Iluminismul – definiție, trăsături, reprezentanți

Ce este Iluminismul

Definiția iluminismului

Iluminismul, un curent literar, filosofic și cultural care a avut loc în secolul al XVIII-lea, a marcat o perioadă crucială în istoria gândirii umane.

Acesta a promovat raționalitatea, știința și drepturile individului, respingând tradițiile și autoritatea nesupusă criticii.

Iluminismul a avut un impact profund asupra societății, politicii și culturii, pregătind terenul pentru Revoluția Franceză și influențând Revoluția Industrială.

Istoria Iluminismului

Iluminismul a început în Europa, în jurul anilor 1650-1700, ca o reacție la autoritarismul religios și politica absolutistă.

iluminismul

A fost puternic influențat de Revoluția Științifică a secolelor XVI și XVII, iar filosofii iluminismului au îmbrățișat metodele științifice și raționale pentru a analiza și reforma societatea.

Printre centrele importante ale iluminismului s-au numărat Franța, Anglia, Germania și, mai târziu, America de Nord.

Reprezentanții Iluminismului

Voltaire
Voltaire – portret

Voltaire (François-Marie Arouet): Un filosof francez cunoscut pentru criticile sale asupra Bisericii Catolice și pentru apărarea libertății de exprimare și a drepturilor omului.

Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau – portret

Jean-Jacques Rousseau: Un alt filosof francez, Rousseau a avut o influență majoră asupra politicii și educației, promovând ideea de suveranitate populară și educația naturală.

Immanuel Kant
Immanuel Kant – portret

Immanuel Kant: Filosof german, Kant a contribuit semnificativ la dezvoltarea eticii și filosofiei morale în iluminism, cu accent pe autonomia și rațiunea individuală.

John Locke
John Locke – portret

John Locke: Englezul Locke a fost un pionier al teoriei contractului social și a avut un impact profund asupra dezvoltării liberalismului politic.

Montesquieu
Montesquieu – portret

Montesquieu: A influențat semnificativ teoria politică prin lucrarea sa „Despre spiritul legilor”, promovând separarea puterilor în stat.

Acești gânditori au pus bazele pentru multe dintre principiile fundamentale ale lumii moderne, inclusiv democrația, drepturile omului și metoda științifică.

Trăsăturile Iluminismului

Iluminismul a fost caracterizat de câteva trăsături esențiale care au schimbat modul în care oamenii percepeau lumea și societatea.

Aceste trăsături au pus accentul pe rațiune, știință și drepturile individului, respingând tradițiile nejustificate și autoritatea oarbă.

 1. Raționalismul și Știința
  • Primatul Rațiunii: Iluminismul a pus un accent deosebit pe rațiune ca mijloc de a înțelege și structura lumea. Rațiunea a fost văzută ca fundamentul cunoașterii și progresului.
  • Știința și Metoda Științifică: Iluminismul a promovat știința și metoda științifică ca modalități esențiale de a dobândi cunoștințe și de a înțelege universul.
 2. Drepturile Individului și Liberalismul
  • Libertatea Individuală: Gânditorii iluminismului au susținut ideea de libertate individuală și autodeterminare.
  • Egalitatea și Drepturile Omului: Au promovat ideea egalității fundamentale a tuturor oamenilor și a drepturilor inalienabile ale omului.
 3. Critica Religiei și Autorității
  • Secularizarea: A existat un puternic curent de gândire care a susținut separarea Bisericii de Stat și critica dogmelor religioase.
  • Criticarea Autorității: Iluminismul a contestat autoritățile tradiționale, inclusiv monarhia absolutistă și autoritatea bisericească, promovând guvernarea prin consens și lege.
 4. Educație și Enciclopedism
  • Importanța Educației: Educația a fost văzută ca un instrument esențial pentru iluminarea individului și pentru progresul societății.
  • Enciclopedismul: Mișcarea a încurajat colectarea și sistematizarea cunoștințelor în lucrări enciclopedice, exemplificată de lucrarea „Encyclopédie” editată de Diderot și d’Alembert.

Aceste trăsături ale iluminismului au avut un impact major nu doar asupra epocii în care a apărut, dar și asupra perioadelor ulterioare, inclusiv a lumii contemporane.

Iluminismul în Literatura Română

Iluminismul a avut un impact semnificativ și asupra literaturii române, marcând o perioadă de tranziție de la epoca medievală la cea modernă.

În acest context, iluminismul românesc a adus un val de idei noi, promovând raționalismul, educația și conștientizarea identității naționale.

Reprezentanți români ai iluminismului

Dimitrie Cantemir
Dimitrie Cantemir – portret

Dimitrie Cantemir: Considerat unul dintre pionierii iluminismului în spațiul românesc, Cantemir a fost un om de știință, filosof și scriitor, cunoscut pentru lucrările sale enciclopedice și interesul față de diverse domenii ale cunoașterii.

Ion Budai-Deleanu
Ion Budai-Deleanu – portret

Ion Budai-Deleanu: Un alt reprezentant de seamă al iluminismului românesc, Budai-Deleanu este cunoscut pentru opera sa literară, care include epopeea „Țiganiada”, o satiră socială și politică.

Promovarea Educației și Limbii Române

 1. Școala Ardeleană: Acest grup de intelectuali din Transilvania, printre care Gheorghe Șincai și Petru Maior, a pus un accent deosebit pe educație și pe folosirea limbii române în învățământ și cultură.
 2. Criticarea Regimului Fanariot: Scriitorii iluminiști români au criticat adesea regimul fanariot și influențele străine, promovând idei de autonomie și identitate națională.

Contribuții Culturale și Filosofice

 1. Modernizarea Limbii și Culturii: Iluminismul românesc a contribuit la modernizarea limbii și culturii române, pregătind calea pentru perioadele ulterioare ale literaturii române.
 2. Filosofie și Gândire Critică: Gânditorii iluminiști români au introdus idei filosofice noi și au promovat gândirea critică, contribuind la evoluția societății românești.

Iluminismul în literatura română a reprezentat o etapă esențială în dezvoltarea culturală și intelectuală a României, punând bazele modernității și naționalismului românesc.

error: