală.

Acesta se poate manifesta în diverse moduri, fiind un element crucial pentru înțelegerea structurilor sintactice.

Clasificarea Subiectului Neexprimat

Subiectul neexprimat poate fi categorisit în funcție de relația sa cu verbul-predicat, în:

 • subiect inclus,
 • subiect subînțeles,
 • subiect subînțeles,
 • subiect impersonal.

Această clasificare oferă o înțelegere mai profundă a modurilor în care subiectul poate fi dedus din structura propozițională.

Subiectul Inclus

Definiție: Subiectul inclus este dedus din desinențele verbelor de persoana I și a II-a, singular și plural.

Exemple:

 • Mergem la piață. (noi mergem)
 • Mergeți la școală. (voi mergeți)

Subiectul Subînțeles

Definiție: Subiectul subînțeles este dedus din propozițiile anterioare sau ulterioare, cu predicatul său exprimat prin un verb la persoana a III-a, singular sau plural.

Exemple:

 • Maria vizionează un documentar și se întreabă dacă va vizita acele locuri. (propozițiile 2 și 3 au subiectul „Maria” subînțeles)
 • Acum se uită la film. Maria este o cinefilă împătimită. (în prima propoziție subiectul „Maria” este subînțeles)

Subiectul subînțeles

Definiție: Subiectul subînțeles nu pot fi identificat în mod clar, fiind dedus doar ca persoana a III-a, singular sau plural.

Exemple:

 • Scrie la ziar. (cineva –subiectul neexprimat nedeterminat)
 • A spus la radio. (cineva – subiectul neexprimat nedeterminat)
 • Aici se mănâncă bine. (oricine – subiectul neexprimat nedeterminat)

Subiectul Impersonal

Definiție: Subiectul impersonal reflectă acțiuni ce nu pot fi atribuite unei persoane sau unui obiect, cum ar fi fenomenele naturii, și este caracteristic propozițiilor cu verbe impersonale.

Exemple:

 • Afară plouă cu găleata.
 • Vara se înserează târziu.
 • E bine așa.

Concluzie

Prin analizarea subiectului neexprimat, putem dezvolta o apreciere mai adâncă a modului în care limbajul poate comunica informații chiar și în absența unor elemente explícite.

Este o explorare fascinantă a subtilităților și nuanțelor gramaticale care îmbogățesc înțelegerea noastră a limbii române.


error: