Vasile Alecsandri – viața și opera

Biografie Vasile Alecsandri

Vasile Alecsandri, o figură emblematică a culturii românești din secolul al XIX-lea, a avut o contribuție semnificativă în diverse domenii: literatură, politică, și diplomație.

Născut în jurul datei de 21 iulie 1821, într-o familie de boieri, în Bacău sau în timpul refugiului familiei în munți, identitatea exactă a locului său de naștere rămâne incertă datorită contextului istoric tumultuos​​​.

Vasile Alecsandri
Vasile Alecsandri – portret

Educația sa a început acasă, cu un dascăl grec, urmat de învățătura cu dascălul maramureșean Gherman Vida, și a continuat la pensionul francez al lui Victor Cuenim la Iași.

Perioada sa de formare a culminat cu studii la Paris între 1834 și 1839, unde s-a dedicat literaturii după câteva încercări nereușite în medicină, drept și inginerie​.

Întors în Moldova, Alecsandri s-a implicat activ în inițiativele culturale și politice ale generației sale, devenind director al Teatrului din Iași și participant la Revoluția de la 1848, unde a redactat documente programatice și a petrecut un an de exil în Franța.

Această perioadă a marcat începutul carierei sale literare și politice, evidențiindu-se prin contribuții semnificative la mișcarea pentru Unirea Principatelor Române​.

Activitatea sa literară a debutat în 1840 cu publicarea nuvelei „Buchetiera de la Florența” în revista „Dacia literară”. A urmat o carieră impresionantă ca dramaturg, poet și prozator, stabilindu-se ca o figură centrală în literatura română.

Alecsandri a fost un pionier al genului pastelului, evocând natura și viața idilică patriarhală prin opera sa, și a contribuit la diverse genuri literare, de la comedii și proză până la poezie și drame​.

În politica și diplomația vremii, Alecsandri a avut un rol activ în promovarea cauzei unioniste, colaborând la redactarea programului politic „Prințipiile noastre pentru reformarea patriei” și contribuind la revista „România viitoare” alături de Alecu Russo și Nicolae Bălcescu.

După Unire, a fost preferat de Cuza pentru a duce o campanie diplomatică la nivel internațional, pledând pentru recunoașterea Unirii Principatelor.

Vasile Alecsandri a murit pe 22 august 1890, la Mircești, lăsând în urma sa un patrimoniu cultural și istoric remarcabil. Opera sa vastă și activitatea politică și diplomatică au avut un impact profund asupra culturii și istoriei României, stabilindu-l ca unul dintre cei mai influenți români ai secolului al XIX-lea.

Operele scrise de Vasile Alecsandri

Volume de teatru. Comedii

 • Chirița în Iași sau două fete ș-o neneacă (1850)
 • Teatru românesc. Repertoriul dramatic al d-lui Vasile Alecsandri (1852)
 • Chirița în provincie (1855)
 • Chirița în voiagiu (1865)
 • Chirița în balon (1875)

Volume de poezie

 • Poezii poporale. Balade (Cîntice bătrânești) adunate și îndreptate de Vasile Alecsandri, Volumul I (1852)
 • Poezii poporale. Balade (Cîntice bătrânești) adunate și îndreptate de Vasile Alecsandri, Volumul II (1853)
 • Doine și lăcrimioare, 1842-1852 (1853)
 • Poezii populare ale românilor adunate și întocmite de Vasile Alecsandri (1866)

Proze

 • Istoria unui galben
 • Suvenire din Italia. Buchetiera de la Florența
 • Iașii în 1844
 • Un salon din Iași
 • Românii și poezia lor
 • O primblare la munți
 • Borsec
 • Balta-albă
 • Călătorie în Africa
 • Un episod din anul 1848

Proze din periodice

 • Satire și alte poetice compuneri de prințul Antioh Cantemir
 • Melodiile românești
 • Prietenii românilor
 • Lamartine
 • Alecu Russo
 • Dridri, (roman scris în 1869, publicat în 1873)
 • Din albumul unui bibliofil
 • Vasile Porojan
 • Margărita, (nuvelă scrisă în 1870, din ea fiind publicată numai un mic episod în 1880)
 • Introducere la scrisorile lui Ion Ghica către Vasile Alecsandri

Drame

 • Cetatea Neamțului sau Sobiețchi și plăeșii români (1857)
 • Lipitorile satelor (1863)
 • Sgârcitul risipitor (1863)
 • Despot Vodă, dramă istorică (1880)
 • Fântâna Blanduziei (1884)
 • Ovidiu (1890)

Opere complete

 • Opere complecte: Poesii, Proză, Teatru, 1875

Categorii:
error: