Naturalismul – definiție, trăsături, reprezentanți

Ce este Naturalismul

Definiția naturalismului

Naturalismul, un curent literar ce a evoluat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, reprezintă o extensie a realismului, accentuând pe o abordare mai științifică și detaliată în descrierea realității.

Curentul a apărut inițial în Franța ca reacție la romantism, promovând o interpretare mai riguroasă a vieții sociale și individuale.

Origini și Dezvoltare

Naturalismul își are rădăcinile în opera unor scriitori precum Émile Zola și frații Goncourt în Franța, considerați pionieri ai acestui curent.

Zola, în mod special, a fost un apărător fervent al naturalismului, teoretizând principiile acestuia în lucrarea sa „Le Roman Experimental” (1880).

Acesta promova ideea că literatura ar trebui să fie la fel de riguroasă ca și știința în observarea și documentarea realității sociale și individuale.

Caracteristicile naturalismului

Naturalismul se diferențiază de realism prin accentul pus pe determinism, fatalism și aspectele mai întunecate ale vieții.

Scriitorii naturaliști adesea descriu viața personajelor din clasele inferioare și mijlocii, ilustrând cum mediul și condițiile sociale influențează destinul uman.

Este o formă de artă unde personajele sunt prezentate ca produse ale mediului lor și ale eredității, fără a avea mult control asupra destinului lor.

Reprezentanți ai Naturalismului

 • Émile Zola (Franța): Considerat părintele naturalismului, Zola a scris romane ca „Germinal” și „Nana”, care explorează condițiile de viață ale claselor muncitoare și decadenta societății burgheze.
 • Frații Goncourt (Franța): Edmond și Jules de Goncourt au contribuit semnificativ la dezvoltarea naturalismului prin romane ca „Germinie Lacerteux”, care prezintă cu cruditate viața servitorilor.
 • Theodore Dreiser (SUA): Un alt exponent important al naturalismului, cunoscut pentru romanele „Sister Carrie” și „An American Tragedy”, care ilustrează influența determinismului social și economic asupra destinului individual.

Trăsăturile Naturalismului

Naturalismul, ca extensie a realismului, adoptă o abordare mai profundă și mai științifică în reprezentarea realității.

Acest curent literar se remarcă prin câteva caracteristici distincte:

 1. Determinismul și Fatalismul
  • Naturalismul subliniază ideea de determinism, conform căreia viața unui individ este predestinată de factori precum ereditatea, mediul și contextul social.
  • Scriitorii naturaliști adesea prezintă personaje captive în circumstanțe dincolo de controlul lor, subliniind astfel un sentiment de fatalism.
 2. Realism Extrem
  • Naturaliștii urmăresc o reprezentare fidelă și detaliată a realității, chiar dacă aceasta include aspecte brutale, crude sau tabu ale vieții.
  • Acest lucru înseamnă o descriere minuțioasă a mediilor sociale, a condițiilor de viață și a psihologiei personajelor.
 3. Focalizare pe Clasele Inferioare și Mijlocii
  • În contrast cu realismul, care se ocupă adesea de viața burgheziei, naturalismul se concentrează mai mult pe viețile dificile ale claselor inferioare și mijlocii.
  • Acesta explorează modul în care sărăcia și condițiile aspre influențează comportamentul uman.
 4. Influente Științifice
  • Naturalismul este influențat puternic de științe, în special de biologie și sociologie.
  • Abordarea sa științifică în analiza și descrierea personajelor și a mediilor lor este o caracteristică definitorie.
 5. Pesimism
  • O trăsătură frecventă în naturalism este tonul pesimist. Multe opere naturaliste prezintă o viziune sumbră asupra vieții, evidențiind inevitabilitatea suferinței și a eșecului.

Naturalismul în Literatura Română

Naturalismul a avut un impact semnificativ asupra literaturii române, cu unii scriitori adoptând și adaptând principiile acestui curent literar la contextul cultural și social specific României.

Reprezentanți români ai naturalismului

ioan slavici
Ioan Slavici – portret

Ioan Slavici: Unul dintre cei mai cunoscuți scriitori români care a adoptat trăsături naturaliste în opera sa.

Lucrări precum „Moara cu Noroc” ilustrează influența mediului asupra caracterului uman și fatalitatea determinată de circumstanțele sociale.

Liviu Rebreanu - poză alb negru
Liviu Rebreanu – poză alb negru

Liviu Rebreanu: Un alt exponent major al naturalismului în literatura română, Rebreanu este cunoscut pentru romanele sale „Ion” și „Pădurea Spânzuraților„, care explorează conflictele interioare și impactul mediului asupra destinului personajelor.

Duiliu Zamfirescu
Duiliu Zamfirescu – portret

Duiliu Zamfirescu: Prin opera sa, inclusiv „Viața la țară” și „Tănase Scatiu”, Zamfirescu prezintă o imagine detaliată și realistă a vieții rurale din România, cu accent pe condițiile grele ale țăranilor.

Caracteristici naturalismului românesc

Naturalismul în literatura română prezintă câteva particularități.

Deși adoptă principiile generale ale naturalismului, cum ar fi focalizarea pe determinism și realismul extrem, scriitorii români au integrat aceste elemente într-un cadru specific românesc, concentrându-se adesea pe viața rurală și pe conflictele sociale din România.

Spre deosebire de naturalismul occidental, care se concentrează mai mult pe mediul urban și industrializat, naturalismul românesc pune un accent deosebit pe rural și pe viața țăranilor, reflectând astfel realitățile sociale și economice ale României de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

error: