În grădina Ghetsemani – Eseu

Orientarea Literară și Curentul Cultural

În Grădina Ghetsemani” de Vasile Voiculescu este o lucrare profundă, încadrându-se într-o orientare literară tradiționalistă și religioasă, așa cum subliniază G. Călinescu.

vasile voiculescu poză alb negru
Vasile Voiculescu – poză alb negru

Această orientare se manifestă prin:

 1. Inspirație Religioasă: Poetul abordează teme profund religioase, fără a experimenta îndoiala sau revolta, spre deosebire de alți autori contemporani. Voiculescu se concentrează pe ilustrarea universului spiritual ortodox.
 2. Tradiționalism: Lucrarea reflectă un tradiționalism specific românesc, îmbinând elementele culturale locale cu cele universale creștine. Această abordare se aliniază cu tendințele literare românești din perioada interbelică.

Imagini și Idei Poetice Relevante

Două imagini/idei poetice centrale în poezie sunt:

 1. Contrastul între Divin și Uman: Voiculescu prezintă zbuciumul interior al lui Iisus, punând accent pe omenescul suferinței Sale. Aceasta ilustrează dualitatea lui Iisus – divin și totodată om.
 2. Simbolismul Grozavei Cupe: Metafora „grozavei cupe” reprezintă ispitirea și suferința. Prin ea, Voiculescu explorează temele purificării spirituale și luptei interioare între bine și rău.

Aceste imagini și idei contribuie la construirea unei viziuni despre lume, centrate pe lupta spirituală și pe contrastul între trupesc și divin.

Elemente de Compoziție și Limbaj în „În Grădina Ghetsemani”

Elemente de Compoziție

 1. Structura Strofică: Poezia este structurată în patru strofe, fiecare cu caracter distinct. Primele trei strofe descriu starea sufletească a lui Iisus, în timp ce ultima extinde suferința Sa la nivelul naturii.
 2. Construcția Descriptivă: Voiculescu folosește descrieri detaliate pentru a picta cadrul fizic și emoțional al scenei, utilizând imagini puternice și simboluri.
 3. Contrastul Dramatic: Se observă un contrast între descrierile intense ale suferinței interioare și cadrele naturale, cum ar fi măslinii agitați și ulii de seară.
 4. Jocul dintre Divin și Uman: Această dualitate este prezentată printr-o serie de imagini care alternează între trăsăturile divine și cele omenești ale lui Iisus.

Elemente de Limbaj

 1. Simbolism: „Grozava cupă” și „sudorile de sânge” sunt exemple de simboluri puternice care transmit complexitatea temei suferinței și purificării.
 2. Metafore și Oximorone: Folosirea acestor figuri de stil contribuie la crearea unui limbaj poetic bogat, care subliniază tensiunile și contradicțiile interioare ale lui Iisus.
 3. Lexicul: Utilizarea unui vocabular religios și tradițional intensifică legătura poeziei cu temele spirituale și culturale.
 4. Prozodia Clasică: Menținerea unei structuri clasice în versificație, cu rimă încrucișată și ritm iambic, reflectă conservatorismul stilistic al lui Voiculescu.

Opinie Personală despre Tema și Viziunea în Poezie

„În Grădina Ghetsemani” este o operă care reflectă profund viziunea lui Vasile Voiculescu despre lume, îmbinând armonios temele religioase cu o perspectivă umanistă.

Prin modul său unic de prezentare a suferinței și luptei spirituale, Voiculescu aduce un omagiu profundității experienței umane în contextul credinței.

Astfel, poezia nu doar că rezonează cu cititorii din punct de vedere emoțional, dar oferă și o perspectivă înțeleaptă asupra naturii umane și divinității.

Este o lucrare care reușește să fie atât profund tradițională, cât și surprinzător de modernă în mesajul său etern.


error: