Mijloace de Caracterizare a Personajelor

Caracterizarea directă și indirectă sunt două mijloace esențiale prin care autorii pot dezvălui trăsăturile și caracteristicile personajelor din operele lor literare sau dramatice.

Caracterizarea Directă

Caracterizarea directă implică prezentarea explicită a trăsăturilor personajelor.

Există mai multe tehnici prin care se poate realiza caracterizarea directă:

 • Direct de către autor
 • De către alte personaje
caracterizarea personajului

Tehnica reflectării poliedrice – Personajul este perceput în mod diferit de mai multe instanțe narative, cum ar fi naratorul și alte personaje din poveste.

Autocaracterizarea – Personajul își dezvăluie trăsăturile și caracteristicile prin gândurile și sentimentele sale, limbajul folosit, vestimentație, nume și acțiuni în mediul în care se află.

Caracterizarea Indirectă

Caracterizarea indirectă se realizează prin sugestii și indicii subtile, care permit cititorilor sau spectatorilor să deducă trăsăturile personajelor în mod implicit.

Aceasta poate fi realizată prin:

Gânduri și sentimente – Prin descrierea gândurilor, emoțiilor și reacțiilor interioare ale personajelor, se pot trage concluzii cu privire la trăsăturile lor.

Limbajul și discursul – Exprimarea, tonul și stilul de vorbire folosit de personaje pot dezvălui informații despre educația, cultura și personalitatea lor.

caracterizare indirecta a personajului

Vestimentația – Modul în care personajele se îmbracă poate sugera trăsături ale personalității, gusturilor și statutului social.

Numele – Alegerile de nume pentru personaje pot fi semnificative și pot sugera origini culturale, semnificații simbolice sau trăsături specifice.

Tehnica basoreliefului – evidențierea unor trăsături sau caracteristici ale unor personaje.

Acțiunile și comportamentul – Prin intermediul acțiunilor și comportamentului personajelor în diverse situații, se pot trage concluzii despre caracterul lor moral și personalitatea lor.

Mediul – Interacțiunile personajelor cu mediul în care se desfășoară povestea pot dezvălui trăsături ale personalității și modul în care se adaptează la circumstanțe.

Model BAC de Caracterizare a unui Personaj

Un șablon obișnuit de caracterizare a unui personaj include următoarele aspecte:

Din punct de vedere al semnificației morale:

 • Personaj pozitiv:
  • Exprimă și sprijină valorile înalte ale umanității
  • Poate fi personaj-model sau erou
 • Personaj negativ:
  • Întruchipează vicii, defecte sau valori umane scăzute

Din punct de vedere al ocurenței în discursul narativ sau în scriptul dramatic:

Personaj principal:

 • Participă la toate episoadele principale ale desfășurării acțiunii
 • Este implicat în conflictul fundamental
 • Caracterizare amplă prin multiple mijloace

Personaj secundar:

 • Se regăsește doar în unele episoade ale desfășurării acțiunii
 • Poate fi implicat în unul dintre conflicte
 • Caracterizare sumară, punând în lumină trăsăturile personajului principal
personaj episodic

Personaj episodic:

 • Apare într-un singur episod al desfășurării acțiunii
 • Nu este implicat în niciun conflict
 • Prezența sa contribuie la realizarea atmosferei generale a operei, iar elementele de caracterizare sunt aproape inexistente

Din punct de vedere al intereselor:

Personaj protagonist:

 • Susține dominant acțiunea

Personaj deuteragonist:

 • Intră de obicei în cuplu cu protagonistul, având același interes

Personaj antagonist:

 • Se opune prin interese protagonistului

Din punct de vedere al importanței în traducerea mesajului operei:

 • Personaj central, funcțional, pivot al diegezei:
  • Prezența sa traduce mesajul operei
 • Personaj periferic, de fundal

Din punct de vedere al constantelor fantasticului:

 • Personaj real
 • Personaj fabulos: predominant în literatura grefată pe constantele fantasticului

Din punct de vedere al portretului:

 • Personaj rotund, tridimensional, mobil, atipic:
  • Personaj care evoluează, portretul său se completează pe parcursul diegezei, este imprevizibil și ascuns privirii imediate
 • Personaj plat, bidimensional, static, tipic:
  • Personaj dat în întregime de la început

Din punct de vedere al influenței pe care o are:

 • Personaj actant:
  • Influențează în mod pregnant prin acțiunile sale destinul altor personaje
 • Personaj pacient:
  • Personaj al cărui destin este influențat în mod decisiv de acțiunile altui personaj

Din punct de vedere al prezenței în titlul operei:

 • Personaj eponim: personaj care dă titlul operei
 • Personaj sugerat

Din punct de vedere al curentului literar în care se încadrează opera:

 • Personaj romantic
 • Personaj clasic
 • Personaj avangardist

Din punct de vedere al felului în care este construit:

 • Personaj individual: reprezentând un singur individ, cu trăsături fizice și morale mai mult sau mai puțin individualizate
 • Personaj colectiv: personajul ca grup uman, evidențiind psihologia unei anumite categorii de indivizi

Din punct de vedere al gradului de transfigurare a realității:

 • Personaj fictiv:
  • Produs exclusiv al imaginației autorului
  • Poate fi reprezentat și de personificări de animale sau de elemente ale regnului mineral sau vegetal
 • Personaj cu atestare istorică:
  • Personaj inspirat de o personalitate cunoscută din istorie, rezultat al fanteziei autorului

Din punct de vedere al participării la diegeză:

Personaj reflector: personaj care interiorizează acțiunea, iar cititorul află fapte, întâmplări și gândurile acestuia

Personaj informator: personaj din ale cărui replici cititorul află fapte nementionate de către narator sau regizor textual

Personaj narator: naratorul este simultan și personaj

Personaj absent: personaj absent din diegeză, dar care apare în cadrul discursului narativ sau dramatic prin rememorări sau mențiuni ale altor personaje

Personaj raisonneur: personaj căruia îi revine rolul de a comenta, afirma, infirma, lauda, critica faptele altor personaje

Personaj alter ego: personaj în care autorul se vede pe sine sau un ochi al autorului în operă

Personaj porta voce: personaj care transmite în operă conceptii ale autorului

Personaj bonz: personaj de o solemnitate ridicolă

Personaj artefact (marionetă, manechin): este un personaj care lasă impresia unei încarnări fără psihologie distinctă, dar capabil să se metamorfozeze

Personaj compars: personaj nesemnificativ, care are doar rol de figurant

Suprapersonaj: realitate simbolică la care se raportează majoritatea personajelor

Exemple de caracterizări personaje BAC Română

Nu ai găsit caracterizarea personajului pe care îl căutai?

Caută și în categoria: Caracterizari personaje BAC

error: