Perspectiva narativă: definiție, tipuri, model BAC, exemple Bacalaureat

Ce este perspectiva narativă

Perspectiva narativă reprezintă modul în care naratorul percepe și prezintă evenimentele povestirii.

perspectiva narativa

Este, de asemenea, o componentă cheie în examenul de bacalaureat.

Perspectiva este strâns legată de poziția naratorului și descrie relația dintre acesta și evenimentele relatate.

Aceasta definește modul în care sunt reprezentate situații și incidente din povestire.

Tipuri Principale de Perspectivă Narativă

Perspectiva Auctorială: Naratorul oferă o privire obiectivă, fiind omniscient și omniprezent.

Acesta relatează evenimente la persoana a III-a.

ce-inseamna-omniscient-omniprezent

Perspectiva Actorială: Povestirea este făcută din punctul de vedere al unui personaj specific, fiind subiectivă.

Acesta prezintă evenimente la persoana I.

Analiza Detaliată a Tipurilor Principale de Perspectivă Narativă

Perspectiva Omniscientă: Naratorul are o cunoaștere completă despre personaje, inclusiv gândurile și emoțiile lor.

Informațiile oferite de narator sunt vaste, depășind cunoașterea oricărui personaj.

perspectiva omniscienta

Acesta poate descrie și interpreta stările personajelor și are capacitatea de a dirija destinele acestora.

Perspectiva Internă: Evenimente, trăiri și gânduri sunt prezentate prin tehnici analitice, cum ar fi introspecția și monologul interior.

Aceste tehnici sunt comune în proza care analizează psihologic personajele.

Perspectiva Externă: Aici, naratorul este un observator obiectiv al evenimentelor. Acesta nu cunoaște mai mult decât personajele și se concentrează pe comportamentul lor observable.

Observația comportamentală este instrumentul său principal, iar naratorul se abține de la emiterea de judecăți sau opinii.

Pluriperspectivism: Aceasta presupune utilizarea mai multor „voci” narative, schimbând tipul de focalizare și introducând posibile rupturi sau ambiguități de perspectivă.

pluriperspectivism

Perspectiva se poate schimba de la narator la un personaj sau viceversa, rezultând într-o imagine difuză și relativizată a personajelor și lumii în care trăiesc.

Clasificarea Perspectivei Narative în Alte Trei Categorii

Perspectiva Narativă Obiectivă: Naratorul este bine informat, depășind cunoștințele personajelor, dar nu intervine în acțiune.

Caracteristică prozei realiste, un exemplu notabil fiind „Ion” de Liviu Rebreanu.

Perspectiva Narativă Subiectivă: Aici, naratorul devine participant activ în poveste, de obicei utilizând persoana I.

Textele psihologice și cele memorialistice sunt exemple ale acestei perspective.

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” de Camil Petrescu este un exemplu reprezentativ.

Perspectiva Impersonală: Naratorul are o cunoaștere limitată, fiind mai puțin informat decât personajele și servește mai mult ca un martor la evenimente decât ca un participant activ.

Perspectiva narativă model

Definiție: Perspectiva Narativă
Perspectiva narativă reflectă modul în care naratorul percepe și prezintă universul diegetic, oferind o viziune asupra lumii descrise.


Analiza Perspectivei Narative în „Numele textului” de „Numele autorului”:

Tipul de Perspectivă:
Perspectiva narativă abordată în acest text este (subiectivă/obiectivă), datorită narațiunii de tip (homodiegetică/heterodiegetică) și a modului de exprimare la persoana (I/III), ilustrat prin (exemple de verbe și de pronume).

Rezumat al Textului:
(Se va insera un rezumat scurt, de 2-3 rânduri, referitor la ideea centrală a textului)


Detalii ale Perspectivelor Narative

Perspectiva Obiectivă

Definiție: Un narator obiectiv este unul care oferă o viziune detasată, cunoscând mai mult decât personajele și prezentând evenimentele fără să se implice emoțional.

În „Numele textului”: Naratorul posedă o perspectivă omniscientă și omniprezentă, caracterizată de o focalizare zero și o viziune „din spate”.

Perspectiva Subiectivă

Definiție: Un narator subiectiv este adesea și un personaj în poveste și are tendința de a prezenta evenimentele filtrate prin propriul său univers emoțional și perceptiv.

În „Numele textului”: Naratorul adoptă o perspectivă subiectivă și uniscientă, prezentând evenimentele cu o focalizare internă și o viziune „cu”.


Exemple de subiecte de bacalaureat despre perspectiva narativă

Analiza Perspectivei Narative în Exemple de Bacalaureat la Limba Română (Bac 2021)

Fragment: „Venea o moară pe Siret” de Mihail Sadoveanu

Rezumat: Costi, aflat în proximitatea unei ferestre, aude voci, dar nu poate vedea persoanele în cauză. Crede că una dintre voci este a tantei Matilde și încearcă să deducă cu cine discută ea.

Costi reușește să identifice și alte personaje precum domnișoarele Nacovici și duduia Matilda.

Se menționează dialoguri și interacțiuni între aceste personaje, precum și obiecte precum cafeaua cu lapte și cozonacul.

Perspectiva Narativă: Textul este prezentat din perspectiva lui Costi, care este naratorul subiectiv și, în același timp, un personaj al narațiunii.

El interpretează evenimentele în funcție de propriile sale percepții și emoții, fiind conectat direct la acțiunile și dialogurile personajelor.

Fragment: „Oraș patriarhal” de Cezar Petrescu

Rezumat: Cristina Madolschi prezintă o scrisoare lui Tudor Stoenescu-Stoian, care se apropie de fereastră pentru a citi conținutul acesteia.

Cristina îl privește intens în timp ce el descifrează mesajul scrisorii.

Prezența personajului Iordăchel Păun este semnificativă, deoarece îl privește cu milă pe Tudor și pare să aibă o cerere specială pentru acesta în legătură cu scrisoarea.

Perspectiva Narativă: Fragmentul pare să adopte o perspectivă obiectivă, prezentând evenimentele și interacțiunile personajelor fără a se aprofunda în gândurile sau emoțiile lor interioare.

Cu toate acestea, există și elemente de perspectivă subiectivă, deoarece anumite sentimente și trăiri ale personajelor sunt sugerate indirect prin descrieri.

error: