Complementul circumstanțial consecutiv

Complementul circumstanțial consecutiv

Complementul circumstanțial consecutiv este o parte de propoziție care exprimă consecința unei acțiuni sau a unui fapt exprimate de predicatul unei propoziții sau de un verb la modul conjunctiv.

Acesta oferă informații despre rezultatul unei acțiuni sau despre efectul produs de un fapt.

Structura unui complement circumstanțial consecutiv este următoarea: verb la modul conjunctiv + complement circumstanțial consecutiv.

Exemple:
1. Țipă de speriat.
2. Ne-am înțeles de minune.

În propoziția principală, verbul se află la modul indicativ sau la modul condițional. În propoziția subordonată, verbul se află la modul conjunctiv și este urmat de complementul circumstanțial consecutiv.

Complementul circumstanțial consecutiv poate fi introdus de conjuncții sau de locuțiuni conjunctive, precum:

  • încât: A fost atât de frig, încât am înghețat.
  • de (așa) natură încât: A fost de-așa natură încât nimeni nu a mai putut interveni.
  • așa…încât: A fost așa de frumos, încât am rămas fără cuvinte.

În cazul în care complementul circumstanțial consecutiv este exprimat prin intermediul unei propoziții subordonate, aceasta poate fi introdusă de conjuncții subordonatoare consecutiv-cauzale, precum:

  • : A fost atât de nervos că a început să strige.
  • încât: A fost atât de obosit încât a adormit imediat ce a ajuns acasă.
  • de (așa) natură încât: A fost de-așa natură încât nimeni nu a mai putut interveni.

Complementul circumstanțial consecutiv poate avea diverse valențe sintactice, putând fi exprimat prin substantive, adjective, adverbe sau propoziții subordonate.

Exemple:
1. A fost atât de multă lume, încât nu ne-am mai putut deplasa.
2. M-am simțit atât de obosit încât am adormit imediat ce am ajuns acasă.
3. Copilul a plâns atât de tare, încât vecinii s-au trezit.

Complementul circumstanțial consecutiv poate avea și funcția de complement circumstanțial de mod sau de complement circumstanțial de scop, în funcție de contextul în care este folosit.

Pentru a înțelege mai bine modul de utilizare și rolul complementului circumstanțial consecutiv în propoziții, este important să analizăm exemplele și să identificăm corect structura acestuia în cadrul propozițiilor.

Etichete: complement circumstanțial consecutiv, consecință, acțiune, verb la modul conjunctiv, modul indicativ, modul condițional, conjuncții subordonatoare consecutiv-cauzale, valențe sintactice.

error: