CURENTE LITERARE – lista și definiția tuturor curentelor

Curentele literare au fost și continuă să fie forțele motrice din spatele inovației și evoluției în lumea literaturii.

De-a lungul istoriei, diferitele curente literare au influențat operele, stilurile și abordările autorilor, reflectând totodată schimbările culturale, politice și sociale din perioadele respective.

În acest articol, vom explora câteva dintre cele mai semnificative curentele literare și rolul lor în dezvoltarea artei scrise.

Cele mai importante curente literare:

În acest articol discutăm și despre alte curente literare dar înspre sfârșitul articolului. A se folosi cuprinsul pentru a se ajunge mai rapid la ele.

Clasicismul

Clasicismul este un curent literar și artistic ce promovează armonia, echilibrul și respectarea unor reguli stricte, având drept modele operele Antichității greco-romane.

clasicismul

Acest curent se dezvoltă în Europa în secolele XVII-XVIII, iar în România, clasicismul nu a avut o dezvoltare amplă, dar poate fi observat în operele unor autori precum Dimitrie Cantemir și Constantin Brâncoveanu.

Principalele trăsături ale clasicismului sunt:

 • ordinea,
 • simetria,
 • echilibrul,
 • respectarea regulilor și a unităților clasice (unitatea de timp, loc și acțiune).

Clasicismul caută să atingă un ideal de frumusețe, urmărind exemplele literare ale Antichității greco-romane.

dimitrie cantemir
Dimitrie Cantemir – portret

În literatura română, Dimitrie Cantemir (1673-1723) este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai clasicismului.

El a fost un om de cultură, savant, filosof, istoric și geograf. Printre lucrările sale importante se numără „Descriptio Moldaviae” și „Istoria ieroglifică”.

Constantin Brâncoveanu
Constantin Brâncoveanu – portret

Constantin Brâncoveanu (1654-1714) a fost domnitor al Țării Românești și un important patron al artei și culturii clasiciste românești.

Deși nu a scris opere literare propriu-zise, stilul său arhitectural și artistic, numit „stil brâncovenesc”, a influențat dezvoltarea culturii românești și a reprezentat o manifestare a clasicismului în arhitectura și arta românească.

Romantismul

Romantismul este un curent literar și artistic care a apărut în Europa la sfârșitul secolului al XVIII-lea și a durat până în mijlocul secolului al XIX-lea.

romantismul curent literar

Acesta a reprezentat o reacție împotriva raționalismului și rigurozității clasicismului, punând accentul pe emoție, imaginație și natura umană.

Principalele trăsături ale romantismului includ:

Exaltarea sentimentelor și emoțiilor: Romantismul încurajează exprimarea liberă a sentimentelor și emoțiilor, punând accentul pe pasiune și sensibilitate.

Individualismul: Curentul promovează importanța individului și a libertății personale, susținând că omul este o ființă unică și irepetabilă.

Idealizarea naturii: Romantismul vede în natură o sursă de inspirație și o cale de a atinge adevărul spiritual.

Natura este adesea personificată și are rolul de a oglindi starea sufletească a personajelor.

Interesul pentru trecut și tradiții: Curentul romantic manifestă un interes pentru istorie, folclor și cultura populară, cu o fascinație pentru epoca medievală și aspectele sale cavalerice și eroice.

Misticismul și supranaturalul: Romantismul explorează lumea nevăzută, misterioasă și supranaturală, contribuind la apariția unor opere cu tematică fantastică sau gotică.

În literatura română, romantismul a avut câțiva reprezentanți importanți, printre care:

Mihai Eminescu - portret
Mihai Eminescu – portret

Mihai Eminescu (1850-1889): Este considerat poetul național al României, iar opera sa cuprinde poezii precum „Luceafărul„, „Scrisoarea III” și „Memento mori”.

Eminescu a abordat în creațiile sale teme romantice precum iubirea, natura, idealurile naționale și trecerea timpului.

grigore alexandrescu portret
Grigore Alexandrescu – portret

Grigore Alexandrescu (1810-1885): A fost un poet și fabulist român care a abordat teme romantice în operele sale, cum ar fi poemele sale satirice, precum „Umbra lui Mircea la Cozia” și „Epigonii”.

vasile alecsandri portret
Vasile Alecsandri – portret

Vasile Alecsandri (1821-1890): A fost un important dramaturg, poet și folclorist român, care a contribuit la promovarea romantismului în literatura română prin poezii lirice și dramaturgie, precum „Despot Vodă”, „Fântâna Blanduziei” și „Buchetiera din Florența”.

Acești autori, printre alții, au contribuit la dezvoltarea și afirmarea romantismului în cultura românească, explorând temele și valorile acestui curent în operele lor literare.

Simbolismul

Simbolismul este un curent literar și artistic care a apărut în Franța în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și s-a răspândit în întreaga Europă, inclusiv în România.

Acesta reprezintă o reacție împotriva realismului și naturalismului, punând accentul pe simboluri, sugestii și ambiguități în locul descrierii realiste a lumii.

Principalele trăsături ale simbolismului includ:

Rolul simbolului: Simbolismul folosește simboluri și imagini pentru a evoca emoții și idei complexe, în loc să se bazeze pe descrieri detaliate și realiste.

Simbolurile pot fi obiecte, personaje, evenimente sau situații care au sensuri profunde și nu sunt limitate la o singură interpretare.

Importanța sugestiei: Simbolismul valorizează ambiguitatea și misterul în comunicarea ideilor și emoțiilor, lăsând loc pentru interpretări multiple și subiective.

Preferința pentru lirism și estetism: Curentul pune accent pe frumusețea formei și a stilului, având o abordare lirică și poetică în operele sale.

Sensibilitatea artistică și muzicalitatea versurilor sunt esențiale în simbolism.

Interesul pentru misticism, spiritualitate și transcendență: Simbolismul explorează lumea dincolo de material și cotidian, îndreptându-se spre domeniul misterului, mitului și visului.

Evitarea narațiunii lineare și a descrierii realiste: În simbolism, se renunță la narațiunea tradițională și la descrierea realistă în favoarea unei structuri mai libere și a unui limbaj mai evocator.

În literatura română, simbolismul a avut câțiva reprezentanți importanți, printre care:

Mihai Eminescu - portret
Mihai Eminescu – portret

Mihai Eminescu: Deși este considerat în primul rând un poet romantic, Eminescu a abordat și teme simboliste în unele dintre poeziile sale, cum ar fi „Luceafărul”, care conține elemente simboliste și alegorice.

george cosbuc portret
George Coșbuc – portret

George Coșbuc (1866-1918): Poetul român George Coșbuc a abordat simbolismul în poezii precum „Nunta Zamfirei”, în care simbolurile și alegoriile sunt folosite pentru a explora teme legate de natură, dragoste și viață.

Alexandru Macedonski
Alexandru Macedonski – portret

Alexandru Macedonski (1854-1920): Unul dintre cei mai importanți poeți simboliști români, Macedonski a contribuit la dezvoltarea simbolismului în România prin opere precum „Noaptea de mai” și „Excelsior”.

A pus accent pe muzicalitate, simboluri și sugestie în poeziile sale.

Acești autori, printre alții, au contribuit la consolidarea și răspândirea simbolismului în literatura română, influențând generații ulterioare de scriitori și poeți.

Simbolismul a lăsat o moștenire durabilă în cultura românească, contribuind la diversitatea și bogăția operei literare naționale.

Alți autori români care au avut legături cu simbolismul sau au fost influențați de acest curent literar includ:

Ion Minulescu
Ion Minulescu – poză

Ion Minulescu (1881-1944): Ion Minulescu este cunoscut pentru poeziile sale lirice și emoționale, care adesea conțin elemente simboliste.

Poezia sa „Corola de minuni” este un exemplu de lirism simbolist în literatura română.

Tudor Arghezi – poză alb negru

Tudor Arghezi (1880-1967): Deși operele lui Tudor Arghezi sunt adesea clasificate ca aparținând curentului modernist, poezia sa conține elemente simboliste.

El a folosit simboluri și alegorii pentru a explora teme religioase și filozofice, precum în poemul „Cuvânt”.

Lucian Blaga – portret

Lucian Blaga (1895-1961): Un filozof, dramaturg și poet român, Lucian Blaga a scris poezii care conțin elemente simboliste, deși opera sa este mai ales asociată cu expresionismul.

El a abordat teme precum misterul, divinitatea și natura în poezii precum „Înviere” și „Mister”.

Simbolismul a avut un impact semnificativ asupra literaturii românești, oferind noi abordări și perspective în creația artistică.

Curentul a deschis calea pentru alte mișcări literare și a influențat stilurile și temele multor autori români de-a lungul timpului.

Astfel, simbolismul rămâne o parte esențială a moștenirii culturale și literare a României.

Realismul

Realismul este un curent literar care a apărut în secolul al XIX-lea, avându-și rădăcinile în Europa, mai ales în Franța și Rusia.

Realismul s-a concentrat pe reprezentarea veridică și exactă a vieții cotidiene, a relațiilor sociale și a caracterelor umane, în opoziție cu idealizarea sau exagerarea asociată cu romantismul.

Realismul tinde să prezinte o perspectivă mai pragmatică și obiectivă asupra realității.

Trăsături ale realismului:

Prezentarea detaliată a realității: Realismul urmărește să prezinte aspecte realiste și autentice ale vieții, punând accent pe detalii și descrieri precise.

Personaje complexe: Personajele realiste sunt multidimensionale și complexe, având calități și defecte.

Ele sunt reprezentate într-un mod care le permite cititorului să le înțeleagă și să le simpatizeze.

Abordarea critică a societății: Realismul examinează și critica aspectele negative ale societății, cum ar fi ipocrizia, corupția și inegalitatea socială.

Focalizarea pe clasă: Realismul pune accent pe relațiile de clasă și pe lupta dintre diferitele straturi ale societății.

Limbaj simplu și clar: Proza realistă folosește un limbaj simplu și clar, care reflectă modul în care oamenii vorbesc și se comportă în viața reală.

Exponenți ai curentului realist în literatura română:

ioan slavici portret
Ioan Slavici – portret

Ioan Slavici (1848-1925): Unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai realismului în literatura română, Ioan Slavici este cunoscut pentru nuvelele și romanele sale, precum „Mara” și „Moara cu noroc„.

Operele sale prezintă aspecte ale vieții cotidiene în mediul rural românesc și explorează conflictele și tensiunile dintre diferitele clase sociale.

Mihail Sadoveanu - portret
Mihail Sadoveanu – portret

Mihail Sadoveanu (1880-1961): Mihail Sadoveanu a scris romane și povestiri care combină realismul cu elemente ale romantismului și simbolismului.

Printre operele sale cele mai renumite se numără „Baltagul” și „Hanu Ancuței„.

Liviu Rebreanu – poză alb negru

Liviu Rebreanu (1885-1944): Liviu Rebreanu este un alt exponent important al realismului românesc, având opere precum „Ion„, „Pădurea spânzuraților” și „Ciuleandra„.

Romanele sale explorează teme precum destinul uman, lupta pentru supraviețuire și conflictele sociale.

Realismul a avut un impact major asupra literaturii românești și a influențat generații de scriitori.

Acest curent a contribuit la dezvoltarea unei literaturi românești care abordează teme relevante și reflectă realitățile și complexitățile societății românești.

Alți reprezentanți ai realismului în literatura română:

Duiliu Zamfirescu - poză alb negru
Duiliu Zamfirescu – poză alb negru

Duiliu Zamfirescu (1858-1922): Duiliu Zamfirescu este un scriitor român care a contribuit la dezvoltarea prozei realiste în literatura română.

El este cunoscut pentru ciclul său de romane „Comăneșteni”, care prezintă viața țărănească și transformările sociale în România rurală la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

Ion Luca Caragiale
Ion Luca Caragiale – poză alb negru

Ioan Luca Caragiale (1852-1912): Deși Caragiale este cel mai bine cunoscut pentru piesele sale de teatru, care satirizează societatea românească și ridică problema ipocriziei sociale, el a scris și proză.

Operele sale de proză, precum nuvelele și schițele umoristice, reflectă un stil realist și o atenție meticuloasă la detalii.

Gala Galaction – poză alb negru

Gala Galaction (1879-1961): Gala Galaction a fost un scriitor român, cunoscut în special pentru romanul său „Pasărea Măiastră”.

Acesta prezintă o viziune realistă a vieții rurale și a tradițiilor românești, explorând în același timp relațiile umane și aspectele spirituale ale existenței.

Realismul în literatura română a îmbogățit-o prin abordarea unor teme sociale, politice și culturale relevante pentru perioada respectivă.

Acest curent a pus bazele pentru dezvoltarea altor curente literare și a influențat stilul și tematica unor scriitori români contemporani.

Realismul a contribuit, de asemenea, la crearea unei literaturi românești autentice și în același timp universale, care explorează natura umană și condiția socială într-un mod profund și convingător.

Neomodernismul

Neomodernismul este un curent literar care s-a dezvoltat în perioada postbelică, în special în anii ’60 și ’70 în România, reprezentând o reacție la dogmatismul și limitările impuse de regimul comunist în domeniul culturii și literaturii.

neomodernismul

Curentul a avut ca scop reînnoirea și modernizarea literaturii românești prin adoptarea unor elemente de avangardă și experiment, îmbinând totodată tradiția literară cu inovația.

Trăsăturile neomodernismului includ:

O încercare de a depăși dogmatismul și cenzura impusă de regimul comunist.

O revenire la valorile estetice ale modernismului interbelic.

Adoptarea unui limbaj poetic original și complex, cu multiple referințe culturale și intertextualitate.

O preocupare pentru introspecție, explorarea subconștientului și analiza psihologică a personajelor.

Reevaluarea tradițiilor culturale și literare, reinterpretându-le într-o manieră contemporană.

Experimentarea și inovația în planul formei, structurii și stilului literar.

Cei mai importanți exponenți români ai neomodernismului sunt:

 1. Nichita Stănescu
 2. Marin Sorescu
 3. Ana Blandiana
 4. Mircea Cărtărescu
 5. Ioan Alexandru
 6. Leonid Dimov
 7. Emil Brumaru
 8. Mircea Ivănescu
 9. Petre Stoica

Acești scriitori au adus o viziune nouă și modernă în literatura română, reușind să inoveze în ciuda restricțiilor și cenzurii impuse de regimul comunist.

Prin activitatea lor, au contribuit la consolidarea și revitalizarea scenei literare românești în perioada postbelică.

Modernismul

Modernismul este un curent literar și artistic care a avut loc în perioada interbelică, la începutul secolului XX, reprezentând o reacție la tradiționalism și o căutare a inovației în literatură, artă și gândire.

modernismul

Acesta s-a manifestat în Europa și în România, cu numeroși scriitori și artiști care au adoptat acest nou stil.

Principalele trăsături ale modernismului includ:

Ruptura cu tradiția și convențiile clasice, căutând să redefinească valoarea estetică și temele abordate în literatură și artă.

Experimentarea în planul formei, structurii și stilului literar, încercând să găsească noi mijloace de exprimare.

Introspecția și subiectivismul, concentrându-se pe analiza psihologică a personajelor și a individului în general.

Orașul ca spațiu emblematic, reflectând transformările sociale și culturale ale epocii.

Adoptarea unui stil eliptic și simbolic, care permite multiple interpretări și perspective.

Reevaluarea tradițiilor culturale și literare, reinterpretându-le într-o manieră nouă și contemporană.

Un interes sporit pentru filozofie, mișcări intelectuale și dezvoltarea unei viziuni cosmopolite.

Exponenți importanți ai modernismului în literatura română includ:

Mihai Eminescu - portret

Mihai Eminescu – deși activitatea sa se încadrează în perioada premodernistă, unele dintre operele sale, precum „Luceafărul”, au fost considerate precursoare ale modernismului în literatura română.

Tudor Arghezi – poză alb negru

Tudor Arghezi – unul dintre cei mai importanți poeți moderniști români, renumit pentru inovația stilistică și tematică a poeziei sale.

Lucian Blaga – portret

Lucian Blaga – un filozof, dramaturg și poet modernist care a adus contribuții semnificative la dezvoltarea poeziei românești, cu o viziune filozofică și metafizică asupra lumii.

Ion Barbu
Ion Barbu

Ion Barbu – un matematician și poet modernist, cunoscut pentru poezia sa complexă și erudită, îmbinând matematica, filozofia și arta într-un mod original.

camil-petrescu poza
Camil Petrescu – poză alb negru

Camil Petrescu – prozator și dramaturg care a adus o abordare modernă în romanul românesc și a dezvoltat drama psihologică în teatrul românesc.

George Bacovia - poză alb negru
George Bacovia – poză alb negru

George Bacovia – poet modernist cunoscut pentru atmosfera melancolică și pesimistă a poeziei sale, care reflectă condiția umană și anxietățile epocii.

Acești scriitori au contribuit la evoluția literaturii românești în perioada interbelică, consolidând identitatea literară națională și poziționând România pe harta culturii.

Tradiționalismul

Tradiționalismul este un curent literar care a apărut în România în anii ’20, îndreptându-se împotriva ideilor moderniste și avangardiste ale vremii.

Acest curent literar punea accentul pe valorile și tradițiile naționale și pe o exprimare literară clară și accesibilă.

Principalele caracteristici ale traditionalismului sunt:

Conservatorismul: traditionaliștii consideră că valorile și tradițiile naționale trebuie păstrate și apărate, astfel încât literatura să rămână autentic românească.

Simplificarea: limbajul literar trebuie să fie clar și accesibil, eliminându-se orice formă de expresie prea sofisticată sau neobișnuită.

Descrierea detaliată: traditionaliștii acordă o importanță deosebită descrierii detaliate a peisajelor, personajelor sau obiectelor.

Tematică națională: temele abordate în literatura traditionalistă sunt legate de tradițiile, obiceiurile și valorile naționale, dar și de viața rurală sau religie.

Exponenții români ai traditionalismului sunt:

 • Lucian Blaga,
 • Octavian Goga,
 • George Topîrceanu,
 • Vasile Alecsandri,
 • Nicolae Labiș
 • Ștefan Octavian Iosif.

Lucian Blaga este considerat unul dintre cei mai importanți poeți și filozofi ai mișcării traditionaliste din România, iar Octavian Goga este cunoscut atât pentru poezia sa, cât și pentru implicarea sa politică și culturală.

George Topîrceanu este un alt exponent important al curentului traditionalist, cunoscut pentru poezia sa ludică și pentru valorificarea tradițiilor populare în creațiile sale.

Alte curente literare importante

Barocul:

Definitie: Curent literar si artistic care s-a dezvoltat in perioada secolelor XVI-XVIII, caracterizat prin excesul de ornamentatie, simetrie si opulenta, precum si prin dorinta de a produce impresia de stralucire si magnificenta.

Trasaturi: decorativism, ornamentatie bogata, simetrie, echilibru, exces, dinamism, retorica sofisticata si afectata, dorinta de a produce impresia de magnificenta si splendoare.

Exponenti romani:

 • Nicolae Milescu,
 • Dimitrie Cantemir,
 • Miron Costin.

Neoclasicismul:

Definitie: Curent literar care s-a dezvoltat in perioada secolului XVIII, caracterizat prin respingerea exceselor barocului si reluarea valorilor estetice si culturale ale Antichitatii greco-romane.

Trasaturi: echilibru, claritate, simetrie, rationalitate, imitarea si respectul pentru modelele clasice, renuntarea la excese si ornamente inutile.

Exponenti romani:

 • Ion Budai-Deleanu,
 • Gheorghe Asachi,
 • Dimitrie Bolintineanu.

Iluminismul (sau Secolul Luminilor):

Definitie: Curent literar si filosofic care s-a dezvoltat in perioada secolului XVIII, caracterizat prin optimismul si increderea in puterea rationamentului si a stiintei de a schimba lumea si a imbunatati conditia umana.

Trasaturi: rationalism, optimism, incredere in progresul stiintific si tehnic, dezvoltarea culturii si educatiei, respingerea obscurantismului si a prejudecatilor.

Exponenti romani:

 • Ion Budai-Deleanu,
 • Ion Heliade Radulescu,
 • Gheorghe Lazar.

Naturalismul:

Definitie: Curent literar care s-a dezvoltat in perioada secolului XIX, caracterizat prin reprezentarea obiectiva si detaliata a realitatii sociale si a naturii umane, prin utilizarea unui limbaj dur si crud, prin accentul pus pe determinismul social si biologic.

Trasaturi: obiectivitate, descriere minuntioasa si precisa a realitatii, determinism social si biologic, accentul pus pe aspectele negative si tragice ale vietii, utilizarea unui limbaj crud si vulgar.

Exponenti romani:

 • Ioan Slavici,
 • Mihail Sadoveanu,
 • Duiliu Zamfirescu.

Parnasianismul:

Definitie: Curent literar care s-a dezvoltat in perioada secolului XIX, caracterizat prin cultivarea formei si a limbajului poetic perfect, prin respingerea subiectivismului si a emotiilor exagerate, prin preferinta pentru descrierea obiectiva a lumii si a frumusetii acesteia.

Trasaturi: preocuparea pentru forma si limbajul poetic perfect, respingerea emotiilor exagerate si a subiectivismului, descrierea obiectiva a lumii.

Post-umanismul

Post-umanismul este un curent literar care se concentrează pe ideea că ființele umane și tehnologia sunt în creștere în mod inevitabil, iar relația dintre ele este din ce în ce mai strânsă.

Post-umanismul explorează cum tehnologia poate transforma experiența umană și identitatea umană și se concentrează pe întrebări filozofice despre ce înseamnă să fii om într-o lume dominată de tehnologie.

Cyberpunk

Cyberpunk – acest curent literar explorează o lume distopică în care tehnologia și corporațiile au preluat controlul și oamenii sunt la mila lor.

Cyberpunk-ul se concentrează pe personaje marginale, adesea hackeri sau alte persoane care încearcă să supraviețuiască într-o lume periculoasă și ostilă.

Afrofuturismul

Afrofuturismul – acest curent literar examinează cultura afro-americană și africană în contextul unui viitor fictiv, speculând cum ar putea evolua aceste culturi în lumi alternative.

Afrofuturismul explorează concepte precum istoria, identitatea, rasismul și puterea în contextul viitorului.

Ecofeminismul

Ecofeminismul – acest curent literar îmbină teoriile feminismului și cele ale ecologiei, evidențiind conexiunile dintre supunerea femeilor și supunerea mediului natural.

Ecofeminismul explorează cum patriarhatul și capitalismul au afectat mediul natural și cum o abordare feminină a lumii poate ajuta la soluționarea problemelor ecologice.

Post-colonialismul

Post-colonialismul – acest curent literar examinează impactul colonialismului asupra societății contemporane, în special asupra culturilor care au fost subjugate de puterile coloniale.

Post-colonialismul explorează concepte precum identitatea, rasa, naționalismul și istoria, evidențiind modul în care acestea sunt afectate de istoria colonială.

Minimalismul

Minimalismul – acest curent literar se concentrează pe economia de cuvinte și de mișcări, punând accent pe simplu și subtil.

Minimalismul explorează concepte precum singurătatea, dezechilibrul, emoțiile refulate și comunicarea nefericită prin intermediul unor texte scurte, precise și de obicei fără un final clar.

Beat Generation

Beat Generation – acest curent literar a luat naștere în America anilor ’50 și a fost marcat de o revoltă împotriva valorilor convenționale și a autorității.

Beat Generation a promovat libertatea individuală, spontaneitatea și o viață lipsită de constrângeri sociale.

Scriitorii beat au explorat teme precum drogurile, sexul, religia și natura umană prin stilul lor de scriere spontan și experimental.

Nouveau Roman (Noul Roman)

Nouveau Roman (Noul Roman): este un curent literar apărut în Franța în anii ’50, care se caracterizează prin eliminarea acțiunii și a personajelor tradiționale în favoarea unei abordări experimentale și a unei tehnici narative mai complexe.

În locul acțiunii lineare, se utilizează fragmentarea, încrucișarea și perspectiva multiplă. În România, exponentul principal este Marin Preda, autorul romanului „Cel mai iubit dintre pământeni”.

Post-umanismul

Post-umanismul: este un curent literar care explorează problemele legate de relația dintre oameni și tehnologie, și cum aceasta afectează evoluția speciei umane.

Se bazează pe ideea că oamenii și tehnologia sunt interconectați, iar această interconectivitate va conduce la schimbări semnificative în societate și în modul în care concepem umanitatea.

În România, un exponent important al acestui curent este scriitorul și criticul literar Mircea Cărtărescu.

Cyberpunk

Cyberpunk: este un curent literar care se concentrează pe problemele tehnologice și de mediu, precum și pe schimbările sociale și politice ce pot fi provocate de acestea.

Personajele sale sunt, de obicei, marginali și supraviețuitori într-un mediu urban distopic, care se confruntă cu probleme legate de puterea corporativă și de controlul guvernului asupra vieții private.

Un exponent important al acestui curent este William Gibson, autorul romanului „Neuromantul”.

Afrofuturismul

Afrofuturismul: este un curent literar care explorează teme legate de cultura și istoria africana într-un context futurist, tehnologic și extraterestru.

Se concentrează pe ideea că cultura și istoria africană pot servi ca resurse pentru construirea unui viitor mai luminos pentru populația afro-americană și pentru umanitate în general.

Un exponent important al acestui curent este scriitorul american Octavia Butler.

error: Conținutul este protejat prin copyright!